India: U žien, ktoré podstúpili potrat je oveľa vyššia pravdepodobnosť rakoviny

2,559
Kultúra smrti

Naí Dillí - Nová štúdia v Indii zistila, že u žien, ktoré podstúpili interrupciu, je 6,26 krát vyššia pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka, ako u žien, ktoré interrupciu nepodstúpili.

Správa uverejnená v aktuálnom vydaní Indian Journal of Cancer poukazuje na to, že potrat spôsobuje, že žľazové tkanivo prsníka (epitel) bude s väčšou pravdepodobnosťou pôsobiť ako spúšťač spôsobujúci rakovinu. "Bolo dokázané, že potraty zanechávajú epitel prsníka v proliferačnom stave so zvýšenou citlivosťou na vznik a vývoj zhubného nádoru," uvádza správa. 

Ešte skľučujúcejšie však je, že toto nie je najväčšie riziko vzniku rakoviny, ktorému ženy čelia.

Výskumníci tvrdia, že u žien, ktoré užívajú perorálne antikoncepčné tabletky je výskyt rakoviny prsníka 9,5 krát vyšší ako u žien, ktoré antikoncepciu neužívajú.

Zistili sme vyššie dlhodobé užívanie perorálnej antikoncepcie u žien, ktoré trpia rakovinou prsníka v porovnaní so zdravými ženami,“ povedal vedúci výskumného tímu doktor Umesh Kapil z oddelenia gastroenterológie a výživy človeka v inštitúte v All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) v Naí Dillí.

V správe doktor Kapil vysvelil, že rakovina je hormonálne ovplyvnené ochorenie, a že rakovina prsníka je spôsobená opakovaným vystavovaním prsných buniek cirkulačným ovariálnym hormónom.

Povedal, že dlhodobé užívanie perorálnej antikoncepcie, ktorá obsahuje estrogén a progesterón, môže zvyšovať riziko vzniku rakoviny prsníka, tým, že vyvoláva hormonálnu nerovnováhu. Jeho výskum ukazuje silný vzťah medzi užívaním perorálnych antikoncepčných piluliek a ochorenia.

Štúdia tiež zisťovala spojitosť iných reprodukčných faktorov, ktoré majú vplyv na výskyt rakoviny prsníka a zistila, že skorý nástup menštruácie, vyšší vek pri sobáši, vyšší vek pri prvom a poslednom narodení dieťaťa, nižšia dĺžka dojčenia, vyšší počet potratov, užívanie perorálnej antikoncepcie, a rodinná anamnéza rakoviny prsníka, sú významné faktory spojené s nárastom výskytu rakoviny prsníka.

Vedci zistili, že priemerný vek prvej menštruácie u pacientiek s nádorovým ochorením bol asi 13 rokov, v porovnaní s vekom 14,5 u vzorky zdravých žien. Zistili, že tento údaj bol štatisticky významný.

Správa uvádza, že prvé tehotenstvo „vyvoláva nezvratné zmeny, ktoré buď spôsobia, že prsné tkanivo sa samo stane menej náchylné k vzniku rakoviny alebo zníži karcinogénne stimuly prsníka.

Vedci zistili, že ženy, ktoré vstúpili do manželstva vo veku 20 rokov alebo staršie mali takmer trikrát vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka a u žien, ktoré prvýkrát rodili staršie ako 21 ročné bolo toto riziko dvojnásobne vyššie.

Ak bol vek posledného pôrodu viac ako 27 rokov, výskyt rakoviny prsníka bol až o 329 percent vyšší.

Dojčenie má taktiež aj priamy fyzický vplyv na prsia. Ide napríklad o zmeny v duktálnych epiteliálnych bunkách, ktoré vedú k mechanickému odplaveniu karcinogénov“, povedali výskumníci.

Štúdia ukázala, že riziko vzniku rakoviny prsníka narastá 14,9 krát u žien, ktoré mali priemernú dĺžku dojčenia kratšiu ako 13 mesiacov. Priemerná dĺžka dojčenia v prípadoch, v ktorých sa vyskytla rakovina bola okolo 11 mesiacov, pričom u zdravých žien z kontrolnej vzorky to bolo asi 21 mesiacov.

Štúdia bola založená na výskume vykonanom v nemocnici terciárnej starostlivosti v Naí Dillí. Štúdia bola vykonaná na vzorke 320 žien, ktorým bola nedávno diagnostikovaná rakovina prsníka  na oddelení chirurgickej onkológie inštitútu AIIMS. Kontrolnú vzorku tvoril rovnaký počet zdravých žien.

Priemerný vek žien bol 45,5 roka. Väčšina zúčastnených žien žila v mestských častiach. Všetky ženy boli vydaté a väčšinu z oboch skupín tvorili ženy v domácnosti. Asi 46 percent prípadov s výskytom  rakoviny a 36 percent zdravých žien patrilo do nižšej strednej socioekonomickej triedy.

Výskumný tím inštitútu AIIMS došiel k záveru, že „výsledky súčasnej štúdie ukazujú silnú spojitosť reprodukčných faktorov s rakovinou prsníka v indickej populácii.“

Úplné znenie štúdie inšttútu AIIMS s názvom Reprodukčné faktory a rakovina prsníka: štúdia case-control v nemocnici terciárnej starostlivosti v severnej Indii  je k dispozícii tu.

DISKUSIA k článku