Africký kardinál na Svetovom stretnutí rodín: Zmena Kristovho učenia je herézou

1,514
Kultúra života

Africký kardinál, ktorý má vo Vatikáne vysoké postavenie, vo svojom príhovore účastníkom stredajšieho Svetového stretnutia rodín povedal, že vzdávanie sa Božieho plánu pre manželstvo a rodinu, nie je odpoveďou na hriech vo svete.

Kardinál Robert Sarah z Guiney hovoril aj o potrebe kajať sa z hriechu. Tiež uviedol, ako veľmi rodina v súčasnosti potrebuje obranu hrdinského svedectva. Odsúdil i myšlienku oddeľovať učenie Cirkvi o manželstve a rodiny od pastoračnej praxe.

„Dokonca aj členovia Cirkvi môžu byť v pokušení riediť Kristovo učenie o manželstve a rodine,“ povedal kardinál. „Do rôznej miery táto myšlienka uzaviera učiteľský úrad Cirkvi do krásnej krabičky a oddeľuje ho od pastoračnej praxe, ktorá by sa tak mohla vyvíjať v súlade s [rôznymi] okolnosťami, obyčajmi a zameraním.“

Podľa Katolíckej tlačovej agentúry (Catholic News Agency) prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí  nazval túto myšlienku istou „formou herézy“ a „nebezpečnou schizofrenickou patológiou“.

Kardinál Sarah pokračoval slovami o tom, že každý potrebuje Krista, každý môže spáchať hriech, ale - ak koná úprimné pokánie – môže i prijať Božie milosrdenstvo.

„To je dôvod, prečo je [posolstvo o] pokání dobrou správou,“ povedal kardinál Sarah. „Je múdre pripustiť, že korene hriechov sú v našom srdci.“

Kardinál toto svoje priam programové vyhlásenie predniesol na medzinárodnom stretnutí rodín vo Philadelphii, a to len niekoľko týždňov pred začiatkom Riadnej synody o rodine, ktorá sa má konať vo Vatikáne.

Októbrové zhromaždenie nadväzuje na vlaňajšie stretnutie biskupov na kontroverznej Mimoriadnej synode, na ktorej sa niektorí biskupi snažili prezentovať nesúhlas s pastoračnou praxou týkajúcou sa manželstva a rodiny. Konkrétne vo vzťahu k homosexuálnym zväzkom a podávaniu svätého prijímania rozvedeným a znovu zosobášeným katolíkom.

Kardinál Sarah poukázal na výsledky prvotného hriechu, ktorými sú také spoločenské zlá a ťažkosti, akými sú rozpad vzťahov, osobné spory, závislosti, potraty, náboženské prenasledovanie a terorizmus.

„Ak nepôjdeme k zdroju, ktorým je hriech, nič sa nezmení,“ povedal.

Hriech je od počiatku stvorenia koreňom rozpadu Bohom daného chápania rodiny, pokračoval kardinál, a tiež koreňom „temnoty, ktorá do rodiny vstúpila, na rozdiel od jeho plánu lásky a jednoty, ktoré sa nachádzajú v Trojici“.

Kardinál Sarah ako príklady vymenoval skutočnosti ako: homosexuálne zväzky, konkubinát, nedostatok otvorenosti voči životu, potraty, rozvody a nedostatok ochoty starať sa o chorých alebo starších členov rodiny. Pokračoval tým, že prepojil súčasnú krízu rodiny so zákonmi, ktoré ju rozkladajú.

„Schvaľované zákony sú palivom tohto rozkladu,“ povedal, „od zabitia nevinnej formy života v lone matky cez nové formy zväzkov, až k eutanázii a asistovanej samovražde“.

Podľa kardinála by nám práve „uzdravenie ľudskej rodiny umožnilo prijať Radostnú zvesť, prijať Božie milosrdenstvo“.

Dodal, že zmierenie je dostupné vďaka Cirkvi, ktorá musí prijať zranených hriešnikov.

„Skrze moc Ducha Svätého prechádzame zo smrti do života,“ povedal kardinál Sarah. „Toto nie je moralizmus. Najprv je Božia milosť a potom je niečia povinnosť.“

„My odpovedáme na Božiu iniciatívu,“pokračoval, „všetci, ktorí sú zranení osobným hriechom a hriechom druhých, tí, ktorí sú rozvedení a oddelení, tí, ktorí žijú spolu bez manželstva, ktorí žijú uzavretí do seba, alebo vo všetkých druhoch egoistických zväzkov – títo všetci môžu a musia nájsť v Cirkvi miesto obnovy a to bez toho, aby sa na nich ukazovalo prstom.“

Kardinál Sarah sa podelil o príbeh istej desaťčlennej rodiny. Otec rodiny bol hasičom. Zomrel pri teroristickom útoku 11. septembra a matka zostala na výchovu detí sama. Matka, ktorá najprv deti nechcela a vzdala sa viery, napokon teroristom odpustila a sama neskôr zomrela na rakovinu. Najmladšie dieťa rodiny vychovali jeho súrodenci a najstarší syn bude mať čoskoro kňazskú vysviacku.

Kardinál uviedol, že aj napriek výzvam, ktorým museli vo svojom manželskom a rodinnom živote čeliť, „dostali milosť milovať nezištne až do konca... najprv prostredníctvom pokánia a potom prijatia kerygmy, čiže Evanjelia, a vierou v neho“.

„Rodina sa stáva miestom, kde možno nájsť uzdravenie z osamelosti, sebectva a egoizmu,“ povedal.

Kardinál tiež uviedol, že rodina je potrubím, ktorým dobro príde na svet. Potom vyzval k jej obrane.

„Kvôli obrane a starostlivosti o rodinu potrebuje dnešný svet svätcov s hrdinským svedectvom,“ povedal kardinál Sarah. „Tým, že sa otvoríme Božej milosti a jeho Svätému Duchu, ktorý v nás žije, naše domovy a rodiny dovolia dobru vstúpiť do sveta.“

Pápež František svoju návštevu  USA počas tohto víkendu zakončil na Svetovom stretnutí rodín.

DISKUSIA k článku