Arcibiskup: Kto podporuje potrat alebo homosexuálne manželstvo, nemôže byť prezidentom

3,625
Kultúra života

Arequipa, Peru, 12. apríla 2011 (LifeSiteNews.com) - Informovaný katolík nemôže nikdy zvoliť kandidáta, ktorý podporuje potrat alebo homosexuálne „manželstvo”, povedal arcibiskup Javier del Rio z Arequipy v Peru.

„Nikto jednoducho nemôže zvoliť kandidáta, ktorý otvorene vyjadruje svoj úmysel ísť proti manželstvu, ľudskému životu a rodine,” povedal arcibiskup minulý týždeň pre Catholic News Agency.

„Informovaný katolík nikdy nemôže zvoliť kandidáta, ktorý podporuje takéto druhy politík, pretože je to jasne uvedené v kompendiu Sociálnej náuky Cirkvi,” povedal.

Arcibiskup takto hovoril v predstihu pred prezidentskými voľbami, ktoré sa budú konať v nedeľu.

Jeho rada je rozhodujúca aj pre obyvateľov Kanady, ktorí budú stáť pred federálnymi voľbami 2. mája, povedala politická vetva kanadského pro-life hnutia.

„Právo na život je uholným kameňom celého nášho bytia,” povedal Jim Hughes, národný prezident Campaign Life Coalition (Hnutie za život) v Kanade. „Všemohúci Boh nás všetkých stvoril na svoj obraz a nikto nemá právo siahnuť na nevinný ľudský život.”

„Máme sklon nebrať ho (právo na život, pozn. prekl.) do úvahy a hádzať do jedného vreca s celým množstvom ďalších vecí, čo je poľutovaniahodné,” pokračoval. „Medzitým si smrť začína v Kanade vyberať svoju daň. Hovoríme takmer o 100 tisíc životoch ročne a zdá sa, že nikto si to nevšíma.”

„Som veľmi potešený, že tento člen cirkevnej hierarchie vystúpil na verejnosti tak odhodlane,” dodal.

Campaign Life Coalition poskytuje hodnotenie názorov na život a rodinu každého kandidáta kanadských federálnych volieb.

Taktiež vydali jednostranovú obojstrannú Volebnú príručku pre serióznych kresťanov, ktorá sa môže distribuovať pomocou farských novín.

Príručku, ktorú šíri Hnutie za život, sa zameriava na návštevníkov kostolov a konzervatívnych kresťanov s odvážnym posolstvom volenia kandidátov, ktorí podporujú „nezmeniteľné morálne princípy” týkajúce sa piatich problematík - potrat, eutanázia, výskum embryonálnych a kmeňových buniek, klonovanie ľudí a homosexuálne „manželstvo”.

DISKUSIA k článku