serra_statue_mallorca_graffit.jpg

Nemôžem mlčať: katolícky biskup z Madisonu odsudzuje ničenie sôch svätých

445
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Biskup z Madisonu, štát Wisconsin, verejne odsúdil útoky výtržníkov, ktorí si vybrali za cieľ ničiť sochy historických osobností po celých Spojených štátoch. Zvlášť odsúdil ich výzvy k ničeniu vyobrazení Ježiša Krista a Preblahoslavenej Panny Márie. 

"Mali by sa niektoré sochy umiestniť do múzeí alebo do skladov? Možno. Máme dovoliť skupine vandalov, aby také rozhodnutia robila za nás? Nie", píše vo svojom liste z 23. júna biskup Donald Hying z Madisonu. "Ak dovolíme, aby naše pamätihodnosti a vizuálnu históriu národa zničili náhodné skupiny v návaloch momentálneho živelného hnevu, ako sa potom budeme učiť z histórie? Poslúži zrútenie a poškodenie sochy Georgea Washingtona len preto, že vlastnil otrokov, nejakým reálnym spôsobom našej krajine a jej kolektívnej pamäti?" 

Hying reagoval aj na virálny tweet z podcastu aktivistu Shauna Kinga, ktorý 22. júna povedal, že "sochy bieleho Európana, o ktorom tvrdia, že je Ježišom", sú formou "bielej nadvlády", a mali by byť "strhnuté dolu, spolu so všetkými nástennými maľbami a vitrážami bieleho Ježiša a jeho európskej matky a ich bielych priateľov." Hying k tomu poznamenal, že každá kultúra, krajina, etnikum a rasa "považuje Ježiša a Preblahoslavenú Pannu Máriu za svojich vlastných" a zobrazuje ich podľa svojej farby pokožky a v rúchach, blízkych ich kultúre. V paragrafe 1149 Katechizmu Katolíckej cirkvi sa píše: "Liturgia Cirkvi predpokladá, preberá a posväcuje prvky stvorenia a ľudskej kultúry tak, že im udeľuje hodnosť znakov milosti, nového stvorenia v Ježišovi Kristovi." Ako príklad biskup uvádza Pannu Máriu Guadalupskú, ktorá sa zjavila ako "miešanka"; Afričania zobrazujú Ježiša ako čierneho a Pannu Máriu v afrických štýlových odevoch a existuje aj veľa ázijských zobrazení Panny Márie. V určitých okamihoch histórie Cirkvi niektorí ľudia mylne považovali "plnosť katolicizmu len za záležitosť európskej kultúry". Katolíci by sa mali namiesto toho usilovať o "jednotu v podstatných záležitostiach a rozdielnosť v tých nepodstatných".

"Sú bieli reprezentanti Krista a Jeho Matky v tomto kontexte nevyhnutným znakom bielej nadvlády? Podľa mňa nie. Keďže sa Boží Syn vtelil do ľudského tela, má celé ľudstvo - každá rasa, kmeň, jazyk - duchovnú schopnosť zobraziť Ho formou špecifickej optiky vlastnej kultúry. Zobrazenia Ježiša sú pre kresťanov sväté, sú fyzickou ukážkou Božej lásky a pripomínajú nám "blízkosť božského". Svetské obrazoborectvo súčasnej doby neprinesie zmierenie, pokoj, ani uzdravenie. Takéto násilie v ľuďoch len upevní predsudky a nenávisť, po ukončení ktorých zjavne túžia ... Zranené srdce môže totiž uzdraviť iba Kristova láska, a nie zničený kus kovu", dodáva záverom Hying.

V Madisone výtržníci strhli sochu Hansa Christiana Hega - významného bojovníka proti Konfederácii a lovcom otrokov - a hodili ju do jazera Monona. Sochu už vylovili a podľa možností opravili, no utrpela vážne škody - chýba jej hlava a noha.  

Výtržníci strhli aj sochu, známu ako "Lady Forward", repliku sochy, ktorú vytvorila žena-sochárka a ktorá znázorňuje pokrok, a ťahali ju centrom Madisonu cez celý blok ulíc.

