Ireland

Počet potratov v Írsku dosiahol 6 666 v prvom roku od legalizácie

101
Milko Kostovič
Kultúra smrti

"Je to prvýkrát za 18 rokov, kedy došlo k nárastu počtu potratov a prvýkrát v našej histórii, keď tisíce nevinných nenarodených detí prišlo o život s plnou podporou írskeho práva," uviedla Maeve O´Hanlon z Kampane za život (Pro Life Campaign). 

V prvom roku legálnych potratov v Írskej republike bolo vládnej agentúre zodpovednej za ich sledovanie nahlásených 6 666 potratov.

Po výsledkoch referenda z 8. mája 2018 týkajúceho sa Ôsmeho dodatku Ústavy sa v Írsku rozšírili dôvody, na základe ktorých je zákonné ukončenie tehotenstva povolené. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo vo svojej prvej zverejnenej výročnej správe nasledovné čísla potratov: 

  • 6 542 potratov vykonaných počas raného tehotenstva
  • 100 vykonaných v prípade "ochorenia, ktoré by pravdepodobne viedlo k smrti plodu";
  • 3 vykonané, keď existovalo "riziko ohrozenia života alebo zdravia v prípade núdze";
  • 21 vykonaných v dôsledku "rizika ohrozenie života alebo zdravia"

V správe sa vysvetľuje, že do roku 2018 sa v článku 40.3.3 Írskej ústavy uvádzalo: "Štát potvrdzuje právo na život nenarodeného a, s primeraným prihliadnutím na rovnaké právo na život matky, zaručuje vo svojich zákonoch rešpektovať, a pokiaľ to bude uskutočniteľné, svojimi zákonmi chrániť a brániť toto právo."

25. mája 2018 referendum o tridsiatej šiestej zmene ústavy prinieslo 66,4% hlasov za zrušenie tohto článku. Po zmene ústavy sa v článku 40.3.3 teraz uvádza: "Predpis môže ustanoviť reguláciu ukončenia tehotenstva."

Zákon o zdraví (Nariadenie o ukončení tehotenstva) z roku 2018 schválili komory Oireachtasu 13. decembra 2018 a podpisom írskeho prezidenta vstúpil do platnosti 20. decembra 2018. Nový zákon zrušil Zákon o ochrane života počas tehotenstva z roku 2013 a Zákon o regulácii informácií (Služby mimo štát pri ukončení tehotenstva) z roku 1995. 

"Hlavným účelom zákona z roku 2018 je ustanoviť zákon upravujúci prístup k ukončeniu tehotenstva v Írsku," vysvetľuje sa v správe. "Zákon umožňuje ukončenie tehotenstva v prípadoch, keď existuje riziko ohrozenia života alebo vážneho poškodenia zdravia tehotnej ženy, a to aj v prípade núdze; ak je prítomný stav, ktorý pravdepodobne povedie k smrti plodu pred, alebo v rámci 28 dní od narodenia; a bez obmedzenia až do 12 týždňov tehotenstva."

Rozšírenie možnosti potratov bolo zavedené 1. januára 2019. 

Liam Gibson, politický zástupca britskej Spoločnosti na ochranu nenarodených detí (SPUC), komentoval "skutočne šokujúce štatistiky"

"Bolo by ľahké byť ohromený samotným počtom potratov alebo byť zdesený tým, čo nám zabíjanie detí v tomto rozsahu hovorí o írskej spoločnosti. Nikdy však nesmieme zabudnúť na skutočnosť, že každý z týchto 6 666 potratov predstavuje úmyselný čin smrteľného násilia páchaného na úplne nevinnej a jedinečnej ľudskej bytosti."

"Žiadna vláda, žiadny štát, bez ohľadu na referendum, nemôže zrušiť Bohom dané právo na život u ani jedného člena ľudskej rodiny," pokračoval Gibson. "Pro-life ľudia z Írska viedli tvrdý boj za ochranu žien a detí pred potratmi. Je veľmi dôležité, aby nemlčali čeliac tejto hroznej nespravodlivosti."

Maeve O'Hanlon, hovorkyňa Kampane za život, zdôraznila, že čísla by mali byť vyššie. 

"Keď k dnešnému číslu pridáte 375 potratov žien z Írska, ktoré v tom istom období cestovali do Anglicka, dostanete celkový počet 7 041," uviedla O'Hanlon pre Katolícku spravodajskú agentúru (CNA). "Tento údaj treba porovnať s číslom 2 879 za celý rok 2018."

"Je to prvýkrát za 18 rokov, kedy došlo k nárastu počtu potratov a prvýkrát v našej histórii, keď tisíce nevinných nenarodených detí prišlo o život s plnou podporu írskeho práva," vyjadrila sa pre CNA. "Iste, môžeme odvrátiť naše oči od pravdy toho, čo je v súčasnosti právne sankcionované, tým, že to budeme označovať výrazmi ako ‘voľba‘, to však nijako nezmení hlbokú nespravodlivosť nového zákona."

 

 

DISKUSIA k článku