teplomer

 

Inštitút náhradného materstva vytvára nové formy otroctva

1,848
Kultúra života

Rím 7. novembra (TK KBS) “V čase, keď sa veľa hovorí o násilí páchanom na ženách, treba povedať, že práve tzv. prenajímanie maternice je mimoriadne násilné a odsúdeniahodné, pretože ubližuje tým najslabším: spôsobuje ženám nielen fyzické, ale aj psychické škody.”

Olimpia Tarzia, poradkyňa talianskeho regiónu Lazio, vyjadrila toto presvedčenie počas tlačovej konferencie pri príležitosti predstavenia manifestu komisie “Mama je len jedna jediná - proti praktikám prenajímania maternice”. Tarzia vysvetlila, že takýmito nezdravými praktikami “sa verbujú chudobné, nemajetné ženy, často bez vzdelania, a predovšetkým tie, ktoré nepoznajú svoje práva. Nútia ich, aby podpísali kontrakty, ktoré ani nedokážu čítať.” 

Tarzia vysvetlila, že napríklad v Indii sa okolo inštitútu náhradného materstva točí obchod vo výške približne 2 miliardy dolárov a spoločnosti, ktoré túto službu ponúkajú, neustále pribúdajú a obohacujú sa zneužívaním žien a detí. Je z toho ozajstný biznis, kúpa a predaj detí, pri ktorom sa žena pokladá len za nádobu, ktorú treba udržiavať v dobrom stave počas deviatich mesiacov tehotenstva - najlepšie v izolácii na klinike, aby sa od príbuzných nenakazila nejakými chorobami.” 

Viac než o prenájom tu ide o skutočné vlastníctvo osôb, keďže dvojice “objednávateľov” majú právo na základe podpísanej zmluvy prinútiť ženu podstúpiť potrat, ak sa ukáže, že je dieťa nositeľom nejakej nedokonalosti: presne ako keď niekto kupuje produkt, ale odmietne ho, ak je chybný.” 

“Ako ženy a ako občianska spoločnosť,” zdôraznila Olimpia Tarzia, “musíme povstať a pozdvihnúť náš hlas na podporu týchto matiek: tu treba odložiť nabok politické vlajky a ideologické pozície, aby sme sa zjednotili v civilizačnom zápase. Práve preto,” pokračovala, “prostredníctvom manifestu <> obraciame sa s výzvou na ženy všetkých vierovyznaní a politických presvedčení.”

 

DISKUSIA k článku