Štúdia uvádza, že diváci mäkkej pornografie ťažšie nadobudnú pozitívny postoj k ženám

1,285
Kultúra smrti

Podľa výskumu prezentovanom na Výročnej konferencii oddelenia forenznej psychológie britskej psychologickej spoločnosti v Brightone častí diváci miernejšej pornografie nemajú pravdepodobne pozitívny prístup k ženám. Rovnako diváci, ktorým sa takéto scény zdajú byť normálne, taktiež podporujú typické mýty o znásilnení.

Forenzní psychológovia Dr. Simon Duff a Sophie Danielová z Univerzity v Nottinghame predstavili svoj výskum, ktorý uskutočnili na 143 účastníkoch. 46,2% účastníkov tvorili muži a ich priemerný vek bol 19 rokov.

Štúdia skúmala, ako sa probanti sami vystavovali miernejšej pornografie prostredníctvom rôznych typov médií ako sú fotky v reklamách a bulvárnych časopisoch. Štúdia sa rovnako zameriavala na ich stupeň citlivosti voči takémuto pornografickému materiálu, postoj k ženám na základe Stupnice o postojoch k ženám a prijatie mýtov o znásilnení využitím Stupnice hodnotiacej mýty o znásilnení.

Zistilo sa, že častí diváci miernejších erotickejších videí by ich pravdepodobne neoznačili za pornogrfické na rozdiel od tých, ktorí ich pravidelne nepozerali. Takýto diváci by taktiež skôr podporovali mýty o znásilnení a „nemali by pozitívny prístup k ženám“.

„Či už je pornografia miernejšia alebo úplne zvrhlá, naznačuje, že ženské telá sú komoditami na spotrebu,“ povedal Dawn Hawkins, výkonný riaditeľ Národného centra pre sexuálne zneužívanie. „Negatívny vplyv, ktorý môže mať pornografia na prijatie typických mýtov o znásilnení a dokonca pravdepodobnosť, že by účastníci znásilnili ženu, ako to sami uviedli, je ďalším dôvodom, prečo musíme hovoriť o pornografii ako o kríze verejného zdravia. Spoločnosť, v ktorej je prítomná akákoľvek forma pornografie a ktorá ju akceptuje, je nebezpečnejšia a nespravodlivejšia pre ženy.“

Výskumníci uviedli, že je potrebný ďalší výskum, aby sme lepšie pochopili, akú „hrozbu predstavuje miernejšia pornografia pre verejné zdravie“.

„Je možné, že ľudia, ktorí nemajú pozitívny postoj k ženám, vyhľadávajú pornografiu,“ povedal Duff. Výskumníci preto nevyhnutne nenaznačujú, že miernejšia pornografia mení prístup k ženám. „Existuje však súvis medzi častým vystavovaním sa takejto pornografie a prístupom k ženám a to si vyžaduje ďalšie preskúmanie.“

Mnoho štúdií, ktoré skúmali účastníkov podobného veku, dokázali negatívne vplyvy zvrhlej pornografie na spoločnosť a jednotlivcov. Pornografia ničí romantické vzťahy divákov, môže viesť k závislosti, narúša rovnosť pohlaví a patrí do priemyslu, ktorý sa spája s obchodovaním s ľuďmi a násilím voči ženám.

Guvernér v Utahu nedávno podpísal uznesenie vyhlasujúce pornografiu za „krízu verejného zdravia“ kvôli „skutočným zdravotným rizikám súvisiacim s jej pozeraním“.

DISKUSIA k článku