Malta police

K mottu "Pane, veď nás" si maltézska polícia pridala počas Pride mesiaca LGBT dúhu

123
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Policajné zložky Malty, ktorá je prevažne katolíckou krajinou, pridala do svojho emblému na mesiac september pro-homosexuálnu dúhu na označenie "Pride" mesiaca. Umiestnila ju napravo od svojich insígnií, ktoré nesú latinský nápis: "Domine, dirige nos", čo v preklade znamená "Pane, veď nás."

S touto verziou emblému vyrukovali policajné zložky na facebooku už 2. septembra s vysvetlením: "Policajná kontrola s Prideom - podporujeme Pride mesiac v #malta." Homosexualita v maltézskej polícii neprekvapuje, pretože čo sa tohto týka, národ tohto ostrova v Stredozemnom mori, sa už dávno, podobne ako Írsko, odklonil od katolíckej cesty a prijal zákony, priamo odporujúce jeho tradičnej viere. Katechizmus Katolíckej cirkvi učí, že homosexuálne úkony sú "svojou vnútornou povahou nezriadené" a že aj samotné inklinovanie k homosexualite je "objektívne nezriadená náklonnosť".

Malta sa v roku 2016 stala prvou európskou krajinou, ktorá zakázala poradenstvo na pomoc ľuďom prekonať ich nechcenú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. Ľuďom, ktorých usvedčia z porušovania Zákona o potvrdenej sexuálnej orientácii, gender identite a gender prejavoch, hrozí odňatie slobody až 5 mesiacov. V júli 2017, tri roky po tom, čo Malta legalizovala civilné zväzky osôb rovnakého pohlavia, prijal jej parlament zákon o hlasovaní jeho členov podľa rozhodnutia strany, ku ktorej patria, a to vo veci povolenia nazývať homosexuálny vzťah dvoch mužov alebo dvoch žien "manželstvom". Zákon legalizoval homosexuálne "manželstvo" tým, že nahradil slová "manžel" a "manželka" v sobášnom akte a iných prislúchajúcich zákonoch, rodovo neutrálnym slovom "manželský partner". Slová "matka" a "otec" boli v podobnom duchu nahradené slovom "rodič". "Zámerom tohto zákona je modernizovať inštitúciu manželstva a zabezpečiť, aby všetky dospelé páry mali legálne právo vstúpiť do manželstva", vyhlasuje legislatíva.

Pred dvoma mesiacmi navyše ešte aj arcibiskup maltézskej arcidiecézy, Charles Scicluna, skritizoval ako "propagandu" iniciatívu laickej skupiny maltézskych katolíkov "Zjednotení vo viere" za to, že obraňovali pravé manželstvo a odsúdili "manželstvo" osôb rovnakého pohlavia ako neprirodzené. Bývalý vatikánsky hlavný prokurátor pre kauzy sexuálneho zneužívania duchovenstvom, Scicluna, poskytuje tichý súhlas tzv. Drachma LGBTI - skupine, ktorá agituje v Katolíckej cirkvi za to, aby akceptovala homosexuálne "manželstvá", sodomiu, a adopciu detí pármi rovnakého pohlavia. V jeho arcidiecéze totiž môže voľne, aj keď neoficiálne pôsobiť. V roku 2014 arcibiskup, rodák z Toronta, predsedal Eucharistickému sláveniu, ktoré organizovala Drachma LGBTI a ktoré bolo zamerané na ukončenie "homofóbie". V roku 2013 sa so súhlasom arcibiskupa na webstránske maltézskej arcidiecézy objavila správa o prezentácii novej pro-homosexuálnej knihy s názvom "Naše deti". Arcibiskup nazval knihu "nástrojom na pomoc rodičom LGBTI deťom.

Malta však aj napriek tomu, že kapitulovala pred homosexualitou, zostáva jednou z mála krajín v Európe, v ktorej sa dieťa v lone matky legálne chráni. "Úmyselné zabíjanie nenarodených detí v lone matky potratom v akejkoľvek forme je na Malte rovnako ilegálne ako vražda", uviedla v júni maltézska pro-life aktivistka Dr. Miriam Sciberras pre LifeSite. Zároveň upozornila, že národní a globálni zástancovia potratov aj napriek tomu lobujú, aby sa na Malte potrat bezodkladne zbavil charakteru trestného činu. Záverom dodala: Čelíme intenzívnemu mediálnemu tlaku, ktorý "obchoduje" s potratom ako so základnou voľbou - možnosťou, ktorá musí byť nevyhnutne dostupná ženám. Maltézski členovia Európskeho parlamentu a predstavitelia vlády, pracujúci v EÚ sú tiež pod tlakom akceptovať potraty a to najmä preto, lebo potrat je vždy úzko prepojený s reprodukčným zdravím. Rovnako ako celý svet, aj my priam zúfalo potrebujeme politikov, ktorí budú odvážne a nekompromisne obraňovať život. Medzinárodné spoločenstvo musí spoznať, že ešte stále existujú krajiny, ktoré sú pro-life útočiskom. Všetky tieto krajiny sú však pod neustálym tlakom celosvetových gigantov a propotratových lobby, ktorí netúžia po ničom inom, len ich dobyť. Teraz je rozhodujúce sa tvárou v tvár tomuto zabíjaniu zjednotiť, čo môže byť odrazovým mostíkom zvrátenia mnohých vecí - pokiaľ sa budeme podporovať a navzájom sa od seba učiť."

 

 

DISKUSIA k článku