Bude Google určovať, čo je pravda?

1,471
Kultúra smrti

Aký je najlepší zdroj vymedzenia pravdy? S niekoľkými rozhodujúcimi prispôsobeniami svojho projektu „PageRank“ si Google myslí, že je to jeho úloha.

V súčasnosti hodnotí Google ktorúkoľvek stránku na základe frekvencie vyhľadávania, pričom je tiež rozhodujúce, koľko iných stránok je spojených práve s tou jednou. Toto sa však môže zmeniť – podľa CNN Money „prišiel Google s novým algoritmom na hľadanie pravdy,“ ktorý „poukazuje na „Vedomostnú banku“ Googlu – súbor 2,8 miliárd faktov získaných z Internetu.“

Porovnávaním stránok napriek tejto databáze a vzájomným odkazovaním na fakty s tým súvisiace, tím výskumníkov verí, že algoritmus by mohol každej stránke prisúdiť skóre pravdy. Stránky s vysokým podielom nepravdivých tvrdení by potom vo výsledkoch vyhľadávania boli posunuté nižšie.“

Konzervatívci – kresťania – a iní za život a manželstvo však nemusia súhlasiť s tým, že Google vyberá, čo je pravda.

Jeden mediálny dozorný úrad považuje ambíciu Googlu za rušivú. Dan Gainor, viceprezident pre biznis a kultúru v Media Research Center pre LifeSiteNews povedal, že „to môže predstavovať veľkú hrozbu. Viem, že Google teraz len skúma tento nápad. Ale vplyv, aký má Google na výsledky a determinovanie toho, čo pokladá za absolútnu pravdu, je ako z 1984-ho.“

V prvom rade má už v histórii Google za sebou re-definíciu manželstva a rozpad tradičnej rodiny. Technický gigant vystúpil v roku 2011 proti Zákonu o ochrane rodiny (z r. 1996) a nasledujúci rok usporiadal medzinárodnú kampaň za účelom šírenia homosexuálnej agendy v krajinách, ktoré označil za „homofóbne“ - vrátane Poľska a Singapuru. Google tiež oponoval konštitučnému dodatku Proposition 8, ktorý smeroval k uzákoneniu definície manželstva medzi jednou ženou a jedným mužom v roku 2008 v konštitúcii Kalifornie. Vo svete reklamy bol Google obvinený z odmietania konzervatívnych reklám, cenzurovania pro-life obsahu a obmedzovania kresťanských názorov.

Google tiež nedávno upustil od plánu odstrániť pornografické blogy zo svojich výsledkov vyhľadávania prostredníctvom Bloggeru. Odkedy „je nový algoritmus vo fáze skúmania,“ nemôže byť zatiaľ stanovené, či budú pornografické stránky podliehať kontrole „nepravdivých tvrdení“ projektu PageRank – a ani to, čo bude Google považovať za „pravdivé“, pokiaľ ide porno.

Google je rovnako vo všeobecnosti hrozbou. Spoločnosť mala podiel na škandále PRISM, v ktorom bola odhalená americká federálna vláda špehujúca internetových používateľov prostredníctvom priameho prístupu na servery spoločnosti Google a iných.

Weny Wrightová, viceprezidentka organizácie za rodinu a ľudskú dôstojnosť C-Fam, monitorujúca OSN, nazvala projekt PageRank „dobrou snahou,“ ale zaoberala sa aj konceptom pravdy „siahajúcej k ľudskej dôstojnosti […] Kto bude konečným rozhodcom toho, čo je pravda? Bude to Google, ktorý v minulosti ukázal svoju vlastnú zaujatosť?“ pýtala sa Wrightová LifeSiteNews. „… Ľudia surfujúci po internete budú stále potrebovať zdravú dávku skepticizmu a vyššiu autoritu – s lepšou minulosťou – na ktorú sa budú môcť spoľahnúť väčšmi než na ľudí.“

Pro-life advokát a profesor Robert Oscar Lopez, autor knihy Jephthah's Daughters: Innocent Casualties in the War for Family 'Equality' a manažér English Manif uviedol „medzeru medzi vnímaním a realitou“ ako hlavný problém pre Google pri determinovaní pravdy. „Vidím svojich študentov spoliehať sa na Google, akoby im poskytoval objektívny panoramatický pohľad na svet taký, aký je. … Neuvedomujú si skutočnosť, že algoritmy navrhli ľudia s myslením a názormi, alebo že spoločnosť spravujú skutoční ľudia s politickými konexiami a môžu byť pod nátlakom.“

Internet je zaplnený už menej vplyvnými stránkami tvrdiacimi, že vedia odlíšiť skutočnosť od fikcie. Najznámejšie z nich sú napríklad PolitiFact, Snopes a „Fact Checker” z Washington Post, ktorý je známy v politických kruhoch pre svoju hodnotiacu škálu 1 – 4 „Pinocchiovia“ za pravdivosť. Takéto stránky sú však často obvinené z predpojatosti a prekrúcania – PolitiFact napríklad ako skutočnosť prezentovali veľmi sporné tvrdenie vyvrátené početnými štúdiami, že medzi potratom a rakovinou prsníkov nie je žiadne prepojenie.

Úsilie Googlu má teda ďaleko od nezvyčajnosti a zdá sa, že viac ľudí nad tým prevrátilo oči, než by to skutočne obdivovali. Aj komentátori CNN Money vyjadrili skepticizmus o spoľahlivosti Googlu: „Najprv chcem vidieť, aká je ich definícia ,pravdy.

DISKUSIA k článku