Monica_Maeland_1024_512_75_s_c1.jpg

V Nórsku vás môžu za transgender diskrimináciu zavrieť až na tri roky

149
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Za "diskriminačné poznámky" v súkromí hrozí ročné väzenie. Pri prejave na verejnosti sa tento trest môže zvýšiť až na tri roky. 

Nórsko rozširuje svoj zákon o "nenávistných prejavoch". Po novom možno uložiť trest ročného väzenia za poznámky v súkromí. Zákon sa bude vzťahovať aj na ľudí, ktorí sa identifikujú ako "transgender"

Zákonník donedávna zakazoval "nenávistné prejavy" založené na a) farbe pleti alebo národnom či etnickom pôvode, b) náboženstve alebo viere, c) homosexuálnej orientácii a d) zdravotnom postihnutí.

Dodatky zmenili "homosexuálnu orientáciu" na "sexuálnu orientáciu" a na zoznam chránených vlastností pridali "gender (rod), rodovú identitu alebo rodový prejav"

Nórska ministerka spravodlivosti a verejnej bezpečnosti Monica Maeland tieto zmeny vysvetľovala nasledovne: "Je nevyhnutné, aby sa ochrana pred diskrimináciou, ktorú ponúka trestná legislatíva, prispôsobila konkrétnym situáciám, ktoré nastávajú." Maeland poznamenáva, že transgender osoby sú "ohrozenou skupinou, pokiaľ ide o diskrimináciu, obťažovanie a násilie"

LGBT aktivistická skupina Dúhová Európa vo svojej správe tvrdí, že štvrtina LGBT osôb sa v uplynulom roku stala obeťou nenávistných prejavov a že "15 percent LGBT osôb dostalo vyhrážky, v porovnaní so štyrmi percentami v bežnej populácii."

Nórsko má jedny z najliberálnejších zákonov podporujúcich rodovú zmätenosť a Dúhová Európa ho v tomto ohľade radí na piate miesto. Deti od 7 rokov majú právo zmeniť svoju sexuálnu identitu v právnych dokumentoch bez lekárskej alebo psychologickej diagnózy poruchy rodovej identity. Zároveň neexistuje požiadavka pre tých, ktorí sa identifikujú ako príslušníci opačného pohlavia, aby podstúpili akúkoľvek terapiu zmeny vzhľadu. 

LGBT aktivisti napriek tomu žiadajú viac. 

Dúhová Európa sa domnieva, že Nórsko implementovalo iba 68 percent z toho, čo skupina považuje za základné práva pre LGBT ľudí. V kategórii "legálne uznanie rodu a telesná integrita" identifikujú tri oblasti, ktoré by chceli zmeniť. Nie sú spokojní so skutočnosťou, že deti do 7 rokov nemôžu legálne zmeniť svoje pohlavie a že je pre nich zakázaný lekársky zásah, keďže sa vyžaduje informovaný súhlas. Boli by tiež radi, keby sa odstránila "požiadavka na posúdenie duševného zdravia pri prístupe k starostlivosti spojenej s transgenderizmom"

 

 

DISKUSIA k článku