Benátky zakazujú termíny „matka“ a „otec“

3,836
Kultúra smrti

Benátky – Mestská samospráva talianskeho mesta Benátky schválila zákon, ktorý zakazuje pojmy „matka“ a „otec“ na formulároch, ktoré musia rodičia vyplniť, aby svoje dieťa mohli umiestniť do verejne financovanej škôlky či opatrovateľských služieb. 

Politiku „občianskych práv a boja proti diskriminácii“ zaviedla mestská poradkyňa Camilla Seibezziová. Tá sa vyjadrila, že takéto jazykové zmeny sú základnou úlohou boja proti stereotypom. „[Jazykové] konštrukcie vytvárajú kategóriu myslenia, každodennú prax,“ povedala. 

Noviny Corriere del Veneto informovali, že tieto termíny nahradia označenia „rodič 1“ a „rodič 2“. Táto zmena vo všeobecnosti nie je príliš populárna. Seibezziová však podala sťažnosť na políciu kvôli komentárom zverejneným na sociálnej sieti, ktoré označila za hrozbu. 

Seibezziová pre benátsky denník La Nuova povedala, že „dúhové rodiny“, ktoré taliansky zákon neuznáva, sú „realitou nášho každodenného života“. Seibezziovú, ktorá má na starosti plánovanie mesta, vymenoval primátor mesta Benátky Giorgio Orsoni do čela novo zriadenej delegácie pre „občianske práva LGBTQ a politiky boja proti diskriminácii“.

„Idem vpred,“ povedala. „Mojou prvou voľbou nie je byť „obľúbenou“. Napriek tomu som presvedčená, že sme urobili správnu vec.“ Spomínanú zmenu označila za „veľmi malý krok smerom k občianskym právam všetkých“. 

Poradca pre mládež Gianfranco Bettin pre spomínané noviny povedal: „Je to neuveriteľné, no prečítali ste si, že by to znamenalo „koniec rodiny“ alebo „zrušenie úlohy matky a otca“. V skutočnosti výhradné použitie pojmu „rodič“... nikoho nepripravuje o úlohu a neprináša [...] žiaden koniec.“

Tento krok vyvoval medzi politikmi zmiešané reakcie. Dokonca i starosta Orsoni povedal, že s ním nič nekonzultovali. „Nič som o tom nevedel,“ povedal. „Poradcovia budú musieť so mnou hovoriť predtým, ako začnú s akoukoľvek iniciatívou.“

Simone Venturiniová, líderka mesta Benátky v strane Únia kresťanských demokratov stredu (UDC), povedala: „Delegovanie občianskych práv je osobným rozhodnutím starostu a nie je to rozhodnutie väčšiny, takže každý podnet bude musieť byť vyhodnotený alebo zamietnutý.“

„Necítime sa viazaní dohodou väčšiny týchto poradcov,“ dodala. „Pre nás rodinu tvoria muži a ženy, ale to neodníma práva druhým. Nemyslím si, že úpravy označení „matka“ a „otec“ je podstatou týchto práv.“

Zmeny privítala popredná talianska lobbistická skupina za práva homosexuálov Arcigay. Označila ju za veľký krok vpred a Seibezziovej vyjadrila svoju „solidaritu, ocenenie a blízkosť“. Predseda skupiny Arcigay Flavio Romans vo vyhlásení uviedol, že fakt, že sa Seibezziovej údajne vyhrážali smrťou „je neprijateľným následkom atmosféry nenávisti, ktorú otvorene podnecuje politika.“ Romans poznamenal, že je „žiaduce, ak nie priam povinnosťou“ rozšíriť túto zmenu medzi „všetky mestské úrady“.

DISKUSIA k článku