shutterstock_289839680_1024_512_75_s_c1.jpg

Sudca nariadil kresťanskej adopčnej agentúre, že musí umožniť adopciu aj homosexuálom

283
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Sudca Najvyššieho súdu v Anglicku rozhodol o kresťanskej adopčnej agentúre, ktorá zároveň zabezpečuje aj náhradnú pestúnsku starostlivosť, že jej výhrada v stanovách, že náhradní opatrovníci, ktorí pre ňu pracujú, nemôžu byť homosexuáli, je "protizákonná", ale že môže aj naďalej verbovať svojich spolupracovníkov výlučne z radov evanjelikov. Toto rozhodnutie sa týka agentúry Sunderland’s Cornerstone Adoption and Fostering Service. (cornerstone = uholný kameň)

Sudca Knowles uviedol, že "zákon vyžaduje, aby Cornerstone akceptovala aj gayov a lesby ako možných náhradných opatrovníkov" a dodal, že "kategoricky odmieta akýkoľvek názor, že by gayovia a lesby nemohli byť skvelými milujúcimi adoptívnymi rodičmi, či náhradnými opatrovníkmi, a to sami alebo v partnerstvách rovnakého pohlavia. Cornerstone musí skrátka zmeniť svoju ´verbovaciu´ politiku a dovoliť, aby sa homosexuálni opatrovníci stali eventuálnymi náhradnými rodičmi. Podľa zákona to nesmú odmietnuť urobiť." Cornerstone je jedinou evanjelickou kresťanskou agentúrou spomedzi 306 nezávislých adopčných agentúr v Anglicku. Sudca v rámci svojho vyššieuvedeného rozsudku im však milostivo dovolil, že svojich náhradných opatrovníkov si môžu vyberať výlučne medzi evanjelickými kresťanmi a to podľa Zákona o rovnosti z roku 2010 pre náboženské organizácie.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu nasledovalo hneď po legálnom boji medzi Cornerstone a Britain’s Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills, v skratke známy ako Ofsted. Ofsted odmenil Cornerstone, ktorý sa špecializuje na hľadanie domova pre "problémové deti", známkou "dobre" vo všetkých oblastiach. V júni 2019 však túto agentúru odrazu zdegradoval na kresťanskú inštitúciu, ktorá "vyžaduje zlepšenie". Dôvodom "diskriminácie" agentúry je údajne to, že spolupracuje výlučne s evanjelickými kresťanskými náhradnými a adoptívnymi rodičmi a že sa pridŕža tradičnej definície manželstva.  

V presvedčení, že inšpektor Ofstedu porušil zákon, chrániaci náboženskú slobodu, začal sa Cornerstone súdiť s Ofstedom. Organizáciu Cornerstone podporil výkonný riaditeľ celonárodnej Asociácie poskytovateľov náhradnej starostlivosti (NAFP), Harvey Gallagher, ktorý jasne povedal, že náhradných rodičov z radov veriacich je nepomerne menej a že ľudia, ktorí chcú byť opatrovníkmi, si môžu vybrať zo "širokého spektra" iných agentúr: "Cornerstone je od roku 2017 členom NAFP a môžem potvrdiť, že sú to ľudia, ktorým ide v prvom rade o dieťa a sú svojej veci veľmi oddaní. Toto koniec-koncov potvrdzujú aj predchádzajúce správy Ofsted inšpekcií." 

Predsedníčka Cornerstone, anglikánska duchovná Sheila Bamberová, mala po vynesení rozsudku sudcu Knowlesa zmiešané pocity: "Súd posudzuje naše rozhodnutie vykonávať túto legálnu činnosť. Naše právo podporovať kresťanské rodiny v tom, že chcú poskytovať najlepšie možné podmienky pre zraniteľné deti a mladých ľudí sa potvrdilo a zachovalo. Som však zarmútená, že miestu, aké v našej viere zaujíma kresťanské manželstvo na biblických princípoch, sa nedostalo uznania. Budeme starostlivo a vo viere zvažovať ako budeme pokračovať v našom povolaní a poslaní vytvárať trvalé rodiny."

Počas súdneho pojednávania podporovala Cornerstone charitatívna organizácia The Christian Institute, ktorá sa venuje obrane náboženskej slobody evanjelických kresťanov v Británii. Jej zástupca riaditeľa, Simon Calvert, prežíval v súvislosti s rozsudkom tiež zmiešané pocity; aj keď v prvom rade sa potešil víťazstvu nad Ofstedom: "Ofstedu sa nepodaril pokus urobiť z malej milovanej kresťanskej agentúry predsunutú hliadku svojho ´svalnatého liberálneho´ svetonázoru. Napriek všetkému na súde stále argumentovali tým, že náhradná starostlivosť je ´svetskou záležitosťou´ a preto si nevyžaduje evanjelických (veriacich) opatrovateľov." Calvert dodal, že Ofsted sa usiluje zneužiť legislatívu ľudských práv na ´podkopanie´ náboženskej výnimky v pro-LGBT zákone o rovnosti z roku 2010, ktorá má za úlohu chrániť náboženské organizácie, akou je aj Cornerstone." 

Zároveň však riaditeľ The Christian Institute protestoval proti rozhodnutiu sudcu Knowlesa, že Cornerstone musí zmeniť svoju ´náborovú´ politiku a umožniť aj homosexuálnym "párom" vykonávať náhradnú starostlivosť. "Spolu s Cornerstone a jej právnikmi sme presvedčení, že sa sudca pomýlil, keď pokladal Cornerstone za organizáciu, ktorá robí nábor svojich opatrovateľov v mene miestnych úradov a preto sa na ňu nevzťahuje výnimka zo zákona o rovnosti, ktorá dovoľuje rozlišovať na základe sexuálnej orientácie. Cornerstone je súkromná organizácia a deti dokáže umiestniť v rodinách, ktoré má v súčasnosti k dispozícii. Nerobí nábor v mene miestneho zastupiteľstva. Táto časť rozsudku svedčí o tom, že súd urobil chybu v tom, keď neuznal, že kresťanská viera formuje a napĺňa každú oblasť života - vrátane sexuálnej etiky a správania."

Cornerstone sa proti tomuto rozsudku s najväčšou pravdepodobnosťou odvolá.

 

DISKUSIA k článku