Dôkazy za tradičnú rodinu: Sväté písmo, sociálna veda a kvalita života

1,619
Kultúra života

29. január 2015 (Breakpoint.org) – Keď som vyrastal, nikto sa nepýtal, čo je to „rodina“. Predpokladalo sa, že každý pozná odpoveď. Ako veľmi a ako rýchlo sa časy zmenili, som spolu so Seanom McDowellom opísal v našej novej knihe nazvanej „Manželstvo rovnakého pohlavia: Starostlivé zváženie prístupu k Božiemu plánu pre manželstvo“.

Dennis Prager to dobre zhrnul, keď povedal: „Počas jednej generácie sme sa dostali od ‚otec vie najlepšie‘ k ‚na otcovi nezáleží‘.“ Kresťania a iní tradicionalisti v tejto otázke povedia, že rodinu tvorí zosobášený muž a žena a všetky deti, ktoré postupne pribudnú. Iní povedia, že táto definícia je príliš obmedzujúca. Že rodina môže byť aj nezosobášený muž a žena, alebo muž a muž, alebo žena a žena. Iní sa budú pýtať, prečo by sa bunka rodiny mala obmedzovať na dvoch dospelých a budú obhajovať nejaký model známy ako polyamoria.

„Kto ste,“ ukážu prstom na nás, „aby ste ľuďom hovorili, koho môžu milovať?“

V starých časoch sme mohli ukázať na Bibliu a tisíce rokov histórie, ktoré podporujú našu odpoveď na túto otázku. Ale čo robiť, keď ľudia buď odmietajú svedectvo Písma a histórie, alebo úmyselne menia ich obsah?

Potom je tu ešte jeden autoritatívny zdroj, ktorý väčšina našich blížnych bude rešpektovať. Nazýva sa „veda“. Aj keď sú empirické dáta obmedzené v tom, čo nám môžu povedať o morálnych otázkach, ako je tá, čo je manželstvo, môžu nám povedať veľa o tom, čo funguje v reálnom svete.

To robí zaujímavými odhalenia mexického sociológa Fernanda Pliega. Ako výskumník na Autonómnej národnej univerzite Mexika preskúmal 531 akademických štúdií z 13 krajín na piatich svetadieloch.

Podľa Pliegovho výskumu „členovia … tradičných rodín sa tešia lepšiemu fyzickému zdraviu, menej trpia duševnými chorobami, majú vyššie príjmy a stabilnejšie zamestnania. Oni a ich deti žijú v lepších obydliach, žijú vo viac láskyplných a vzájomne si pomáhajúcich vzťahoch a vykazujú menej fyzického alebo sexuálneho násilia.“

Pokračuje ďalej: „Navyše, keď sú väzby medzi rodičmi a deťmi viac pozitívne, užívanie drog, alkoholu a tabaku je nižšie, deti sú lepšie socializované a viac kooperatívne, páchajú menej zločinov a majú lepšie výsledky v škole. “

Samozrejme, napríklad pre Chucka Colsona by to nebola žiadna novinka. Chuck pracoval v rámci väzenského štipendijného programu 34 rokov vo väzeniach. Vlastne každý človek pracujúci vo väzení, s ktorým som kedy hovoril, poukazuje na devastujúce následky u mladých mužov spôsobené neprítomnosťou otca doma. Chuck raz povedal: „Zakaždým, keď som vstúpil do väzenia, videl som dôsledky rozbitých rodín. Toľko väzňov mi hovorí o tom, ako vyrastali bez otca.“ Na úplných rodinách záleží.

Podľa neanglického zhrnutia jeho práce, „Profesor Pliego zistil, že 89,4 percent štúdií sa končilo záverom, že úplné rodiny vytvárajú vyššiu úroveň kvality ľudského života ako akékoľvek iné typy rodín. Iba jedna z desiatich tvrdila, že všetky formy rodiny produkujú podobné výsledky. A iba zanedbateľný zlomok, okolo jedného percenta, tvrdila, že iné formy ‚rodiny‘ vytvárajú lepšie výsledky.“

Takže podľa obrovskej vzorky dát sociálnej vedy, môžeme smelo povedať, že rodina ako ju definuje Písmo sa ukázala byť najlepšou, ak súdime podľa jej dôsledkov na ľudí zahrnutých v štúdii a podľa mnohých kritérií spoločenskej kvality života.

Bolo by ľahké zobrať všetkých týchto 531 štúdií a mlátiť nimi našich oponentov. Veď sme podľa všetkých rozumných meraní dát vyhrali spor ohľadom manželstva. Ale je jasné, že dáta nám nevyhrajú priazeň súčasnej kultúry. Pretože získať víťazstvo v spore nie je to isté, ako získať si srdcia.

Ako sme už povedali, Chuck zvykol označovať Evanjelium za „ohromný návrh,“ hostinu spravodlivosti, pokoja a radosti. Nenariaďujeme, navrhujeme. Nepotrebujeme zastrašovať kohokoľvek, aby sa vtesnal do kráľovstva. Vlastne ani nemôžeme. Takže keď hovoríme o manželstve, pozvime našich blížnych na svadobnú hostinu Toho, ktorý prvý naplánoval manželstvo.

DISKUSIA k článku