Eucharist

Eucharistický zázrak privádza ľudí k obráteniu

861
Zuzana Smatanová
AltKAT

Zatiaľ čo Vatikán vyhodnocuje údajný Eucharistický zázrak v Poľsku, kňaz farnosti, kde k nemu prišlo hovorí, že táto mimoriadna udalosť už viedla k obráteniam.

Otec Andrzej Ziombra je farárom v kostole sv. Hyacinta v Lehnici, v Poľsku, kde sa v konsekrovanej hostii údajne objavili fragmenty srdcového svalu. Na Vianoce v roku 2013 padla pri sv. omši na zem konsekrovaná hostia. Kňaz ju zodvihol a podľa cirkevných predpisov pre takéto udalosti ju umiestnil do nádoby s vodou. Podľa otca Ziombru sa čoskoro nato objavili na hostii červené škvrny. Vtedajší miestny biskup, Stefan Cichy, nariadil vedecké skúmanie hostie. Vo februári 2014 sa na korporál umiestnil malý fragment, aby na ňom dva univerzitné medicínske odbory previedli forenzné testovanie.

"Pri detailnom histopatologickom skúmaní pod mikroskopom sa objavil fragment srdcového svalu v agónii", pre EWTN News uviedol o. Ziombra. "Našiel sa fragment sekvencie DNA, no o koho DNA ide, je ešte predmetom ďalšieho skúmania."

Vatikánska Kongregácia pre náuku viery schválila uctievanie hostie v Lehnici v roku 2016. Cirkev však aj naďalej monitoruje prípady a skúma, či údajný zázrak prinesie duchovné plody. Otec Ziombra hovorí: "Mojou úlohou je zhromažďovať informácie o zázračných uzdraveniach, obráteniach, o presunoch pútnikov. Už teraz je zjavné že dochádza k zázračným obráteniam, k zázračným uzdraveniam a že sem prichádza čoraz viac pútnikov. Všetka dokumentácia sa neskôr odprezentuje pred Svätou stolicou, čo prispeje k záverečnému výroku o ... celej tejto udalosti v Lehnici."

Otca Ziombru udivuje množstvo ľudí, ktorí už do tohto juhozápadného poľského mesta neďaleko hraníc s Českom a Nemeckom medzičasom prišli, aby si uctili hostiu, ktorá je vystavená v relikviári sv. Hyacinta. "Do Lehnice putujú ľudia z celého sveta", povedal ešte pred uzavretím hraníc kvôli pandémii otec Ziombra. "Nesmierne ma to prekvapuje, pretože sem prichádzajú ľudia z ďalekej Ázie, Severnej Ameriky, skrátka z krajín, z ktorých treba cestovať tisícky kilometrov, aby ste sa dostali sem, na toto miesto. Toto je zároveň aj znamením pre mňa, potvrdením, že Boh poslal svetu tento impulz, aby meditoval nad Eucharistickým zázrakom v Lehnici a aby sa všetci ľudia pýtali: ´Čo mi chce Boh skrze toto znamenie povedať?´"

Jedno z najdojímavejších obrátení sa podľa otca Ziombru odohralo priamo v jeho farnosti. Išlo o muža, o ktorom bolo všeobecne známe, že je "nepriateľsky naladený voči Cirkvi po celý svoj život, ba čo viac, bojuje proti nej". "Odrazu sa tento človek nevysvetliteľným a mimoriadnym spôsobom obrátil ... myslím tým, že Boh ho obrátil, až tak, že tento muž pár dní vôbec nevedel, čo sa s ním dialo. Nechápal svoj vnútorný stav", pokračuje otec Ziombra. "Po 50-tich rokoch pristúpil k svojej prvej sv. spovedi a následne k prvému sv. prijímaniu. Absolútne a radikálne zmenil svoj život, svoj postoj k Bohu, a stal sa z neho veľmi horlivý veriaci." 

Otec Ziombra uviedol, že má zdokumentované aj ďalšie "okamžité obrátenia" ľudí, ktorí sa modlili v Lehnici, a že posúva tieto dokumenty do Vatikánu. Poznamenal, že jeho vlastným povolaním ako kňaza je nechať sa hlboko zasiahnuť touto neočakávanou udalosťou, ku ktorej došlo v rámci jeho farnosti: "V konsekrovanej hosti sa objavilo zomierajúce srdce .. Toto nepochybne zvýrazní a podčiarkne charakter Ježišovej obete. Skutočnosť, že Ježiš dal za mňa svoj život ... Jeho utrpenie, ktoré naopak, vyzýva mňa, ako katolíka, aby som obetoval svoj život, aby sa moje kňazstvo skutočne začlenilo do tejto obeti, s absolútnou odovzdanosťou ... všetko toto úzko súvisí s vážnym postojom k môjmu povolaniu a poslaniu."    

 

DISKUSIA k článku