Pope_Francis_gives_the_Angelus_address_June_21_2020_Credit_Vatican_Media.jpg

Pápež František: Kríž nám pripomína obete kresťanského života

76
Milko Kostovič
AltKAT

Pápež František v nedeľu uviedol, že kríž, ktorý nosíme alebo máme zavesený na stene doma, nemá byť dekoráciou, ale pripomienkou Božej lásky a obetí spojených s kresťanským životom. 

"Kríž je svätým znamením Božej lásky a znamením Ježišovej obety. A nemá sa obmedzovať na predmet poverčivosti či ozdobný náhrdelník," uviedol pápež vo svojom prejave pred modlitbou Anjel Pána 30. augusta. 

Vystupujúc z okna s výhľadom na Námestie svätého Petra, pápež vysvetlil, že "v dôsledku toho, ak chceme byť (Božími) učeníkmi, sme povolaní ho napodobňovať a bezvýhradne vydávať svoj život z lásky k Bohu a blížnemu."

"Život kresťanov je vždy o zápase," zdôraznil František. "Biblia hovorí, že život veriaceho človeka je boj: boj proti zlému duchu, boj proti zlu."

Učenie pápeža sa sústredilo na čítanie Evanjelia sv. Matúša, kde Ježiš začal zjavovať svojim učeníkom, že musí ísť do Jeruzalema, trpieť, byť zabitý a na tretí deň vstať z mŕtvych.

"Pri predstave, že Ježiš môže zlyhať a  umrieť na kríži, sa samotný Peter vzoprie a povie mu: ‘Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!’ (v. 22)," spomínal pápež. "On verí v Ježiša; chce ho nasledovať, ale neakceptuje, že Ježišova sláva príde skrz umučenie."  

Povie "Petrovi a ďalším učeníkom - ale aj nám! - kríž je niečo nepríjemné, ‘pohoršenie,‘"  a dodáva, že pre Ježiša by skutočným "pohoršením" bolo uniknúť z kríža a vyhnúť sa Otcovej vôli, "poslaniu, ktoré mu Otec zveril pre našu spásu".

Podľa pápeža Františka "z toho dôvodu Ježiš odpovedá Petrovi: ‘Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!‘" 

V Evanjeliu potom Ježiš oslovuje všetkých a hovorí im, že ak sa chcú stať jeho učeníkmi, musia "zaprieť seba samého, vziať svoj kríž a nasledovať ma," pokračoval pápež. 

František poukázal na to, že Ježiš v Evanjeliu ešte "pred desiatimi minútami" chválil Petra a sľúbil mu, že bude "skalou", na ktorej on založil svoju Cirkev. Následne ho volá "Satanom"

"Ako sa to dá pochopiť? Stáva sa to každému z nás! Vo chvíľach oddanosti, vrúcnosti, dobrej vôle, blízkosti k ostatným, hľadíme na Ježiša a ideme vpred; ale vo chvíľach, keď príde kríž, utekáme," uviedol. 

"Diabol, satan - ako hovorí Ježiš Petrovi - nás pokúša," dodal. "Je to práve zlý duch, je to práve diabol, ktorý nás vzďaľuje od kríža, od kríža Ježiša."

Pápež František opísal dva postoje, ktoré má kresťanský učeník zastávať: zriecť sa sám seba, čo znamená obrátiť sa, a vziať svoj kríž. 

"Nejde len o znášanie každodenného trápenia s trpezlivosťou, ale aj prinášať s vierou a zodpovednosťou tú časť úsilia a utrpenia, ktorú nesie boj proti zlu," uviedol. 

"Úsilie ‘vziať kríž‘ sa tak stáva účasťou na Kristovej spáse sveta," uviedol. "Tým umožňujeme, aby kríž visiaci na stene alebo ten malý, ktorý nosíme na krku, bol znamením našej túžby zjednotenia sa s Kristom v láskavej službe našim bratom a sestrám, najmä tým najmenším a najzraniteľnejším."

"Zakaždým, keď upriamime svoj zrak na obraz ukrižovaného Krista, uvažujme o tom, že on, ako pravý Pánov služobník splnil svoje poslanie, odovzdal svoj život a vylial svoju krv za odpustenie hriechov." Pápež sa následne pomodlil, aby sa Panna Mária prihovorila a "pomohla nám neustúpiť pred skúškami a utrpením, ktoré pre nás všetkých prináša svedectvo Evanjelia"

Po modlitbe Anjel Pána František poukázal na svoje znepokojenie nad "napätím v oblasti východného Stredomoria, ktorú ohrozujú viaceré ohniská nestability". Jeho pripomienky smerovali k rastúcemu napätiu medzi Tureckom a Gréckom ohľadne energetických zdrojov vo vodách východného Stredomoria.

"Prosím, apelujem na konštruktívny dialóg a dodržiavanie medzinárodného práva s cieľom vyriešiť konflikty, ktoré ohrozujú mier ľudí v tomto regióne," naliehal. 

František tiež pripomenul blížiace sa oslavy Svetového dňa modlitby za starostlivosť o stvorenstvo, ktoré sa uskutočnia 1. septembra. 

"Od tohto dátumu až do 4. októbra budeme sláviť ‘Jubileum Zeme‘ s našimi kresťanskými bratmi z rôznych cirkví a tradícií, aby sme si pripomenuli 50 rokov od založenia Dňa Zeme," uviedol. 

 

 

DISKUSIA k článku