„Popoluškin zákon“: Pôjdu rodičia v Británii do väzenia za to, že neľúbia svoje deti?

1,977
Kultúra smrti

Po prvýkrát v histórii plánuje Británia zaviesť takzvaný „Popoluškin zákon,“ ktorý pošle do väzenia až na 10 rokov rodičov, ktorí zlyhajú v preukazovaní lásky svojim deťom, čím sa to dostane na úroveň fyzického alebo sexuálneho zneužívania. Správu priniesli lokálne médiá.

Britská vláda plánuje zaviesť zmeny do zákonov o zanedbávaní detí, ktoré po prvýkrát zavedú „emocionálnu krutosť“ ako zločin, podľa správy denníka Daily Telegraph. Zákon bude ochraňovať emocionálne, sociálne a behaviorálne blaho detí.

Zločinom bude úmyselné ignorovanie dieťaťa, dlhodobé nepreukazovanie lásky, nanútenie degradujúcich trestov alebo nútené sledovanie domáceho násilia a zvaľovanie viny na dieťa.

Maximálny trest, ktorí rodičia zanedbávajúci deti môžu dostať podľa tohto zákona, bude 10 rokov.

Zmeny by mali byť predstavené Parlamentu v rámci Kráľovninho prejavu na začiatku júna.

Hovorca Ministerstva spravodlivosti takmer potvrdil správu pre Daily Telegraph.

„Vláda verí, že ochrana detí pred bezprávím je základom a krutosť voči deťom je odporným zločinom, ktorý by mal byť potrestaný,“ povedal. „Každé dieťa by malo mať možnosť vyrastať v bezpečnom prostredí. Zvažujeme spôsoby, ako by to zákon mohol podporiť.“

Toto nasleduje po 3-ročnej kampani charitatívnej organizácie, Action for Children [Akcia pre deti], ktorá víta vládnu podporu ako „monumentálny krok“ vpred.

Zákon o krutosti k deťom sa v Británii nemenil už takmer 81 rokov, vyhlásila charita. Stále vychádza zo Zákona o chudobných z roku 1869 v znení noviel.

Ak bude tento zákon prijatý, zmení súčasné zákony v Anglicku a Walese, ktoré stanovujú, že dospelí zodpovední za dieťa môžu byť stíhaní, ak dieťa úmyselne napadnú, opustia alebo vystavia utrpeniu alebo poškodeniu zdravia.

Zmeny „dávno meškajú“ povedal Robert Buckland, poslanec za Konzervatívnu stranu a sudca na čiastočný úväzok, ktorý sa zúčastňuje na kampani v tejto záležitosti.

„Nie príliš veľa rokov po tom, čo bratia Grimmovci spopularizovali príbeh o Popoluške, bol zavedený zločin zanedbávania dieťaťa,“ podotkol píšuc pre Daily Telegraph.

„Náš tretný zákon nikdy nepokryl celý rozsah emociálneho utrpenia, ktoré zažívajú deti zneužívané rodičmi alebo opatrovateľmi. Smutnou pravdou je, že až doteraz by zlá macocha unikla bez trestu.“

„Potrebujeme jasnú, stručnú a realizovateľnú definíciu týrania dieťaťa - alternatívny zákon, ktorý bude odrážať rozsah ujmy spôsobenej deťom, ktorý poskytne vhodné zákonné mechanizmy na riešenie niektorých z najhorších prípadov.“

„Emocionálne zanedbávanie musí byť postavené mimo zákon, pojem „úmyselný“ by mal byť nahradený a trestný zákon by mal byť zjednotený s jeho občianskym náprotivkom.“

V Británii pravdepodobne až 1,5 milióna detí, podľa lokálnych médií, trpí zanedbávaním. Intervencia sociálnych pracovníkov je povolená, keď je zneužívanie klasifikované ako emocionálne zanedbávanie. Avšak nový zákon dovolí polícii zasiahnuť v prípadoch fyzického alebo sexuálneho zneužívania.

„Mnoho ešte treba urobiť a ešte sme nevideli detaily,“ povedala charita v stanovisku na ich webstránke.

„Keď ich uvidíme, musíme sa, samozrejme, uistiť, že nový zákon nebude kriminalizovať zraniteľných rodičov, ale dnes si myslím, že by sme mali oslavovať obrovský právny a kultúrny krok vpred.“

DISKUSIA k článku