sexselectionabortion20.jpg

V Kanade je legálne potratiť dieťa len preto, že je to dievčatko, a vy ste chceli chlapca

295
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

V dvoch kanadských mestách rozmiestnili zástancovia pro-life tisíce malých ružových vlajočiek aby Kanaďanom pripomenuli, že ich krajina nechráni dievčatká pred diskriminačnými potratmi na základe výberu pohlavia. 

The Aldergrove Star informuje, že pro-life organizácia ´We Need a Law´ (Potrebujeme zákon) zorganizovala umiestnenie ružových vlajočiek v Langley a Chilliwacku (Britská Kolumbia), na ktorom sa zúčastnilo aj niekoľko pro-life členov parlamentu. "Oznámenie ´Je to dievčatko´ sa pre mnohé nenarodené deti rovná rozsudku smrti, pretože Kanada nemá žiadny potratový zákon a nerobí nič, aby zastavila prax potratov na základe výberu pohlavia", povedal pro-life advokát Stephen Vandergriendt 

Konzervatívna členka parlamentu Cathay Wagantallová z Yorkton-Melville predstavila začiatkom tohto roku návrh zákona na zákaz potratov na základe výberu podľa pohlavia v celej krajine. Jej návrh zákona “O potratoch na základe výberu podľa pohlavia" (Bill C-233) by k trestnému zákonníku pridal paragraf o zákaze pre medicínskych profesionálov vykonávať potraty "z dôvodu neželaného pohlavia nenarodeného dieťaťa".

"Ak by sa potratilo len jedno dievčatko z dôvodu svojho pohlavia, členovia parlamentu musia konať", uviedla Wagantallová vo svojom vyhlásení. Takmer všetci Kanaďania sa s týmto našťastie stotožňujú, až 84% obyvateľov tvrdí, že potraty na základe výberu pohlavia by mali byť ilegálne. Toto je rozumné spoločné stanovisko, ktoré by mal každý člen parlamentu premyslene zvážiť." K Wagantallovej sa pridali aj ďalší členovia parlamentu Tamara Jansenová and Tako Van Popta a dôrazne upozorňujú na túto diskriminačnú prax. Jansenová napísala: "Bolo nám cťou, že sme sa mohli pripojiť k nej, keď vysvetlila a jasne upozornila na túto mizogýnsku prax (mizogýnia - chorobný odpor mužov voči ženám). Som presvedčená, že politici z celého politického spektra by sa mali ochotne postaviť za dievčatá a ženy a odmietnuť túto prax."

Wagantallová povedala, že jej legislatívny návrh podporujú Kanaďania podpisovaním petície. Povzbudzuje ľudí, aby sa šírili ako len môžu o nevyhnutnosti zákazu potratov na základe výberu podľa pohlavia. Uviedla, že "mnohí ľudia, s ktorými som sa o tom rozprávala neverili, že by krajina ako Kanada dovolila takýto typ potratu. Musia to robiť lepšie." 

Potraty na základe výberu podľa pohlavia sú legálne vo väčšine štátov USA, ako aj v Kanade, a to aj napriek nezvratným dôkazom, že kvôli tejto diskriminačnej praxi chýbajú milióny dievčat. Výsledky prieskumu z roku 2016 poskytujú dôkazy o potratoch na základe selekcie pohlavia v Kanade. Mike Schouten, riaditeľ WeNeedaLAW.ca, svojho času napísal: “So zameraním sa na indiánske spoločenstvá výskumníci zistili výrazný nepomer medzi počtom chlapcov a dievčat, čo sa nedá vysvetliť ako náhoda. Zatiaľ čo táto štúdia špecifikuje konkrétnu kultúrnu skupinu v Kanade, potrat na základe selekcie pohlavia je v Kanade legálny pre každého, rovnako ako aj potraty z iných dôvodov." 

V ázijských krajinách je táto diskriminácia obzvlášť zlá. Na základe prieskumu v Plos One journal začiatkom tohto roku sa odhadovalo, že ak v Indii budú robiť potraty na základe selekcie pohlavia, bude tam do roku 2030 chýbať 6,8 milióna dievčat. V tejto súvislosti sa už dlhšie píše aj o Číne; pre mužov je nesmierne náročné nájsť si manželku, pretože bolo potratených veľmi veľa dievčatiek ešte pred narodením.

V súčasnosti však nepoznáme ani aktuálne počty dievčat, ktoré "vďaka" potratom na základe selekcie pohlavia chýbajú v USA a v Kanade.

 

DISKUSIA k článku