Ak chceme čeliť nemorálnosti dneška potrebujeme odvahu prvých kresťanov

1,782
Kultúra života

Vo svojom každoročnom vianočnom posolstve povedal Ottawský arcibiskup veriacim svojej arcidiecézy, že na to, aby kresťania premáhali odmietnutie sexuálnej morálky zo strany modernej spoločnosti, potrebujú v súčasnosti rovnako „veľkú odvahu“, akú mali prví kresťania v pohanskom Ríme.

Prví kresťania prejavili veľkú odvahu pri premáhaní a transformácií obrovského pohanského sveta, ktorý mal o manželstve a sexuálnej morálke podobné názory, aké má i naša kultúra,“ napísal arcibiskup Terrence Prendergast v posolstve z 9. decembra.

Dnes potrebujeme znova Božiu milosť a nadprirodzenú odvahu na to, aby sme verejne žili učenie Cirkvi o manželstve, rodine a ľudskej sexualite.“

Prendergast povedal, že aj keď biblické obrazy, ktoré sa k nám dostávajú počas vianočného obdobia nám môžu ukázať, ako sa môžeme stať šťastnými, zdravými a svätými rodinami,“ nesmieme strácať zo zreteľa účel nedávnej synody o rodine, ktorý sa zaoberal „výzvou našej doby: krízou rodiny“.

Pápež František nedávno povedal, že kresťanská rodina a manželstvo sú vystavené útokom,“ povedal Prendergast.

Aj keď „Boh vpísal svoj plán ohľadom manželstva do ľudskej prirodzenosti a Kristus ho povýšil na sviatosť,“ útok na rodinu vychádza zo spoločnosti, ktorá „nahrádza tento názor tým, že ľudia môžu prispôsobovať intímny život podľa svojich predstáv a túžbob“, povedal.

Arcibiskup Prendergast poznamenal, že sviatok Svätej rodiny, ktorý sa oslavuje v nedeľu po Vianociach, je príležitosťou, ktorá „stavia mladých a starých do tesnej blízkosti“, v tom, „že nás pozýva zamyslieť sa nad posvätnosťou života od počatia až po smrť“.

Počas týchto Vianoc môžete vy a vaša rodina prísť a lepšie spoznať Svätú rodinu a naučiť sa ako spraviť z vašich domovov miesta plné konverzácie, smiechu a radosti!“ povedal arcibiskup.

Na záver arcibiskup Prendergast pozval tých, ktorí odpadli od praktizovania svojej viery, aby si boli istí tým, že keď sa vrátia, čaká ich vrelé privítanie.

Vianoce sú časom určeným na to, aby sa rodina zdieľala,“ povedal. „Ak ste sa odrezali od Cirkvi, pozývam vás, aby ste sa vrátili domov. Chýbate nám. Prineste svoj príspevok do konverzácie rodiny Cirkvi a pomôžte nám byť lepšou Cirkvou. Potrebujeme vaše postrehy, nadšenie a modlitby.“

DISKUSIA k článku