Estrela opäť na scéne. Kresťanom chce vziať právo navrhovať zmeny v európskej legislatíve

2,125
Kultúra smrti

Snaha Estrelovej je reakciou na celoeurópske spájanie kresťanov na obranu života pod názvom "One of us“ - "Jeden z nás“

V dňoch 21. – 22. októbra minulého roka bol v Európskom parlamente predložený návrh vplyvnej portugalskej europoslankyne Edite Estrelovej (Estrela), ktorý sa týkal rezolúcie k problematike „sexuálneho a reprodukčného zdravia a sexuálnych práv“ (rezolúcia č.2013/2040(INI). Jeho hlavným cieľom bolo zaviesť pojem gender.

Rezolúcia obsahovala aj návrhy týkajúce sa sexuálnej výchovy, širokej dostupnosti antikoncepcie hradenej z verejných zdrojov, práva na bezpečný potrat, diskriminácie a násilia na ženách, umožnenie prístupu k umelému oplodneniu pre lesbické páry a slobodné ženy. V texte sa tiež spomínalo aj znepokojenie nad rastúcim odporom verejnosti v európskych krajinách proti danej politike, kritika „neregulovanej" možnosti uplatnenia si výhrady vo svedomí, poskytovanie „zaujatého poradenstva“ – pod týmto pojmom bolo myslené pro-life poradenstvo.

Správa nakoniec schválená nebola. Z trinástich slovenských europoslancov hlasovali za vrátenie návrhu do Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Anna Záborská (KDH), Miroslav Mikolášik (KDH), Peter Šťastný (SDKÚ-DS), Eduard Kukan (SDKÚ-DS), Edit Bauer (SMK), Alajos Mészáros (SMK), Jaroslav Paška (SNS) a Sergej Kozlík (ĽS-HZDS).

Proti vráteniu návrhu do výboru hlasovali len europoslanci za stranu SMER-SD Boris Zala, Katarína Neveďalová a Monika Smolková. Ďalší dvaja poslanci zo strany SMER-SD Monika Flašíková-Beňová a Vladimír Maňka sa hlasovania nezúčastnili, ich mená nie sú uvedené ani v zápisnici výsledkov hlasovania.

Dňa 10. decembra 2013 sa o správe Estrela hlasovalo opätovne. Navrhnutý bol alternatívny text, ktorý členským štátom umožňoval určiť si jednotlivé právomoci. Proti správe (t.j. za alternatívny text) hlasovali Záborská, Mikolášik, Kukan, Bauer, Šťastný a Mészároš. Za správu Estrela (čiže proti alternatívnemu textu) hlasovali Flašíková-Beňová, Maňka, Neveďalová, Kozlík. Zdržal sa Paška a nehlasovali alebo neprítomní boli Zala a Smolková.

Po zamietnutých správach je Estrelová (Estrela) opäť na scéne. Tentokrát navrhuje zmeniť pravidlá pre európske občianske iniciatívy a vziať kresťanom právo navrhovať zmeny v európskej legislatíve. Jej snaha je reakciou na celoeurópske spájanie kresťanov na obranu života pod názvom "One of us“ - "Jeden z nás“.

Svojim najnovším návrhom Estrelová odhalila, ktorým smerom sa bude uberať ďalšie pôsobenie zvolených ľavicových liberálov. Týmto krokom zdôraznila samotnú podstatu volieb do Európskeho parlamentu. V nich sa podľa KDH rozhoduje, či sa EÚ, ktorú zakladali kresťanskí demokrati, vydá cestou ďalšieho oslabovania rodiny a kresťanských hodnôt, alebo sa vráti na osvedčenú cestu so zameraním na ekonomiku a obranu tradičných hodnôt.

O ďalšom smerovaní EÚ a Slovenska môžete rozhodnúť už 24. mája vo voľbách do Európskeho parlamentu.

 

DISKUSIA k článku