Protestujúci obyvatelia v nedávnych dňoch po celej krajine rúcali sochy vodcov Konfederácie a postáv, súvisiacich s otroctvom, ale na niektorých miestach aj sochy katolíckych svätých a iných postáv. Pred týždňom vyčíňanie násilníkov v Madisone dosiahlo vrchol, keď napadli a zranili štátneho senátora Tima Carpentera (demokrat za Milwaukee) v blízkosti vládnej budovy a to zrejme preto, lebo si ich konanie filmoval na mobil. V rozhovore pre CNA b. Hying zdôraznil, že mnohé z najúspešnejších protestov éry ´občianskych práv´ stáli na kresťanskej myšlienke nenásilnosti a na chápaní ľudskej osoby podľa Písma. "Princípy katolíckej sociálnej náuky - dôstojnosť človeka, hodnota solidarity, "všetci sme v tom spoločne", uprednostnenie chudobných a biednych - musia byť prezentované v každej reakcii katolíkov na násilie. Ak spomínané prejavy nie sú ukotvené v tomto, potom je to vždy iba o sile a moci - o tom, že si potrebujem vynucovať silou veci v situáciách, v ktorých sa cítim bezmocný. Namiesto premieňajúceho vzťahu s Bohom, ktorý chce aby sme žili v láske s bratmi a sestrami, sa to celé zvrháva na boj o moc."

Niektorí katolícki predstavitelia na sociálnych médiách vyzývajú biskupov aby zasiahli do nepokojov vo svojich mestách a aby zabránili strhávaniu sôch. Hying k tomu poznamenáva, že všetko, čo biskup robí na verejnosti, musí byť motivované ´duchovne´ a nie politicky. Každé politické hnutie, ktoré neuznáva dôstojnosť človeka, má sklon k násiliu a túžbe po moci. Čokoľvek, čo konáme na verejnosti, by malo mať modlitbový rámec; či už v súvislosti s nepokojmi alebo politikou, ale vždy v kontexte modlitby, do ktorej môžme všetko toto zahrnúť." Veľa katolíkov sa aj so svojimi biskupmi zúčastňuje pokojných modlitbových zhromaždení po celej krajine. Hying uviedol, že si jasne uvedomuje, že násilie a zlé zaobchádzanie s pôvodným obyvateľstvom Ameriky (indiánmi) a utlačovanie afrických otrokov na jej území sú dve z najhorších morálnych zlyhaní krajiny.

"Situácia si vyžaduje lepšie poznanie histórie a úctivé diskusie o sochách, budovách a pamätníkoch. Históriu musíme študovať a poznať, aby sme do nej lepšie prenikli, poučili sa z nej a zaviazali sa, že sa na jej základe budeme usilovať o spravodlivosť, rovnosť a solidaritu. Zároveň si nesmieme zatvárať oči pred najhoršími aspektami histórie; aj Osvienčim je otvorený ako múzeum, ale aj ako veľký výkričník a pripomienka toho, že ľudstvo nikdy nesmie zabudnúť na horor holokaustu." 

Protestujúci dav v Golden Gate Park v San Franciscu strhol sochu sv. Junipera Serru, spolu so sochami Francisa Scotta Keya a Ulyssesa S. Granta. Aj v Los Angeles výtržníci strhli v centre mesta sochu sv. Junipera. Mnohí aktivisti dnes spájajú Serru s páchaním neprávostí voči pôvodným obyvateľom, avšak životopisci a historici sa zhodujú na tom, že Serra v skutočnosti indiánov bránil proti španielskej armáde a proti zásahom európskych usadlíkov. 

Washingtonský biskup Thomas Daly povedal, že "Cirkev si určite neželá, aby nespravodlivosť ostala bez odplaty, avšak robením zla sa práva nedomôže. Ak nedokážeme uznať dobré konanie svätca, akým bol aj Junipero Serra, riskujeme uprednostňovanie ideológie pred pravdou". 

 

DISKUSIA k článku