Fórum života bude prezentovať pro-life aktivity na festivale Pohoda

1,848
Kultúra života
Trenčín 28. júna (TK KBS) - Už ôsmykrát „mestečko neziskoviek“ na hudobnom festivale Bažant Pohoda v Trenčíne poskytne priestor na prezentáciu Fóru života, ktoré združuje 43 organizácií zameraných na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. Pod heslom „Pohoda od počatia“ pracovníci Fóra a dobrovoľníci v dňoch 5. – 7. júla predstavia fungovanie poradne pre ženy a dievčatá Alexis, projekt Zachráňme životy, s návštevníkmi festivalu budú diskutovať o prirodzených metódach plánovania rodičovstva, bioetických témach a ďalších otázkach, ktoré súvisia s ochranou života. 
 
Podľa podpredsedu Fóra života Mareka Michalčíka je veľmi smutné keď v našej bohatej spoločnosti prichádzajú o život tisíce nevinných počatých detí a preto sa aj Fórum života snaží realizovať projekty na ochranu ich práva na život: „Život sa začína počatím, preto je potrebné robiť zo strany rodičov i spoločnosti všetko pre to, aby sa každé počaté dieťa mohlo narodiť a prežilo krásne pohodové detstvo.“ 
 
„Cieľom našej účasti je najmä propagácia projektov konkrétnej pomoci a predstavenie alternatívnych riešení voči potratu v prípadoch neželaného tehotenstva,“ hovorí Zuzana Kiňová, koordinátorka konkrétnej pomoci. Ako dodáva, cez poradňu Alexis (www.alexisporadna.sk) sa počas prvých piatich mesiacov tohto roka mailom, telefonicky aj osobne riešilo 75 prípadov žien i mužov, ktorí hľadali odpovede na otázky súvisiace s nečakaným tehotenstvom, alebo trpia následkami spontánneho či umelého potratu. 
 
V rámci projektu „Zachráňme životy“ (www.zachranmezivoty.sk) sa doposiaľ podarilo zachrániť 50 detí pred umelým potratom. Tento projekt je určený pre ženy, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi, ale aj pre tých, ktorí im chcú pomôcť prekonať túto kritickú situáciu. Darca môže prispieť ľubovoľnou sumou jednorazovo alebo pravidelne na číslo účtu 0424246346/0900. Celý finančný príspevok sa použije na konkrétnu pomoc žene a jej dieťaťu.
 
TK KBS informovalo Fórum života

DISKUSIA k článku