donaldtrump22.jpg

Prezident Trump rozširuje pro-life politiku, aby zastavil svetovú potratovú agendu

113
Milko Kostovič
Kultúra života

V pondelok Trumpova administratíva zverejnila navrhované rozšírenie politiky Ochrany života v rámci celosvetovej zdravotnej pomoci (Protecting Life in Global Health Assistance, skr. PLGHA). Táto stratégia má po novom obsahovať zmluvy so zahraničnými skupinami prijímajúcimi americkú pomoc. Zahraničné skupiny a organizácie, ktoré dostávajú zdravotnícku pomoc prostredníctvom kontraktov zahrňujúcich americké fondy, budú musieť súhlasiť s tým, že nebudú poskytovať alebo podporovať potraty - aj keď by tieto organizácie dostávali prostriedky z iných zdrojov. 

"Ďakujeme prezidentovi Trumpovi a jeho administratíve za to, že zabránili použitiu prostriedkov daňových poplatníkov na financovanie potratov po celom svete," uviedla Carol Tobias, prezidentka organizácie Národné právo na život. "Americkí daňoví poplatníci by nemali byť nútení podieľať sa na potratoch."

V rámci súčasného PLGHA programu musí súkromná organizácia, aby bola spôsobilá na pomoc zo strany Spojených štátov, podpísať zmluvu, ktorou sa zaručí, že nebude vykonávať potraty (s výnimkou záchrany života matky alebo v prípade znásilnenie či incestu). Zároveň sa zaviaže, že nebude lobovať za zmenu potratových zákonov hostiteľských krajín alebo inak "aktívne propagovať potraty ako metódu plánovaného rodičovstva"

Najdôležitejšou črtou politiky Ochrany života v rámci celosvetovej zdravotnej pomoci je to, že stanovuje kritéria spôsobilosti pre financovanie zo strany USA: Ak skupina nie je ochotná vzdať sa propagácii potratov, táto skupina nedostane od USA žiadnu podporu. Stručne povedané, politika PLGHA nie je o tom, ako daná organizácia dodržiava zákon. Ide skôr o to, aké skupiny bude USA podporovať z prostriedkov daňových poplatníkov. Ak konkrétna organizácia odmietne prijať túto politiku, potom sa tie isté prostriedky presunú k ďalším organizáciám, ktoré budú súhlasiť s podmienkami zmluvy. Z politiky preto vyplýva, že nedôjde k žiadnemu zníženiu financovania programov plánovaného rodičovstva.

"Toto navrhované rozšírenie zabráni použitiu prostriedkov daňových poplatníkov na financovanie smrtí nenarodených detí po celom svete," uviedla Tobias. 

 

 

DISKUSIA k článku