Španělský episkopát se vyslovil proti sexuální výchově prosazované WHO

1,487
Kultúra života
 
Madrid. Předsednictvo Španělské biskupské konference diskutovalo na svém nedávném zasedání (25.-26.6) o dokumentu Světové zdravotnické organizace nazvaném Standardy pro sexuální výchovu v Evropě (Standards for Sexuality Education in Europe) z roku 2010. Španělští biskupové vyjádřili obavy z toho, že jde o pokus prosadit v Evropě jednotnou školskou osnovu, jež propaguje takový postoj k sexualitě, který nemá vztah k žádným mravním principům. Mimo jiná závažná pochybení zmíněné Standardy neberou zřetel na skutečnost, že sexuální kontakt s osobou mladší 15 let je v mnoha zemích EU trestný. Biskupové se rozhodli, že vypracují vlastní dokument o citové a sexuální výchově, která bude brát zřetel na evangelní zásady manželského a rodinného života a umožní čelit problémům a otázkám, které předkládají různé ideologie. 
 

DISKUSIA k článku