123-1.jpg

Kňaz vysvetľuje: "Najmocnejšou zbraňou diabla je strach. Ako ho poraziť?"

948
Zuzana Smatanová
AltKAT

Som presvedčený o tom, že najmocnejšou zbraňou, akú diabol má proti nám, je strach.

A keď hovorím ´strach´, nemyslím tým "bázeň pred Pánom", čo je jeden z darov Ducha Svätého, ktorý nám pomáha ctiť si Boha. Myslím tým strach, ktorý nám navráva, že Boh nechce niečo, čo je pre nás dobré. Myslím tým strach, ktorý v konečnom dôsledku vedie k vzbure. Pretože ak ja nedôverujem človeku, ktorý je pre mňa autoritou, že chce moje dobro, vzbúrim sa proti nemu. Rebelovať proti takémuto druhu zneužívania moci je totiž zakódované v ľudskej povahe.  

Aj samotného diabla poháňa strach. Bojí sa nášho stvorenia ako niečoho, čo ho ponižuje. Nedôveruje Bohu a Jeho vôli. Jeho strach vedie k vzbure a nenávisti; no nielen voči Bohu, ale aj voči nám. Jeho hlavnou zbraňou je vlastne to, čo poháňa aj jeho samého. Aj jeho pokúšanie v rajskej záhrade bolo založené na strachu; na strachu, ktorým je aj on sám motivovaný: "Boh vám nechce dobre ... neverte Mu." Práve preto prvá emócia, ktorú Adam a Eva po páde do hriechu pocítili, bol strach (zistili, že sú nahí) a tento strach ich viedol k tomu, že sa snažili ukryť pred Bohom.

Strach je najhlavnejším dôvodom, prečo katolíci neevanjelizujú. Obávame sa odmietnutia, prenasledovania, že treba vykročiť zo spoločnosti, že vyjde najavo nedostatok našich znalostí o viere. Áno, evanjelizovať znamená povedať ľuďom že to, čo im svet ponúka, nestačí. A tým sme samozrejme vystavení posmechu, prenasledovaniu, či odmietaniu. A áno, môže vyjsť najavo nedostatok znalostí o našej viere.

Strach likviduje povolania. Mladý muž, mladá žena sa boja odmietnutia, obvinenia, straty nezávislosti a rôznych iných vecí. A vidia len tie najhoršie príklady: neverných kňazov, nešťastné manželské páry, zatrpknutých rehoľníkov, trestuhodné správanie rozličného druhu a predkladá sa im to ako norma. A strach sa pestuje dovtedy, kým sa zmýšľanie o hľadaní Božej vôle celkom nevykorení. 

Strach likviduje liturgiu. Strach? Rozhodne! Strach, že sa nejako zamocem; strach, že ľudia poodchádzajú; strach, že ma budú pokladať za bezvýznamného; strach, že ma budú pokladať za staromódneho ... Strach zapríčiňuje, že sa sústredíme na seba a to nás izoluje. Ak mojím modus operandi je sebaobrana/potešenie iba pre seba/uspokojovanie iba seba, potom všetko toto kričí na Boha: "Nedôverujem Ti! Sám sa musím postarať o svoje dobro!" Náležitá bohoslužba sa nezameriava na nás, ale na Boha. Potom ak nedôverujem Bohu, stáva sa omša len rituálom pre uspokojenie neférového Boha alebo absolútne zbytočnou udalosťou ... načo si uctievať niečo, čo sa aj tak nestará o naše dobro?

V Písme svätom sa hovorí 365-krát aby sme sa nebáli. Boh vie, čo s nami robí strach. Keďže nás naozaj miluje a chce naše dobro, hovorí nám, aby sme Mu dôverovali - aby sme mali odvahu a silu. Vie, že strach nás paralyzuje a napokon nás zničí. Nechcem znieť ako Yoda (postava z Hviezdnych vojen), ale strach vedie k hnevu; vedie do temnoty. Strach nás vedie k vzbure a do zúfalstva. Vedie nás k prázdnote a nespokojnosti so životom. Vedie nás k útokom proti tým, ktorých strach nespútava. A diabol to vie. Je predposledným príkladom toho, že "mizéria potrebuje spoločnosť". Strach prekonávame rozhodnutím vo viere. Mravná sila, ktorá je ľudskou (kardinálnou) čnosťou, poháňaná božskými (teologálnymi) čnosťami Vierou, Nádejou a Láskou, vyháňa strach. Dodáva nám odvahu s radosťou prejsť cez všetko, čo nám naháňa strach.

Ak budeme žiť mravne, vo viere, nádeji a láske, nebudú už evanjelizovanie a povolania niečím, pred čím sa bude utekať, ale niečím, po čom sa bude túžiť. Ak budeme žiť mravne, vo viere, nádeji a láske, potom sa stredobodom liturgie stane úcta k Bohu, a nie zabávanie človeka. Modlitba sa prestane pokladať za nutnosť, ktorou si musíme uzmierovať Boha, ale za túžbu zdokonaliť sa vo vzťahu k Bohu a Telu Kristovmu.

Čnosti sú tak či onak disciplínami, pomocou ktorých sa vedome rozhodujeme, akými ľuďmi chceme byť. Musíme sa rozhodnúť dôverovať Božím rozhodnutiam podriadením svojej vôle Jeho prozreteľnosti. Chlad strachu nahradí oheň lásky.

Ako sa rozhodneš je na tebe. Boh má pre teba plán, ale aj diabol má pre teba plán. To, pre ktorý z nich sa rozhodneš, bude určovať či sa strachu poddáš, alebo nad ním zvíťazíš.

 

 

DISKUSIA k článku