flag

Holandská LGBT lobby otvorene útočí na kresťanské vzdelávanie

159
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Už po druhý raz za dva roky prepukla v Holandsku kontroverzia v súvislosti s rodom/pohlavím v sexualite. Informácia z roku 2019 o tom, že mnoho kresťanských lídrov podpísalo holandskú verziu Nashville Statement, čím potvrdili svoje presvedčenie o biblickej definícii ľudskej sexuality, vyvolala v médiách veľkú búrku a od LGBT aktivistov a mnohých politikov si vyslúžila poriadne jedovatú reakciu. Médiá teraz ´informujú´ (ako by to bola novinka), že mnoho cirkevných škôl učí svojich študentov o sexualite a vzťahoch ešte stále cez biblickú optiku. Reakcie médií sú v tejto oblasti čoraz zúrivejšie. 

O celkový obraz toho, čo sa deje v Holandsku som požiadal Willema de Pottera, predsedu Riadiaceho výboru viacerých reformačných škôl. Na otázky, ktoré som mu poslal v súvislosti s ohrozením kresťanskej výchovy a vzdelávania v Holandsku mi ochotne odpovedal a pridal aj cenný kontext pre čitateľov mimo Holandska:

Sloboda vo svedomí: Holanďania boli vždy slobodne zmýšľajúci, liberálni a tolerantní ľudia. História z veľkej časti dokazuje, že v 17. storočí ((the Dutch Golden Age - Zlatá éra Holandska)), bola Holandská republika jedinou krajinou, v ktorej sa uzákonila sloboda vo svedomí, čo vyústilo v príval utečencov všetkých možných náboženstiev. Bola "známym rajom" pre spisovateľov a filozofov, ktorí tu v Holandsku dostali príležitosť publikovať diela, za ktoré by ich inde odsúdili ako kacírov a možno aj upálili. Úrodnú pôdu tu v tom čase našlo aj učenie Jána Kalvína a Martina Luthera.

Sloboda vo vzdelávaní: je ústavným právom odvtedy, čo holandská vláda v roku 1917 podpísala návrh Zákona o slobode vo vzdelávaní. Vzdelávanie môže poskytovať ktokoľvek. Na rozdiel od verejných škôl môžu mať súkromné školy náboženský alebo ideologický charakter. Obidva druhy môžu byť založené na špecifických mravných základoch. Ak spĺňajú určité požiadavky, všetky školy financuje vláda. Pedagógovia majú v Holandsku veľkú slobodu, môžu si robiť vlastné učebné osnovy a dokonca založiť si vlastnú školu, musia však spĺňať určité základné požiadavky holandskej vlády. Holandsko sa preto môže ´pýšiť´ širokým spektrom prosperujúcich vzdelávacích prístupov.

Holandský školský systém: Základné a stredné školy sú rozdelené do dvoch kategórií - štandarné verejné školy (openbaar), ktoré prevádzkuje vláda a súkromné školy (bijzondere), ktoré fungujú nezávisle a sú založené na náboženskom presvedčení alebo vzdelávacej filozofii. Všetky školy bez rozdielu však financuje vláda. Do súkromných škôl chodia zhruba 2/3 detí. Medzi súkromné školy patria: cirkevné rozličných cirkví (reformovaní, protestanti, katolíci, ekumenici, islamisti a židia); prijímajú aj deti iných náboženstiev alebo aj bez vyznania. Vzdelávacie koncepcie (Montessori - podľa talianky Marie Montessori, slobodné školy - podľa rakúšana Rudolfa Steinera, Dalton školy  - podľa americkej učiteľky Helen Parkhurstovej, Jenaplan školy - podľa nemeckého pedagóga Petra Petersena). Nové vzdelávacie trendy a nápady (Freinet školy, bilinguálne a iPad školy). 

