michael.jpg

Exorcista poukazuje na ochrannú moc svätenín proti útokom diabla

670
Zuzana Smatanová
AltKAT

´Julia´ vyrastala v dobrej katolíckej rodine. Odišla na univerzitu, kde začala chodiť s mladíkom, ktorý bol veľmi intenzívne zapojený v okultizme. Julia sa na okultistických rituáloch zúčastňovala a postupne začala hrešiť aj v ostatných oblastiach svojho života.

Za pomoci Božej milosti sa skontaktovala s katolíckou mládežníckou skupinou na univerzite a to jej celkom zmenilo život. Rozišla sa so spomínaným chlapcom, začala chodiť na sv. omše a na sv. spoveď. Veci sa začali zlepšovať. Štyri mesiace po obrátení sa však Julia jedného rána zobudila na hrozné bolesti chrbta, mala na ňom hlboké rany, akoby jej šelmy pazúrmi driapali chrbát. Zlí duchovia sa vrátili aby na ňu zaútočili. Každú noc ju takto týrali. Julia mala nesmierne ťažkosti keď chcela ísť do kostola alebo na sv. omšu. Uvedomovala si, že ju dohnala jej minulosť. Chceli jej pomôcť dve priateľky z univerzity. V noci u nej zostali na izbe a videli čo sa dialo. Tieto dve mladé ženy, hoci mali dobrý zámer, neboli duchovne pripravené na to, s čím sa stretnú. Jedna z nich neskôr prepadla drogám a sexuálnej promiskuite a odišla zo školy. Druhá mávala záchvaty zúrivosti, vyhrážala sa samovraždou a tiež odišla zo školy. Rodina odporučila Julii exorcistu, ktorý začal s obradom vyháňania zlého. 

Julia si uvedomovala, že keď prišla domov k svojej rodine, zlí duchovia sa do domu nedostali. Páter jej vysvetlil, že ich dom je posvätený: nachádzali sa v ňom sväteniny - krucifixy (kríže s korpusom P. Ježiša), posvätené sošky a dom a jeho vnútrajšok bol často skrápaný svätenou vodou. Rodičia boli horlivými katolíkmi. V Liste Efezanom, v 6. kapitole sa hovorí: "Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste pevne obstáli proti úkladom diabla." Dve mladé ženy neboli pripravené; rodičia Julie áno. Božou výzbrojou, ktorá nás chráni, je viera v Boha a Ježiša Krista. V súčasnosti nám však viera pomaly ale isto kĺže pomedzi prsty a ja sa veľmi obávam, že naše domovy a rodiny zostanú bez ochrany. 

Ak náš národ stratí vieru, čo s ním bude?!  

 

 

DISKUSIA k článku