baby66.jpg

Americkí demokrati hlasujú proti zastaveniu infanticídy

370
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Demokrati zo Snemovne reprezentantov zamietli návrh zákona, ktorý by zastavil infanticídu a poskytol lekársku starostlivosť pre deti, ktoré sa narodili živé po nepodarených potratoch. Nancy Pelosi a jej kolegovia v snemovni zablokovali 81-krát hlasovanie o návrhu Zákona o živo narodených a dnes odmietli návrh zastavujúci infanticídu. 

Ako informuje redakcia LifeNews, Pelosi a demokrati opakovane bránili hlasovaniu o Zákone na ochranu potratových preživších. Verejnosť sa tak nedozvedela, ako by demokrati hlasovali, keďže použili procedurálnu taktiku na blokovanie hlasovania.

Dnes sa však demokrati museli podpísať pod schvaľovanie infanticídy. 

Výbor snemovne pre rozpočtové prostriedky schválil návrh zákona o rozpočtových prostriedkoch FY2021 hlasovaním v pomere 30 ku 22. 

Pro-life republikán Andy Harris počas rokovania výboru predstavil pozmeňujúci návrh, ktorým by sa zabránilo TRICARE financovanie pre subjekty, ktoré nevykonávajú náležitý stupeň starostlivosti v prípade dieťaťa, ktoré prežije potrat alebo pokus o potrat. 

Tento pozmeňujúci návrh vyžaduje, aby každý prítomný zdravotnícky pracovník vykonával rovnakú starostlivosť, akú by sa poskytovalo akémukoľvek inému dieťaťu narodenému nažive v rovnakom gestačnom veku. Tento zdravotník musí následne zabezpečiť, aby bolo dieťa okamžite transportované do nemocnice. Návrh zároveň žiada, aby príjemca finančných prostriedkov potvrdil, že má dostatočné zdroje na splnenie týchto požiadaviek a že dokáže informovať o akýchkoľvek porušeniach. 

Republikánka Jaime Herrera Beutler vystúpila v prospech návrhu zákona: "Existujú dôkazy, že deti narodené nažive sú zabíjané alebo zanedbávané po tom, čo ... Ak sa dieťa narodí nažive po potrate, zaslúži si rovnaké zaobchádzanie podľa zákona."

Beutler priblížila niekoľko správ podporujúcich jej vyhlásenie, že "k tomu dochádza"

Beutler požiadala o dodatočný čas, aby reagovala na výroky poslancov podporujúcich potraty: "Keď dieťa opustí matkino lono, nie je súčasťou jej tela ... Toto dieťa je už tu ... Nezbavujete sa svojej viery v pro-choice tým, že poviete: ‘keď už tu je dieťa, budeme ho chrániť.’"

Za návrh sa postavila aj členka výboru Kay Granger: "Ak sa dieťa narodí po potrate nažive, musíme sa uistiť, že sa urobí všetko pre to, aby sa zachoval detský život."

Republikán Ken Calvert tiež uviedol: "Musíme mať v sebe ľudskosť, aby sme chránili živé a dýchajúce deti mimo lona."

Na konci rozpravy však návrh Andyho Harrisa neprešiel hlasovaním v pomere 24 ku 28. Republikáni vo Výbore pre rozpočtové prostriedky hlasovali za návrh, ale demokrati hlasovali proti nemu s výnimkou Sanforda Bishopa a Henryho Cuellara. 

 

 

DISKUSIA k článku