Súkromné školy majú právo odmietnuť prijať žiakov, ktorých rodičia nerešpektujú presvedčenie, či ideológiu, ktoré sú základom vzdelávania sa na dotyčnej škole. Sú subjektom súkromného práva a financuje ich štát, hoci ich nezakladal. Ústava im zaručuje aj voľnosť vo výbere učebníc. Učenie na súkromných školách je založené na náboženskom presvedčení alebo ideológii. Sem patrí napríklad katolícke, protestantské, židovské, moslimské, hindustánske a antroposofistické presvedčenie a názor. 

Holandská koncepcia tolerancie: je stará ako svet. Bola základom pre jedinečnú slobodu pre rodičov pri výbere školy pre dieťa. Sloboda vzdelávania je v Holandsku základným právom. Táto tolerancia sa však postupne stala semenišťom identity národa, ktorý odrazu schvaľuje gay ´manželstvá´, legalizuje "ľahké drogy" a prostitúciu. Práva lesbičiek, gayov, bisexuálov a transgender (LGBT) sú v Holandsku jedny z najpokrokovejších na svete. Holandsko patrí medzi najliberálnejšie krajiny sveta, s nedávnym prieskumom verejnej mienky, ktorý ukázal, že 90% Holanďanov podporuje ´manželstvá´ osôb rovnakého pohlavia. K základným právam v Holandsku patrí aj zákaz diskriminácie. Napätie medzi týmito dvoma základnými právami (na vzdelanie a zákaz diskriminácie) neustále pokračuje.

V Holandsku sa nachádzajú tucty škôl reformovanej cirkvi, ktoré založili rodičia, aby sa ich deti vzdelávali v školách s otvorenou Bibliou. Tieto školy si osvojili klasický kresťanský názor, že sex patrí iba do manželstva a že manželstvo je zväzkom výlučne jedného (biologického) muža a jednej (biologickej) ženy. A do tejto svojej náuky majú reformovaní kresťania pridať názor, že u nich niet miesta pre nenávistné a zraňujúce komentáre, či inú formu odmietania tých, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie, alebo sa sami identifikujú ako gayovia, lesby alebo bisexuáli.

 

Bezpečné útočisko pre deti: školy reformovanej cirkvi sa chcú stať bezpečným útočiskom pre všetky deti. Snažia sa pre ne zabezpečiť zdravé sociálne prostredie po všetkých stránkach. Z dôvodu hormonálnych zmien začína počas puberty pôsobiť príťažlivosť medzi pohlaviami. Tieto zmeny sa týkajú tela aj mysle - takže predstava alebo myslenie na niekoho atraktívneho môže vyvolať fyzické vzrušenie. Tieto pocity môžu byť intenzívne, mätúce, niekedy zvyknú prerásť človeku cez hlavu. Tínedžeri začínajú objavovať čo znamená byť romanticky a fyzicky príťažliví pre druhých. Súčasťou tohto procesu býva aj rozpoznávanie svojej sexuálnej orientácie. S nástupom na strednú školu, čiže začiatkom puberty už mnohí gayovia rozlišujú svoju sexuálnu orientáciu, či už o nej niekomu niečo povedali alebo nie. Tí, ktorí nezistili na začiatku že sú gayovia, často hovoria, že sa vždy cítili akosi inak medzi svojimi rovesníkmi, no nevedeli presne prečo. Uvedomiť si - a stotožniť sa - s niekoho sexuálnou orientáciou trvá nejaký čas. Zmýšľať sexuálne o rovnakom aj opačnom pohlaví je v období puberty celkom bežné, pretože tínedžeri sa snažia nejako zvládnuť množstvo objavujúcich sa sexuálnych pocitov. V každej škole majú adolescenti priestor zhovárať sa o svojich pocitoch s učiteľmi alebo spolužiakmi. Biblický názor na manželstvo a bezpečné útočisko pre deti nie sú nezlučiteľné. Je evidentné, že reformačné školy zamestnávajú aj gay učiteľov, ktorí však (podľa biblickej náuky o manželstve) nežijú v homosexuálnom vzťahu. Školy v Holandsku možno nediskriminujú, voľne si však určujú vlastné "profesionálne požiadavky" na učiteľov. Väčšina škôl v Holandsku však tento biblický názor nezdieľa. Aj medzi kresťanskými pedagógmi sú takí, ktorí v Božie slovo v tomto smere neveria a nepokladajú heterosexuálne manželstvo za jediný legitímny kontext sexuálneho vyjadrenia.    

