Nigérijský štát Imo: ako sa do zákona boja ´proti násiliu´ dostala legalizácia potratu

175
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

IMO, Nigéria – Práve som obdržala veľmi znepokojivé správy zo svojho domovského štátu Imo, ktorý sa nachádza v juhovýchodnej Nigérii. Náš guvernér Rochas Okorocha, spolu so Štátnou radou podpísali jeden ohavný zákon, zameraný proti životu.

Podobne ako väčšina zákonov je veľmi dlhý a nikoho neláka prečítať si ho. Na rozdiel však od väčšiny zákonov sa udržiaval v tajnosti – v absolútnej tajnosti. Teraz sa však dostal na svetlo.

A viete čo? Spomedzi stoviek paragrafov a tisíciek slov sa odrazu vykľulo právo na potrat.

A vskutku, jedovatá zmes „sexuálneho a reproduktívneho zdravia“ plus „plánovaného rodičovstva“ sa zmiešala a vznikol smrteľný elixír potratu.

V tomto málo známom africkom štáte sa právo na potrat odrazu dostal do zákona, a to bez možnosti vyjadrenia sa verejnosti a bez toho, aby niekto o tom niečo vedel.

Dovoľte mi, aby som vám bez okolkov poskytla detaily tohto znepokojujúceho zákona, z ktorého mám zimomriavky po celom tele a do očí sa mi tisnú slzy.

Zákon, pod názvom Nigérijský zákon štátu Imo o násilí proti jednotlivcom (zakazujúci) zákon číslo 12, sa v tichosti „predal“ ako  zákon, ktorý má eliminovať násilie v osobnom a verejnom živote – zakazuje všetky formy násilia, vrátane fyzického, domáceho, škodlivých tradičných zvykov, diskriminácie v liečbe obetí a trestu pre útočníkov.

Viem, že je to riadne sústo, a že znie vcelku nevinne, prečítajte si však stranu 38 tohto zákona, sekciu 40, paragrafy (g) až (i):

Každá žena má právo na zdravie, čo znamená, že má právo prežívať najvyšší stupeň fyzického, mentálneho a sociálneho blaha; má právo na zdravotnú starostlivosť, obzvlášť takú, ktorá súvisí s plánovaným rodičovstvom; ženy z vidieka majú právo na rovnaký prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti, vrátane informácií, poradenstva a služieb v rámci plánovaného rodičovstva.

Každá žena má právo rozhodovať o svojich zdravotných potrebách a požiadavkach. Znamená to,  že má právo rozhodovať aj o procesoch, súvisiacich s reprodukciou v jej tele. Patrí sem aj právo na potrat z lekárskych dôvodov v prípade znásilnenia, incestu a tam, kde pokračujúce tehotenstvo ohrozuje fyzické, mentálne, či emocionálne zdravie matky (dodatočné zdôraznenie).

Legalizácia potratu teda dorazila už aj do západnej Afriky. Každému pro-life človeku musí byť jasné, že tieto slová sa stanú „hlavným spúšťačom“ potratov; to je nad slnko jasnejšie.

 

„Právo rozhodovať o procesoch, súvisiacich s reprodukciou v jej tele“?!

Právo zabiť svoje vlastné nenarodené dieťa v prípade, „že pokračujúce tehotenstvo ohrozuje emocionálne zdravie matky“?!

Skvelé témy pre všetkých stúpencov potratov v Európe, aj v Amerike!

V skutočnosti to musí byť rajská hudba pre uši bohatých propotratových kartelov, krúžiacich nad Afrikou ako nedočkavé supy, čakajúce na okamih, kedy im africkí lídri dovolia rozbehnúť svoj biznis násilia, biznis zabíjania bábätiek v lone matky.

Samozrejme, že dovtedy lobujú, tlačia a pobádajú našich lídrov, až kým jeden nigérijský guvernér nekapituloval a nepodľahol ich klamstvám, že eliminovať násilie voči ženám v ich očiach vlastne znamená vyhlásiť násilie voči bábätkám v lone matky.

To je tak desivé a bolestivé!

Odkedy som sa o tom dopočula, zhovárala som sa s mnohými ľuďmi vo svojom rodnom meste. Jedným z nich bol aj Dr. Philip Njemanze, ktorý je nepochybne jedným z najpoprednejších obrancov pro-life v Nigérii.

Povedal, že tento zákon bol v tichosti podpísaný už pred mnohými mesiacmi (v máji 2012), avšak do pozornosti sa dostal až minulý týždeň. Filip, ktorý je veľkým zástancom a horlivým stúpencom Kultúry života, nezaváhal, a ihneď zvýšil povedomie ľudí o tejto problematike v médiách.

Väčšina Nigérijčanov je nekompromisne orientovaná pro-life, a preto začali masy ľudí silno protestovať a vyzývať guvernéra, aby tento násilný a útočný zákon, ktorý bol zákerne votkaný do zákona o boji proti násiliu, okamžite zrušil.

Aké ironické, že zákon boja proti násiliu má slúžiť ako najvyššia forma násilia – násilia proti nenarodenému dieťaťu.   

Vládu zahltili protesty rozvášnených ľudí, no jeden z jej hovorcov vydal tlačové vyhlásenie v ktorom vehementne popiera tvrdenia Dr. Njemanzeho o legalizácii potratu. Dr. Njemanze na to zareagoval tak, že mi v dobrej viere poslal kópiu tohto ohavného zákona, aby som tie najpohoršlivejšie časti z neho mohla sprístupniť aj vám, aby ste aj vy mohli, spolu s nami, pozdvihnúť svoj hlas a v mene nenarodených afrických detí požadovať jeho zrušenie.

Afrika zostáva prevažne pro-life teritóriom a Nigéria zostáva pro-life krajinou s opodstatnenými pro-life zákonmi, takže mať v rámci Nigérie štát, otvárajúci sa „právu“ na potrat, je zdrvujúce a nervydrásajúce pre všetkých Afričanov. Martin Luther King junior raz povedal „Nespravodlivosť na jednom mieste je nespravodlivosťou všade.“

Nikdy by sme nemali útočiť na život v lone matky a ničiť ho. Je to to najšokujúcejšie barbarské násilie, s ktorým sa Afričania, žijúci v rozvinutých krajinách, nedokážu zmieriť – že hocijaká vláda v hocijakej časti sveta povoľuje, či dokonca podporuje, likvidáciu krehkého života v lone matky.

Uvedomujeme si, že nespravodlivosť, ktorá sa deje v lone matky, je naozaj nespravodlivosťou všade. Aj násilie v lone je násilím všade.

Nemôžeme dovoliť, aby sa táto jedovatá kultúra smrti vplížila do africkej spoločnosti, a to ani cez najmenší štát, mestečko, či mesto. Jednoducho to nesmieme dovoliť!

Ako Nigérijčanka, žijúca v diaspore (rozptýlenie príslušníkov niektorého národa alebo cirkvi v cudzom prostredí; pozn. prekl.), sa pridávam k miliónom ďalších hlasov, ktoré prosia – nie; ktoré žiadajú - guvernéra môjho štátu, aby zrušil tento zákon, ktorý umožňuje ničiť nespočetné množstvo detí a jazviť nespočetné množstvo ženských sŕdc.

Žiadam ho, aby odstránil všetko násilie z verejného, aj súkromného života, ale aj zo života tých maličkých, ktorí žijú svoj súkromný život ešte len v lone svojej matky!                                                                      

 


DISKUSIA k článku