2020_11_28_Consistory.jpg

Pápež František novým kardinálom: "Vašim cieľom nech je vždy kríž a zmŕtvychvstanie."

133
Zuzana Smatanová
AltKAT

Pápež František vymenoval v sobotu 13 nových kardinálov, pričom im naliehavo zdôrazňoval aby zostali bdelí, lebo inak stratia zo zreteľa hlavný cieľ, ktorým je kríž a zmŕtvychvstanie.

"Každý z nás miluje Ježiša, všetci ho chceme nasledovať, preto musíme zostať bdelí a ostražití, aby sme tak vytrvali na jeho ceste", povedal pápež František na konzistóriu (zhromaždení kardinálov) 28. novembra 2020 vo svojej homílii v Bazilike sv. Petra, "Jeruzalem leží vždy pred nami ... Kríž a zmŕtvychvstanie sú vždy cieľom nášho putovania."

Počas siedmeho konzistória svojho pontifikátu pápež František vysvätil kardinálov z Afriky, Európy, Severnej a Južnej Ameriky a Ázie. Je medzi nimi aj kdl. Wilton Gregory, ktorý sa stal prvým afro-americkým kardinálom v histórii Cirkvi. Ako titulárny kostol mu bol pridelený kostol St. Mary Immaculate v Grottarosse. Do kolégia kardinálov ďalej vstúpili: abp. Celestino Aós Braco of Santiago, Chile, abp. Antoine Kambanda of Kigali, Rwanda, abp. Augusto Paolo Lojudice of Siena, Taliansko a Fr. Mauro Gambetti, správca konventu v Assisi. Pápež František každému z nich položil na hlavu červenú kardinálsku biretu (štvorhranný klobúk) a povedal:

"K sláve Všemohúceho Boha a ku cti Apoštolského stolca, prijmite túto šarlátovú biretu na znak dôstojnosti kardinálskeho úradu, ako aj pripravenosti konať s odvahou, až po vyliatie vlastnej krvi, pre vzmáhanie a šírenie kresťanskej viery, pokoja a pohody Božieho ľudu a pre slobodu a rast svätej rímskej Cirkvi."  

Každý nový kardinál dostal aj prsteň a každému bol pridelený jeho titulárny kostol (niektorý z kostolov v Ríme), čím sa stáva súčasťou rímskej diecézy. V homílii ich pápež upozornil na pokušenia a nástrahy, ktoré na nich číhajú na ceste inej, než na Kalváriu: "Tí, čo idú po tej inej ceste, možno aj bez toho, že by si to uvedomovali, ´využívajú´ Pána pre svoj vlastný prospech a výhody. Tí, čo - ako hovorí sv. Pavol - hľadia na vlastné záujmy a nie na Krista. Kardinálske rúcho je šarlátové, čo je farba krvi, no sekulárny svet ju môže chápať ako farbu výhodného postavenia, moci." František ich potom varoval pred "mnohými druhmi skazenosti a úpadku v kňazskom živote. Zároveň ich povzbudil, aby si znovu prečítali kázeň sv. Augustína č. 46, ktorú nazval "skvelou kázňou o pastieroch". "Iba Pán môže skrze svoj kríž a zmŕtvychvstanie zachrániť svojich roztratených priateľov, ktorým hrozí, že zablúdia."    

9 z nových kardinálov ešte nemajú 80 rokov a preto prichádzajú do úvahy v budúcom konkláve. Medzi nimi je aj maltézsky biskup Mario Grech, ktorý sa stal generálnym sekretárom Synody biskupov v septembri a taliansky biskup Marcello Semeraro, ktorý bol v októbri vymenovaný za prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. Všetci kardináli, prítomní na konzistóriu v bazilike, mali podľa epidemiologických nariadení na sebe rúško. Dvaja z vymenovaných kardinálov sa nemohli zúčastniť konzistória kvôli obmedzeniam v cestovaní. 

Cornelius Sim, apoštolský vikár Brunei a Jose F. Advincula of Capiz na Filipínach sledovali konzistórium cez video link a každý z nich dostane biretu, kardinálsky prsteň a titul spojený s rímskou farnosťou od svojho apoštolského nuncia "v inom čase na to určenom". Taliansky kapucín, p. Raniero Cantalamessa, ktorý slúži ako kazateľ pápežskej kúrie už od roku 1980, uviedol  pre CNA , že pápež František mu umožnil stať sa kardinálom bez toho, aby bol predtým vysvätený za biskupa. Keďže má už 86 rokov, nie je oprávnený voliť v nasledujúcom konkláve. Medzi ďalších nevoličov budú patriť traja z nových kardinálov: em. biskup Felipe Arizmendi Esquivel of San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico; abp. Silvano Maria Tomasi, em. stály pozorovateľ pri OSN a msgr. Enrico Feroci, farský kňaz Santa Maria del Divino Amore v Castel di Leva, Rím.

Po konzistóriu navštívilo spolu s pápežom 11 nových kardinálov em. pápeža Benedikta XVI v kláštore Matky Cirkvi. Každý kardinál bol predstavený em. pápežovi a po zaspievaní Salve Regina (Zdravas´ Kráľovná) im tento udelil požehnanie. S týmto konzistóriom je celkový počet kardinálov 229, z toho je 128 voličov a 101 nevoličov pre prípad konkláve.  

 

DISKUSIA k článku