Tolerancia upadá: názor na sexualitu v reformačných školách je v Holandsku všeobecne známy, no tolerancia voči tomuto menšinovému názoru upadá. Odlišujú sa prijímacie procedúry na jednotlivých školách. Rodičov požiadali, aby podpísali dokument o odmietaní homosexuálneho životného štýlu. Dnes však už používajú iba dokumenty, vyjadrujúce biblický názor na sexualitu; no aj tak sú pod veľkým tlakom. Minister školstva Arie Slob bráni súčasnú prax keď hovorí, že školy môžu na základe slobodnej vzdelávacej legislatívy požiadať rodičov aby vyjadrili odmietnutie homosexuality. Jedným dychom však povedal aj to, že od škôl sa požaduje aby boli bezpečným miestom pre všetkých svojich žiakov, ´Nech nedôjde k nedorozumeniu; školy musia zaistiť sociálnu, psychologickú a fyzickú bezpečnosť všetkých svojich žiakov´. 

"Škola nemôže vytvoriť bezpečné podmienky pre všetkých žiakov a zároveň žiadať od rodičov aby vyjadrili odmietavý postoj voči homosexualite. Situácia pre deti v škole ani doma nie je tým pádom bezpečná", tvrdia liberáli. "Školy musia byť bezpečným miestom pre každého bez ohľadu na pôvod, náboženstvo. či sexuálnu orientáciu. Nemôžeme dovoliť, aby si školy diktovali podmienky." Prieskum súčasného diania zo začiatku tohto roka dokazuje, že iba jedna z piatich ´prísne protestantských škôl´ považuje homosexualitu za morálne neakceptovateľnú. Len 34 zo 170 škôl má online jasne a zrozumiteľne vyjadrenú svoju pozíciu.

Podstatná otázka teraz zdanlivo znie: sú tieto dve prehlásenia (o biblickom ponímaní manželstva & bezpečné prostredie pre deti) nezlučiteľné? Veľa členov holandského parlamentu hovorí nie. Reformačné školy a Reformačná politická strana (SGP) hovorí áno, pretože prax je taká, že reformačné školy neodmietajú gay učiteľov, ani homosexuálne orientovaných žiakov ako osoby. Školy len odmietajú praktizovanie homosexuálnych vzťahov, pretože to je v priamom rozpore z ich náboženskou náukou. V každej škole môžu žiaci/študenti o svojich problémoch a pocitoch rozprávať, pričom sa nevylučuje ani téma sexuálnej orientácie.  

Skutočná podstatná otázka je však táto: je dovolené učiť deti náboženstvo v holandských školách, ktoré sú financované vládou a sú vedené nezávisle? V stávke totiž nie je iba sloboda vzdelávania, ale aj náboženská sloboda. Niektorí členovia holandského parlamentu vyjadrujú svoje obavy z toho, že kresťania sa snažia vštepovať "svoje" hodnoty študentom. Študentov, ktorí reformačné školy navštevujú však vychovávajú rodičia, ktorí im vštepujú tie isté hodnoty. A mimochodom to nie sú "ich" hodnoty, ale biblické hodnoty, biblické princípy. Iba 1% z rozličných škôl v Holandsku je reformačných. Preto sa už dlhé roky silná gay lobby zameriava na túto malú skupinku reformačných cirkevných škôl. V opatreniach v tomto smere zatiaľ nenastali žiadne podstatné zmeny. V nasledujúcom roku však má údajne prísť k zmene v tom smere, že školy budú musieť prinajmenšom akceptovať všetkých žiakov a možno budú donútené zrušiť používanie akýchkoľvek dokumentov, v ktorých vyjadrujú svoj biblický názor na sexualitu. Bože, chráň nás od toho! 

 

DISKUSIA k článku