CNA_588eb047eee27_124450.jpg

Biden a Harrisová vyjadrili podporu potratom na výročie prípadu Roe v. Wade

230
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová vyjadrili svoj záväzok k potratom v deň výročia rozhodnutia v prípade Roe v. Wade. 

Vo vyhlásení k 48. výročiu Roe v. Wade - rozhodnutie Najvyššieho súdu z 22. januára 1973, ktoré legalizovalo potraty naprieč Spojenými štátmi - nový prezident a viceprezidentka uviedli, že sú "odhodlaní" kodifikovať rozhodnutie Roe do zákona a vymenovať pro-potratových federálnych sudcov. 

"Bidenova administratíva je odhodlaná kodifikovať Roe v. Wade a vymenovať sudcov, ktorí rešpektujú základné precedensy ako Roe," uvádza sa v ich stanovisku. 

"Za posledné štyri roky bolo reprodukčné zdravie, vrátane práva na voľbu, pod neustálym a extrémnym útokom," uviedli Biden a Harrisová. 

Biden, ktorý je Katolík, prisľúbil počas predvolebnej kampane, že v prípade zvolenia za prezidenta kodifikuje rozhodnutie z roku 1973.

Cieľom kodifikácie Roe je zabezpečiť, aby v prípade, že Najvyšší súd zruší rozhodnutie Roe, federálny zákon bude naďalej presadzovať legálne potraty podľa ustanovenia Roe. Tento rozsudok uznal legálne potraty vykonané pred "životaschopnosťou" nenarodeného dieťaťa, no umožnil štátom zakázať potraty po tomto období. 

Biden zároveň podporuje financovanie potratov daňovými poplatníkmi, predovšetkým sa k tomu prihlásil vtedy, keď vyzval na zrušenie Hyde dodatku v roku 2019. Táto norma, ktorá sa každoročne prijíma ako súčasť rozpočtových zákonov, zakazuje federálne financovanie potratov.

Biden tiež prisľúbil zrušenie ďalších ochrán voči verejne financovaným potratom či obhajobe potratov, napr. odvolanie nariadenia Mexico City Policy. Táto norma zakazuje federálne financovanie zahraničných mimovládnych organizácií, ktoré vykonávajú alebo propagujú potraty ako metódu plánovania rodičovstva.

Biden doposiaľ oficiálne neoznámil zrušenie tejto normy. 

Počas prezidentskej kampane 2020 Biden tiež uviedol, že jeho plán zdravotnej starostlivosti bude zahŕňať potratové poistenie v dotovaných zdravotných plánoch ponúkaných pre verejnosť. 

V piatok navyše Biden a Harrisová prisľúbili, že budú pracovať na "zlepšení prístupu k antikoncepcií"

Biden ako viceprezident v rokoch 2009 až 2017 presadzoval nariadenie o antikoncepcii v rámci Obamovej administratívy, vďaka čomu sa dostali pred súd Malé sestry chudobných a katolícke diecézy.

Tento mandát nariaďuje zamestnávateľom, aby v rámci zamestnaneckých zdravotných plánov poskytovali poistenie pre antikoncepciu, sterilizácie a niektoré lieky, ktoré vyvolávajú predčasné potraty. 

Biden ako kandidát na prezidenta uviedol, že zruší náboženské výnimky z tohto príkazu, ktoré Trumpova administratíva udelila Malým sestrám a ďalším - čo pravdepodobne predznamenáva budúce súdne spory so sestrami. 

V deň Bidenovej inaugurácie za prezidenta arcibiskup Jose Gomez z Los Angeles - predseda Americkej biskupskej konferencie - uviedol, že sa modlí za Bidena a poukázal na prieniky a spory medzi biskupmi a budúcim prezidentom. 

"Katolícki biskupi nie sú osamostatnenými hráčmi v rámci národnej politiky," uviedol Gomez vo vyhlásení. "Sme pastori zodpovední za duše miliónov Američanov a sme advokátmi potrieb všetkých našich blížnych."

"Pre národných biskupov zostáva pokračujúca nespravodlivosť potratov ‘prvoradou prioritou‘," uviedol Gomez a dodal, že "prvoradá neznamená ‘jediná‘," a že krajina čelí mnohým výzvam a hrozbám pre ľudskú dôstojnosť."

Americkí biskupi budú spolupracovať s Bidenom s cieľom nadviazať "dialóg pre riešenie zložitých kultúrnych a ekonomických faktorov, ktoré vedú k potratom a znechucujú rodiny," uviedol Gomez. 

 

 

DISKUSIA k článku