tlaleng_mofokeng_1024_512_75_s_c1.jpg

Rada OSN pre ľudské práva schválila potratárku za osobitného experta pre právo na zdravie

159
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Rada OSN pre ľudské práva v Ženeve nedávno schválila vymenovanie juhoafrickej lekárky Tlaleng Mofokeng za osobitného spravodajcu pre právo na zdravie. Mofokeng je otvorená obhajkyňa "sexuálneho a reprodukčného zdravia" v oblasti ľudských práv a ako lekárka "poskytuje potratové služby viac ako desaťročie"

Menovanie Tlaleng Mofokeng bolo oznámené minulý týždeň, keď odstupujúci expert Dainius Pūras z Litvy predložil Rade pre ľudské práva prezentáciu o duševnom zdraví. Pozícia osobitného spravodajcu "pre právo každého na užívanie najvyššej možnej úrovne fyzického a duševného zdravia" bola založená v roku 2002 a jej držitelia majú šesťročný mandát. 

Osobitní spravodajcovia sú súčasťou "Osobitných postupov" Rady pre ľudské práva, kam sa radia tematické mandáty aj mandáty vzťahujúce sa na konkrétnu krajinu. 

Pred Pūrasom zastával túto funkciu Anand Grover z Indie, ktorý v roku 2011 ako jeden z prvých OSN odborníkov presadzoval myšlienku, že prístup k "legálnym a bezpečným potratovým službám" je nevyhnutnou súčasťou práva na zdravie. Táto interpretácia ďaleko presahuje definíciu práva na zdravie z Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR), ktorý nespomína potraty, a je v rozpore s konsenzom medzi členskými štátmi OSN, podľa ktorého sú zákony o potratoch záležitosťou jednotlivých národných vlád. 

Obhajcovia potratov však rýchlo využili Groverovu správu, aby tvrdili, že zákony obmedzujúce potraty v Spojených štátoch - ktoré neratifikovali ICESCR - porušujú medzinárodné normy v oblasti ľudských práv.

Osobitní spravodajcovia OSN fungujú nezávisle a nepovažujú sa za zamestnancov OSN. Ich pozície sú neplatené a honorárne, a ich odporúčania nie sú záväzné. Napriek tomu majú vplyv na globálnej scéne a kvôli ich nezávislosti nesú minimálnu zodpovednosť z pohľadu obmedzení alebo reformy v rámci systému OSN. 

Podobne ako pozorovania orgánov monitorujúcich dodržiavanie zmlúv, ktoré tiež notoricky presahujú svoje mandáty, aj výročné správy osobitných spravodajcov môžu slúžiť ako podklad pre prácu iných subjektov OSN. Zároveň môžu byť citované v práci rôznych agentúr a dokonca aj v rezolúciách prijatých Valným zhromaždením.

Vzhľadom na doterajšiu kariéru Tlaleng Mofokeng je veľmi pravdepodobné, že prekročí svoj mandát ešte viac než Grover. "Som poskytovateľkou potratov tak dlho, ako som kvalifikovanou lekárkou," napísala v článku pre The Guardian. V tomto článku sa tiež nachádza kritika amerického prezidenta Donalda Trumpa za obnovenie a rozšírenie politiky zakazujúcej financovanie zahraničných organizácií, ktoré propagujú alebo poskytujú potraty.

Mofokeng pôsobila ako zakladajúca členka a podpredsedníčka Koalície pre sexuálnu a reprodukčnú spravodlivosť v Južnej Afrike a v roku 2016 ju nadácia Billa a Melindy Gates uznala za líderku plánovaného rodičovstva. Mofokeng zverejnila článok v časopise Teen Vogue, kde tvrdila, že "sexuálna práca" alebo prostitúcia je práca ako každá iná.

"Som lekárka, expertka na sexuálne zdravie, ale keď o tom premýšľate, nie som sexuálna pracovníčka?" píše. "A v niektorých ohľadoch, nie sme nimi všetci?"

 

 

DISKUSIA k článku