Štúdia: Mužov, ktorí majú radi bábätká, menej zaujíma porno

1,267
Kultúra života

 

Výskumníci zo Chicagskej univerzity našli „prepojenie medzi mysľou a telom“ v tom, či sa človek zameriava na rodinu alebo na promiskuitné správanie.

Túto štúdiu viedol doktor Dario Maestripieri a zverejnil ju v časopise Psychological Science. Analyzoval v nej biologické ukazovatele toho, či sú muži naklonení k otcovstvu. Svoje zistenie nazval „novým“„vzrušujúcim“: to, či je muž pripravený na založenie rodiny, možno zistiť z jeho slín počas sexuálneho vzrušenia.

Maestripieri najprv na základe odpovedí v dotazníku o deťoch, rodine, príbuzných a o preferencii záväzného alebo nezáväzného sexu, roztriedil 100 mladých mužov na tých, čo sú pripravení na otcovstvo a tých, ktorí nemajú záujem mať deti. Potom im Maestripieri a jeho tím odobrali „kontrolnú vzorku“ slín. Potom účastníkom premietli dvanásť minútové erotické videá.

Druhú vzorka slín im vzali potom, čo videli erotické videá. A tretiu o desať minút neskôr.

Výsledky ukázali, že muži, ktorí majú záujem založiť si rodinu a ktorí sa na to cítia pripravení, mali v reakcii na erotické video nižšiu hladinu testosterónu. Muži, ktorí mali záujem len o nezáväzný sex, mali po zhliadnutí videa vyššiu hladinu testosterónu.

Maestripieri dospel k záveru, že „mladých mužov, ktorí majú radi deti, nové sexuálne podnety vzrušujú menej, no podľa všetkého si sex užívajú viac v rámci stabilných monogamných vzťahov s partnerkou, ktorú dobre poznajú“.

„Vo veciach sexuality, plodenia a rodičovstva existuje silné prepojenie medzi mysľou a telom, ktoré nezamaskuje ani ľudská výchova, socioekonomický status, vzdelanie, atď.“ vysvetlil Maestripieri.

Stephen Phelan z Human Life International pre LifeSiteNews povedal: „Aj keď si myslím, že metódy tejto štúdie sú sporné, nezdá sa, že by tvrdila niečo iné, čo v poslednej dobre tvrdia aj tie najsekulárnejšie organizácie a tí najsekulárnejší jednotlivci: totiž, že porno je odľudšťujúce a má škodlivý vplyv na všetkých zúčastnených – od tých, čo stoja pri jeho vzniku, až po tých, ktorí sú jeho konzumentmi.“

Phelan pokračoval: „Cirkev nám hovorí, že je to tak preto, že [promiskuitné správanie] je založené na lži. [Je založené na] tvrdení, že prirodzené dobro sexuality je možné oddeliť od pravdy, že medzi daným mužom a ženou má existovať [vzťah] láskyplného a vzájomného sebadarovania, v rámci ktorého sa privádzajú na svet deti a ktorý má najlepšie vyhliadky na úspešný rozvoj. V tomto zmysle zistenia štúdie nie sú vôbec prekvapivé.“

DISKUSIA k článku