Human Life International získalo akreditáciu OSN

1,370
Kultúra života

Hoci bola spoločnosti Human Life International akreditácia na začiatku 90-tych rokov odmietnutá, teraz tejto najväčšej medzinárodnej pro-life a pro-rodinnej neziskovej organizácií na svete OSN oficiálne udelila Špeciálny Poradný status.

OSN prvú žiadosť HLI pred dvadsiatimi rokmi odmietla bez toho, aby udala nejaký konkrétny dôvod. V novembri 2011 HLI podstúpila tento proces ešte raz. Vďaka akreditácií sa HLI teraz môže zúčastňovať zasadnutí OSN a na valných zhromaždení OSN predkladať písomné i ústne vyhlásenia. Tieto vyhlásenia sa stanú súčasťou oficiálnej dokumentácie OSN.

Prezident organizácie, otec Shenan J. Boquet, v tlačovej správe uviedol, že získanie akreditácie OSN je dôležitou súčasťou celosvetového poslania HLI, a to hájiť právo na život od počatia až po prirodzenú smrť.

„Pro-life delegáti Human Life International obetujú veľké množstvo času a prostriedkov, aby bojovali proti ohrozeniam života a rodiny, o ktorých sa v OSN často diskutuje,“povedal otec Boquet.„Tým, že budeme v miestnosti, kde sa prijímajú rozhodnutia, máme možnosť  zasiahnuť do diskusie a usmerniť ju tak, aby chránila autentické ľudské práva od počatia až po prirodzenú smrť a skoncovalo sa tak so zločinom potratu po celom svete.“

„Nebolo to jednoduché. Boli ľudia, ktorí nechceli vidieť úspech HLI, dostali sme sa tam až na tretí pokus,“ povedala Mary Langloisová, zástupkyňa HLI v OSN. „Keď predseda akreditačnej komisie vyhlásil slová: „Tak sme rozhodli,“ boli sme veľmi spokojní, naši oponenti zameraní proti životu však neboli.“

Jim Hughes, prezident kanadskej organizácie Campaign Life Coalition (táto získala štatút v OSN ako prvá v roku 1994, pred Medzinárodnou konferenciou o populácii a rozvoji v Káhire), povedal, že HLI bude ďalším dôležitým spojencom v pro-life a pro-rodinnej koalícií.

Hughes povedal, že jednou z kľúčových výhod toho, že máme pro-life skupiny v OSN, je i to, že budú informovať zástancov pro-life o tamojšom vývoji a najmä o činnosti pro-potratových mimovládnych organizácií. „Určitá krajina môže mať politiku, ktorá sa stavia proti potratom, atď., ale je naklonená rôznym mimovládnym organizáciám, ktorých postoje sú v rozpore s postojmi ich vlastnej krajiny,“ povedal.

„To, že HLI dostalo akreditáciu, je skvelé,“dodal. „Koalícia, ktorú sme založili pred dvadsiatimi rokmi, je v súčasnosti veľmi užitočná, lebo môžeme zdieľať informácie s inými organizáciami.“

Otec Boquet tiež poukázal na dôležitosť sledovania pro-potratových mimovládnych organizácií.

„Tak často na zasadnutiach mimovládnych organizácií po celom svete, na ktorých sa zúčastňuje i HLI, tieto organizácie, ktoré sa hlásia k práci za ľudské práva a za „toleranciu“ chcú umlčať hlasy tých, ktorí veria, že tieto práva sa vzťahujú aj na nenarodené dieťa,“povedal. „Ďakujeme Bohu, že nám dal túto novú príležitosť pracovať na obrane života a prosíme o príhovor našu blahoslavenú Matku, aby sa skončilo najväčšie porušovanie ľudských práv na svete: potrat nevinných v lone [matiek].“

DISKUSIA k článku