church.png

Prokurátor hrozí farnosti trestným stíhaním a pokutami, ak bude pokračovať v bohoslužbách

225
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Vo farnosti Harvest Rock obdržali list od hlavného asistenta prokurátora mesta Pasadena, v ktorom sa im vyhrážajú pokutami za každý deň, v ktorom sa konajú bohoslužby za prítomnosti ľudí.

Liberty Counsel podal v mene Harvest Rock Church a Harvest International Ministry žalobu na federálny súd proti protiústavným nariadeniam guvernéra Gavina Newsoma, súvisiacimi s Covid-19. Guvernérove nariadenia totiž zakazujú osobnú účasť na bohoslužbe, vrátane domáceho štúdia Biblie a zhromažďovania sa. Tento zákaz sa týka 80% obyvateľstva. Zvyšných 20% na bohoslužby môže ísť, len nesmú spievať. K Harvest International Ministry patrí 162 kostolov v Kalifornii a 65.000 filiálnych kostolov po celom svete.  

V liste pasadenského prokurátora sa píše: "Každý deň, v ktorom sa porušuje nariadenie, sa považuje za samostatné porušenie, ktoré sa trestá dĺžkou väzenia až do jedného roka a pokutou za každé jedno porušenie ... Váš súhlas s týmto nariadením nie je dobrovoľný, ale povinný. Akékoľvek narušenie tohto nariadenia v budúcnosti vystaví vašu farnosť, personál a farníkov vyššieuvedeným pokutám, ako aj potencionálnemu zatvoreniu vášho kostola."

Napriek protiústavnému zákazu bohoslužieb guvernér opakovane povzbudil desiatky tisícov protestujúcich aby sa zhromažďovali, hovoriac im: "Boh vám žehnaj. Pokračujte v tom." V odpovedi, zaevidovanej na súde pripúšťa, že sa nepokúšal zastaviť týchto protestujúcich, lebo ich vraj bolo príliš veľa. Pýtame sa, že či aj v prípade, že by sa na bohoslužby zhromaždilo veľké množstvo ľudí, by ich tiež (aj napriek svojmu nariadeniu) nezakázal? A predsa teraz povzbudzuje protestujúcich: "Pokračujte v tom."

Pokutovať farnosť a farníkov, no zároveň povzbudzovať protestujúcich v tej istej veci, zaváňa nespravodlivým trestným stíhaním. Zakladateľ a predseda Liberty Counsel Mat Staver povedal: "Guvernér Pasadeny, Gavin Newsom, na jednej strane povzbudzuje tisícky ľudí aby hromadne protestovali proti zákazu bohoslužieb a na druhej strane prehlási, že bohoslužby za účasti ľudu sú trestným činom. Tieto guvernérove postoje pripomínajú represívne cudzinecké režimy, a nie Ameriku, v ktorej Prvý dodatok Ústavy každému zaručuje slobodu vierovyznania. Tento Prvý dodatok je múrom, ktorý zabraňuje svojvoľnému zatváraniu kostolov a väzneniu kňazov a farníkov." 

 

DISKUSIA k článku