Baby

434 ľudskoprávnych skupín zo 16 krajín odsudzuje OSN za podporu zabíjania detí potratmi

124
Milko Kostovič
Kultúra života

Stovky ľudskoprávnych skupín zo Strednej a Južnej Ameriky tento týždeň kritizovali OSN za obhajobu zabíjania nenarodených detí pri potratoch počas koronakrízy. 

Ich obavy sa podobajú tým, ktoré predniesla Trumpova administratíva v súvislosti s návrhmi koronavírusovej pomoci OSN a ľudskými právami pre nenarodených. 

Podľa Katolíckej spravodajskej služby (Catholic News Service) zverejnilo 434 ľudskoprávnych organizácií zo 16 krajín "Medzinárodný manifest za právo na život" v odpovedi na Plán humanitárnej reakcie OSN na COVID-19. 

Doručili ho ministerstvám zahraničných vecí v Kostarike, Argentíne, Peru a Ekvádore uprostred rastúcich obáv z toho, že OSN tlačí na potraty v pro-life krajinách.

Dokument nalieha na OSN, aby sa "sústredili na verejné politiky založené na ľudskej dôstojnosti" a ukončili "akékoľvek snahy o zasahovanie alebo útočenie na suverenitu našich krajín, najmä snahy prichádzajúce zo strany OSN a jej hlavných agentúr."

Dokument tiež obviňuje OSN, že vyžaduje od Ekvádoru podporu pre "bezpečné a legálne potraty" ako podmienku pre koronavírusovú finančnú pomoc. 

Tu sa píše viac zo správy: 

Plán tvrdí, že ide o "humanitárnu pomoc", ale "zahŕňa alokáciu 3 miliónov dolárov na vyškolenie zdravotníckych pracovníkov v tzv. ‘bezpečnom a legálnom potrate,‘ čo je v rozpore s ústavou a ekvádorskými zákonmi," uvádza sa v manifeste. 

Manifest tiež odmieta "Spoločné vyhlásenie o ochrane sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, a podpore rodovej-vnímavosti počas COVID-19 krízy" podpísané zástupcami 59 krajín - vrátane Argentíny, Bolívie, Kostariky, Ekvádoru a Peru - ktoré propaguje prístup k potratom. 

Luis Losada, riaditeľ latinskoamerickej vetvy pro-life organizácie CitizenGO, sa pre redakciu CNA vyjadril, že OSN porušuje svoj vlastný záväzok rešpektovať suverenitu národov.

PODPÍŠTE PETÍCIU: Stop infanticíde! Zastavte potraty vykonávané až do narodenia! 

"Porušuje sa tým Ekvádorská ústava, ktorá chráni právo na život od okamihu počatia," uviedol Losada. "A porušuje sa tým parlamentná diskusia (v Ekvádore), ktorá sa konala vlani o návrhu na dekriminalizáciu potratov, čo našťastie neprešlo."

Minulý týždeň skupina predstaviteľov OSN ignorovala výzvy Trumpovej administratívy na zastavenie presadzovania potratov. Táto skupina kritizovala niekoľko amerických štátov za to, že sa počas koronakrízy snažili chrániť nenarodené deti pred potratmi. Pracovná skupina OSN pre diskrimináciu vyhlásila, že potraty sú "nevyhnutnou zdravotnou starostlivosťou" a pro-life úsilie ohrozuje zdravie žien. 

Lekárske skupiny zastupujúce viac ako 30 000 lekárov v Amerike však zdôraznili, že potraty nie sú "nevyhnutné" alebo "naliehavé". Zároveň sa vyjadrili, že potratové kliniky, ktoré počas pandémie naďalej fungujú, sú "z medicínskeho hľadiska nezodpovedné". Medzi bežné komplikácie pri potratoch zaraďujeme infekcie, krvné zrazeniny, krvácanie a neúplné potraty. Riziká potratu zahŕňajú budúce predčasné pôrody, rakovinu prsníka, samovraždu, úzkosť / depresiu a smrť. A nie je pravda, že potraty sú bezpečnejšie ako pôrod.

Tento týždeň sa Trumpova administratíva opätovne postavila za práva nenarodených detí a pro-life krajiny, keď odmietla plán pomoci OSN propagujúci potraty. Podľa pro-life organizácie C-Fam, ktorá lobuje v OSN, americkí predstavitelia neschvaľujú dohodu OSN o globálnej humanitárnej pomoci pre koronavírus a iné núdzové situácie z dôvodu pro-potratovej agendy v rámci tohto plánu. 

Zástupcovia republikánskeho prezidenta tiež kritizovali OSN a Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) za to, že počas globálnej zdravotnej krízy označili zabíjanie nenarodených detí pri potratoch za "nevyhnutné"Zároveň vyzvali organizácie, aby z plánov reakcie na koronavírus odstránili zmienky o "službách v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia", do ktorých patria potraty. 

Amerika poskytuje OSN obrovské množstvo peňazí. Trump a jeho administratíva však kladú dôrazný odpor voči pro-potratovej agende OSN a trvajú na tom, aby podporovali ženy a deti, narodené i nenarodené. Počnúc rokom 2017 Trump zastavil financovanie Populačného fondu OSN, ktorý propaguje potraty. 

 

 

DISKUSIA k článku