witch_fireball_1024_512_75_s_c1.jpg

Čarodejníci a satanisti sa spojili s ľavičiarmi. Spoločnými silami chcú zničiť Ameriku

2,271
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Nedávne protestné zhromaždenia Američanov mala zjavne na svedomí smrť Georgea Floyda, ktorá mnohých vydesila. Neskôr sa však tieto protesty zvrhli na výtržnosti a nepokoje, ktoré doslova zničili časti amerických miest. Mnoho ľudí, najmä tých, čo nemajú absolútne nič do činenia s týmto problémom spoločenskej politiky, však žiaľbohu zneužilo tieto udalosti a ´prihrievalo si vlastnú polievočku´. 

Spomínané okolnosti využila aj ľavica a zhromaždila dokopy ekológov, socialistov, feministky, LGBT aktivistov, zástancov potratu a ďalších, aby svoj falošný triedny boj nasmerovala proti americkej verejnosti. Menej známa je však už skutočnosť, že sa do tohto boja zapájajú aj temné sily. Satanisti a čarodejníci vzývajú mocnosti zla na pomoc všetkým, ktorí sa zúčastňujú násilných prejavov.

Čarodejníci, či už muži alebo ženy, svoju angažovanosť v násilných protestoch vôbec neskrývajú. Webstránka Mashable informuje, že čarodejnícke sabaty sa v súčasnosti aktívne venujú najmä zaklínaniu polície, ktorú obviňujú z brutality. Zameriavajú sa najmä na tých, čo v snahe zastaviť nepokoje riskujú svoje životy. Vyslovujú čarodejnícke zaklínadlá, ktorými chcú chrániť protestujúcich, ktorí sa konfrontujú s políciou. Čarodejnícki aktivisti používajú svoje temné umenie ako ostrú zbraň pre všetkých, ktorí sa chcú viac zapojiť do boja v duchovnej sfére. 

Hashtag #witchesforblm slúži ako styčný bod pre čarodejníkov ´v zábehu´, ktorí sa chcú naučiť ako niekoho svojimi čarami ochrániť, ako kresliť okultné znaky a ako zaklínať políciu. Päť dní po odštartovaní mal tento hashtag už 10 miliónov prezretí na TikTok aplikácii. Správy často obsahovali videá čarodejníkov, ktorí odriekali magické zaklínadlá a vyjadrovali v čo veria, že sa polícii, na ktorú sú zameraní, stane. Zaklínanie môže byť veľmi osobné, pretože čarodejníci kážu písať mená jednotlivých predstaviteľov polície na papieriky, ktoré sa potom pália nad čiernou sviečkou. Magické čarovné zaklínadlá majú spôsobiť policajným zložkám, ktoré riskujú život pri znovunastolení poriadku v mestách, nešťastie.   

Čarodejníctvo je súčasťou vzmáhajúceho sa hnutia, v ktorom sa mieša politika s okultizmom. Od volieb v roku 2016 vyšlo množstvo kníh čarodejníckych zaklínadiel, ktoré radia okultným aktivistom ako vzývať temné sily na pomoc v rozličných politických prípadoch. Čarodejníci a satanisti sa čoraz viac objavujú na verejnosti, aby propagovali svoju agendu a aby vystavovali na obdiv svoje pohŕdanie Bohom a Jeho zákonmi. Okultná aktivita sa prejavuje aj v bývalých ľavičiarskych kruhoch. Ľavica zvykla zachovávať svetský "dojem", ktorý neuznával žiadne duchovné sily. Vždy sa usilovali oddeliť politiku a kresťanstvo od seba tým, že kresťanstvo onálepkovali ako povery. Teraz však temné umenie čarodejníkov a okultistov ľavica víta a poskytuje im na verejnosti široký priestor. Ich angažovanosť v nedávnych protestoch nikoho neprekvapuje. 

Svetské médiá sa zvyknú na takéto dianie zamerať, no zvyčajne ho vnímajú iba ako kuriozitu. Neveria, že čarodejníci majú reálnu moc, a pokladajú ich len za akýchsi nespokojných rebelov voči kresťanstvu. Ako však vidíme, ani ľavica, ktorá neverí v nadprirodzeno, nemá v tomto prípade problém prijať ich do svojich kruhov. Okultný príbeh o diablovi, ktorého utláča Všemohúci Boh, však hrá do noty rečiam o ich únavnom triednom boji a ustavične podnecuje ich opovrhovanie Bohom. 

Veriaci Američania bez problémov chápu prítomnosť okultizmu v tomto boji. Ak účinkujú modlitby kresťanov k Bohu, potom má vážne následky aj vzývanie diabla. Kresťania môžu naozaj veľa hovoriť o histórii zápasu medzi silami dobra a zla. Všade, kde zavládol chaos, nenávisť a nervozita, zohrávali svoju rolu okultné sily. Až spásonosný zásah Krista porazil diabla a hriech a pripravil cestu kresťanskej civilizácii. Práve preto angažovanosť čarodejníkov v týchto protestoch tak znepokojuje kresťanov, ktorí plne rozumejú pôsobeniu temnej mágie. Ich aktivita totiž vyvoláva pôsobenie reálnych síl, ktoré sú nebezpečné a skazonosnéKatolícka encyklopédia definuje okultnú mágiu ako "umenie vykonávať činnosť mimo ľudskej moci za pomoci síl iných, než Božích". V skutočnosti to znamená, že tí, čo túto činnosť vykonávajú, očakávajú zásah démonických síl a stratených duší v prospech zla. Cirkev pripúšťa, že okrem Boha môžu do udalostí zasiahnuť aj iní duchovia, hoci nikdy nie bez Božieho dovolenia. Cieľom modlitieb exorcizmu je obmedziť pôsobenie diabla v niektorých ľuďoch a situáciach.  

V súčasnej kríze je zaangažovanie okultizmu, čarodejníckych zaklínadiel a zariekania naozaj to posledné, čo potrebujeme. Totot totiž len zintenzívni už existujúci chaos a konflikty. Satan je duchom rozdelenia a nenávisti. A Amerika teraz potrebuje ako soľ návrat k Bohu, aby porazil skutky satana, ktorý snorí navôkol a hľadá zruinované duše a celé spoločnosti.

 

DISKUSIA k článku