proabortion36.jpg

Rada OSN pre ľudské práva zneužíva pandémiu Covid-19 na ´pretláčanie´ potratov

94
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Rada pre ľudské práva pri OSN prijala na svojom poslednom zasadaní v polovičke júla v Ženeve rezolúciu, propagujúcu potrat, pod zámienkou reakcie na Covid-19, pričom dôvodom je údajné zabránenie diskriminácie žien a dievčat. Rada dôrazne skonštatovala, že v "kontexte pandémie Covid-19 sú služby sexuálneho a reprodukčného zdravia, vrátane bezpečného potratu, nevyhnutnou zdravotníckou službou". 

Táto nová rezolúcia je jasným dôkazom, že OSN zneužíva financovanie boja proti koronavírusu na propagovanie potratov. Podľa nedávno publikovaných údajov OSN tvrdí, že v rámci svojho prispenia k boju proti pandémii poskytla 5 miliónom žien v 25 krajinách s nízkym príjmom na osobu "služby sexuálneho a reprodukčného zdravia", kam podľa ich definície patrí aj potrat, čo je však technicky veľmi vzdialené od toho, čo OSN označuje ako starostlivosť, súvisiacu so zdravím matky. Podľa OSN prijalo tieto služby a súvisiace informácie od globálnych organizácií s programom ´Covid-19´ aj 800.000 mladých ľudí vo veku od 10 do 24 rokov. Takéto a podobné aktivity odhaľujú sklon činiteľov OSN k manipulovaniu kritických a vysoko citlivých problémov - akým je aj veľmi reálna diskriminácia žien a dievčat - a zaradiť ich veľmi šikovne medzi dôvody propagovania potratu.

Všetci súhlasíme s tým, že pandémia neprimerane viac ovplyvnila ženy a dievčatá. Patrí sem najmä opätovné socioekonomické znevýhodnenie, obmedzený prístup k základnej zdravotníckej starostlivosti (vrátane starostlivosti o matku), obmedzenie vzdelávacích príležitostí a podobne. Tieto naliehavé a tragické dôsledky pandémie sú zjavne oveľa ničivejšie, keď ich niekto zneužíva pre svoju kontroverznú agendu. Po priekopníckej skúške s vládou Mexika si Rada OSN pre ľudské práva vo svojej rezolúcii o diskriminácii vytýčila za cieľ odporúčať propagovanie potratu všade tam, kde "to nie je protizákonné". Členské štáty OSN by však tomuto odporúčaniu mali tak či onak prikladať len malú váhu, pretože sa nedávno zistilo, že organizácie pri OSN - WHO a Populačný fond OSN - podporujú a propagujú potrat v rozpore so suverenitou jednotlivých štátov. Populačný fond OSN má napríklad online objednávkový systém, v ktorom si jednotlivé krajiny môžu v humanitárnej sekcii priamo objednať ´potratové sady´. Tieto sady, so štandardnou cenou $746.65, môžu byť vyexpedované a dodané do dvoch až siedmich dní a obsahujú všetok nevyhnutný materiál na potraty pre daný objem populácie po dobu troch mesiacov. Na určenie presného množstva potrebných sád podľa počtu obyvateľstva ponúkajú výpočet prostredníctvom naprogramovanej kalkulačky. Spomínané sady posiela Fond do krajín, prežívajúcich veľkú humanitárnu krízu, ako je napríklad Ekvádor, aj bez ohľadu na zákony týchto krajín.

Ako ďalší ´protiliek´ na diskrimináciu pretláča Rada OSN pre ľudské práva "komplexnú sexuálnu výchovu". Túto "výchovu" najprv pretláčalo UNESCO  a teraz sa z nej stal hlavný myšlienkový prúd celého systému OSN, vrátane konkrétnych učebných plánov pre extrémnu sexualizáciu detí, a to už od predškolského veku. Rezolúcia Rady zastáva názor, že práve odmietanie "komplexnej sexuálnej výchovy" znamená diskrimináciu dievčat a tým pádom ide o porušovanie ľudských práv. Zástancovia "komplexnej sexuálnej výchovy", ktorí tvrdia, že odmietnuť poskytnúť deťom túto výchovu sa rovná diskriminácii, zneužívajú súčasné tragické okolnosti na šírenie svojej ideológie.

Ako príklad nám poslúži stále nedoriešený prípad Paoly Guzmán Albarracínovej z Ekvádoru. Túto mladú ženu sexuálne zneužil zástupca riaditeľa jej školy a keď otehotnela, nútil ju ísť na potrat. Paolu sexuálne zneužil aj školský lekár, ktorý jej následne pohrozil, že s ním musí mať ´styk´, inak ju neodporučí na potrat. V roku 2002 spáchala Paola vo veku 16 rokov samovraždu.

Dozor nad dodržiavaním ľudských práv odovzdal tento prípad Medziamerickému súdnemu dvoru pre ľudské práva. Vo svojej správe uvádza, že komplexná sexuálna výchova "ponecháva deti a adolescentov bez náležitých informácií, ktoré potrebujú k informovaným rozhodnutiam, súvisiacich s ich sexualitou a reprodukciou, čím ich robí veľmi zraniteľných a bezbranných voči sexuálnemu zneužívaniu, neplánovanej a nežiadúcej gravidite a nebezpečnému potratu." 

Paola sa nepochybne stala obeťou zákernej kriminálnej činnosti. Tvrdenie Dozoru nad dodržiavaním ľudských práv, ktoré Rada OSN pre ľudské práva len podporuje, že komplexná sexuálna výchova by mohla Paolu ušetriť jej osudu, je nielen otvorene klamlivá a nesprávna, ale má priam účinok celkovo nesprávne zameranej trestnej zodpovednosti.  

Zo zdokumentovanej reality vyplýva, že komplexná sexuálna výchova je absolútne nevhodný materiál, hraničiaci s pornografiou, vnucovaný deťom už odmalička a bez dohľadu rodičov. Všetci súhlasíme s tým, že deti musia byť "vyzbrojené" na to, aby sa dokázali vyhnúť situáciám, ktoré im môžu uškodiť, no indoktrinácia nesprávnymi názormi, maskovaná ako výchova, k ich bezpečnosti veru neprispeje. 

Vyslankyňa USA pri OSN, Kelly Craftová jasne uviedla, že "hlavná záujmová organizácia OSN v tomto prípade - Rada pre ľudské práva - dokázala, že je spolitizovaná, neúspešná a neužitočná". Aj tento spomínaný prípad potvrdzuje správnosť rozhodnutia USA odísť z tejto Rady. Činnosť tejto Rady len podčiarkuje nevyhnutnosť pre rozumné členské štáty OSN presmerovať svoje úsilie tým správnym smerom, aby zachránili nevinné životy, ktoré sú v stávke.

 

DISKUSIA k článku