Kanadská lekárska asociácia: Nenarodené bábätká nie sú ľudia

1,934
Kultúra smrti

OTTAWA, 16. august 2012 (LifeSiteNews.com) – Najväčšie kanadské združenie lekárov hlasovalo za podporu znenia Trestného zákonníka, podľa ktorého sa dieťa stáva „ľudskou bytosťou“ až po svojom narodení. 

Pro-life lekári a lídri označili tento krok za „hodný odsúdenia“, „neetický“ a „parodický“.

Delegáti Kanadskej lekárskej asociácie (CMA) na svojom výročnom zasadnutí hlasovali o návrhu, aby, podľa vlastných slov, zabránili pokusu „zadnými dvierkami“ znovuotvoriť diskusiu o potratoch. Správa CMA zo stretnutia uvádza, že hlasovali za prijatie „rezolúcie podporujúcej súčasné znenie Trestného zákonníka, ktoré stanovuje, že dieťa ‘sa na účely tohto zákona stáva ľudskou bytosťou vtedy, keď úplne, v žijúcom stave, opustilo telo matky…’”

Kanadskí Lekári pre život odsúdili krok CMA vyjadrením, že „každý kanadský lekár vie, že nenarodené dieťa je živou ľudskou bytosťou.“

Ich prezident Dr. Will Johnston vo vyhlásení zaslanom LifeSiteNews poukázal na pokrytectvo CMA, ktoré dlhodobo uznáva politiku podporujúcu zabíjanie ľudských životov prostredníctvom potratov.

„Delegáti CMA sa obávajú o deti, ktoré nedostatočne cvičia alebo nenosia prilby pri bicyklovaní, zatiaľ čo viac ako stotisíc detí každoročne zmizne z našich ihrísk, pretože boli zavraždené pri potrate.“

„Nesúlad medzi týmto problémom a debatou na výročnom zasadnutí CMA pripomína paródiu,“ vyhlásil.

Dr. John Shea sa pre LifeSiteNews vyjadril zo svojho domu v Toronte, že delegáti stretnutia CMA by sa mali „hanbiť za to, že nevedia, kedy začína ľudský život.“

„To, o čo tu ide, je biologický fakt. Keď sa spojí vajíčko a spermia, vytvorí sa jednobunkový ľudský organizmus. Bodka. Tento organizmus je ľudská bytosť, osoba v štádiu jednej bunky. Od tohto okamihu disponuje právami. Každý, kto popiera tento fakt, popiera biologickú skutočnosť. Klame.“

Konzervatívny poslanec parlamentu Steve Woodworth minulý rok vo februári podal v snemovni návrh na zriadenie špeciálneho výboru, ktorý by mal zistiť, kedy vzniká ľudský život. Vyzval parlament na opätovné preskúmanie paragrafu 223 zákonníka, 400-ročného dedičstva britského obyčajového práva. Podľa tohto znenia sa dieťa stáva „ľudskou bytosťou,“ „keď kompletne opustilo, v žijúcom stave, telo svojej matky.“

„Paragraf 223 je jednoducho normou, ktorá stanovuje, že niektoré ľudské bytosti nie sú ľudskými bytosťami,“ uviedol Woodworth.

Dr. Johnston označil paragraf 223 zákonníka ako „najväčšiu hanbu našej profesie. Je to katastrofálna verejná politika, ktorá prináša oveľa viac škody ako úžitku.“

Woodworthov návrh urobil radosť pro-life skupinám po celej krajine, ktoré dúfali, že by to mohlo poskytnúť pevné základy pre ochranu nenarodených detí.

Premiér Stephen Harper sa zaviazal hlasovať proti návrhu, keď k tomu dôjde. Označil za „nešťastné,“ že návrh bol považovaný za zvoliteľný všetkými stranami výboru snemovne. Woodworthov návrh bol odložený na jesenné prerokovávanie.

Jim Hughes, prezident Campaign Life Coalition uviedol pre LifeSiteNews, že gesto CMA „len dokazuje úbohý stav lídrov CMA, ktorí sa tak vzdialili od Hippokratovej prísahy.“

Hippokratova prísaha pochádza z 5. storočia pred n. l. a až doteraz bola prísahou tých, ktorí vykonávali umenie liečiť, aby tak konali eticky a čestne. V jeden časti lekári prisahajú, že žene nepodajú lieky za účelom „vyvolania potratu.“

DISKUSIA k článku