assisted-suicide-640x335.jpg

Vatikán hovorí, že eutanázia je "vnútorne zlá" a že je to "vražedný" skutok

82
Milko Kostovič
Kultúra života

Rím - V novom dokumente odsudzujúcom eutanáziu a asistovanú samovraždu Vatikán zopakoval, že žiadne dobré úmysly nemôžu ospravedlniť úmyselné zabitie nevinnej osoby. 

S výslovným súhlasom pápeža Františka vydala vatikánska Kongregácia pre náuku viery 13 000 slovné učenie s názvom Samaritanus Bonus ("Dobrý samaritán") na tému starostlivosť o osoby v kritických a konečných fázach života.

V dôrazne formulovanom texte Vatikán odsúdil nielen tých, ktorí sa priamo podieľajú na eutanázii alebo asistovali pri samovražde, ale aj tých, ktorí ju politicky podporujú. Argumentoval pritom spôsobom, ktorý by sa dal využiť aj v prípade potratov.

"Eutanázia je preto vražedným skutkom, ktorého účel nemožno ospravedlniť a netoleruje sa žiadna forma spoluviny alebo aktívnej či pasívnej kolaborácie," uvádza dokument. "Tí, ktorí schvaľujú zákony o eutanázii a asistovanej samovražde, sa preto stávajú komplicmi ťažkého hriechu, ktorý vykonajú ostatní."

"Zároveň sú vinní z pohoršenia, pretože takýmito zákonmi prispievajú k narušeniu svedomia, a to aj medzi veriacimi," dodáva text. 

Eutanázia je "vnútorné zlý skutok za každej situácie alebo za každých okolností," vyhlasuje Vatikán. "Akákoľvek formálna alebo okamžitá materiálna spolupráca pri takomto skutku je ťažkým hriechom proti ľudskému životu. Žiadna autorita nesmie legitímne odporučiť alebo povoliť takéto konanie."

V liste stojí, že eutanázia nie je iba otázkou porušenia božského zákona, ale aj "urážkou ľudskej dôstojnosti, zločinom proti životu a útokom na humanitu".

Počas svojho sedemročného pontifikátu pápež František často odsudzoval eutanáziu a asistovanú samovraždu, ktorá je podľa neho produktom "falošného súcitu" a predstavuje "porážku pre všetkých"

Začiatkom tohto roka pápež odkázal zdravotníkom, aby "podporovali dôstojnosť a život každého človeka a odmietli akékoľvek kompromisy voči eutanázii, asistovanej samovražde a potláčaniu života, a to ani v prípade smrteľnej choroby"

"Pripomeňme si, že život je posvätný a patrí Bohu; preto je nedotknuteľný a nikto sa nemôže domáhať práva s nim voľne nakladať," uviedol František. "Život musíme vítať, chrániť, rešpektovať a slúžiť mu od začiatku do konca: vyžaduje to ľudský rozum aj viera v Boha, autora života."

V utorkovom texte Vatikán trval na tom, že každý život "má pre každého rovnakú hodnotu a dôstojnosť: úcta k životu druhého je rovnaká ako úcta k vlastnému životu"

V texte sa ďalej dodáva, že pomáhanie pri samovražde "je neodôvodnenou kolaboráciou pri nezákonnom skutku", že eutanázia a asistovaná samovražda "sú vždy nesprávnou voľbou" a že "žiadneho zdravotníka nesmieme nútiť k vykonaniu neexistujúceho práva"

"Preto eutanázia a asistovaná samovražda sú porážkou pre tých, ktorí o nich teoretizujú, rozhodujú alebo ich praktizujú," uvádza sa v texte. 

"Z tohto dôvodu je veľmi nespravodlivé prijímať zákony, ktoré legalizujú eutanáziu alebo ospravedlňujú a podporujú samovraždu, dovolávajúc sa falošného práva zvoliť si smrť, ktorá sa nesprávne označuje za úctyhodnú iba z toho dôvodu, že si ju niekto vybral."

Vatikán uviedol, že list "sa snaží poučiť farárov a veriacich v súvislosti s ich otázkami a neistotami týkajúcich sa lekárskej starostlivosti a ich duchovných a pastoračných povinností voči chorým v kritických a konečných štádiách života"

Pokiaľ ide o asistovanú samovraždu, Vatikán tvrdí, že určité veci by sme nikdy nemali robiť druhej osobe, aj keď si to žiada. 

"Rovnako ako nemôžeme z iného človeka urobiť svojho otroka, aj keď o to požiada, nemôžeme sa priamo rozhodnúť vziať mu život, aj keď si to želá."

Cirkev "musí zasiahnuť, aby opäť vylúčila všetky nejasnosti v náuke Magistéria o eutanázii a asistovanej samovražde, hoci už boli tieto postupy legalizované," uvádza sa v liste. 

Z týchto dôvodov je "Cirkev presvedčená o nutnosti opätovne potvrdiť ako definitívne učenie, že eutanázia je zločinom proti ľudskému životu. Pri tomto skutku sa totiž človek rozhodne priamo spôsobiť smrť inej nevinnej ľudskej bytosti"

Text kritizuje rozsiahle používanie lekárskych protokolov konca života, ako je napríklad príkaz o zákaze resuscitácie či príkaz o udržateľnom spôsobe liečby. Tieto príkazy boli pôvodne určené na to, aby sa zabránilo agresívnej liečbe v posledných fázach života, ale často zbavovali lekárov slobody a povinnosti chrániť život, aj keď to mohli urobiť.

Dokument tiež rozlišuje medzi "agresívnou liečbou", ktorá "umelo odďaľuje smrť, často bez skutočného prínosu pre pacienta", a "terapeutickou starostlivosťou", ktorá bez prílišnej záťaže pre pacienta napomáha biologickým funkciám, aby osoba mohla ďalej žiť.

"Je nezákonné pozastaviť liečbu, ktorá je nevyhnutná na udržanie základných fyziologických funkcií, pokiaľ z nich organizmus môže čerpať (ako napr. hydratácia, výživa, termoregulácia, primeraná podpora dýchania a ďalšie druhy pomoci potrebné na udržanie telesnej homeostázy a zvládanie systémovej a organickej bolesti)."

Dokument podčiarkuje, že "požadovaná základná starostlivosť o každého človeka" zahŕňa "podávanie výživy a tekutín potrebných na udržanie telesnej homeostázy, pokiaľ a dovtedy, kým preukázateľne dosahuje účel poskytovania hydratácie a výživy pacientovi."

Hoci vatikánsky text rieši principiálne eutanáziu a asistovanú samovraždu, dotýka sa aj otázky potratov.

"Potrat spočíva v zámernom zabití nevinného ľudského života, a preto nikdy nie je zákonný," uvádza dokument. "Použitie prenatálnej diagnostiky na selektívne účely je v rozpore s dôstojnosťou osoby a je vážne nezákonné, pretože vyjadruje mentalitu eugeniky."

 

 

DISKUSIA k článku