Pro abortion

Feministky útočia na pro-life lekárov, ktorí nesúhlasia so zabíjaním detí pri potratoch

283
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Potratoví aktivisti a ľavicové plátky démonizujú lekárov, ktorí dodržiavajú prísahu starať sa o všetky ľudské bytosti vrátane tých nenarodených. 

Časopis Mother Jones zverejnil dlhý článok, v ktorom kritizuje gynekológov, ktorí veria, že zabíjanie nenarodených detí pri potrate nie je zdravotnou starostlivosťou. 

Spomínaný pro-potratový feministický časopis sa konkrétne zameral na Americkú asociáciu pro-life pôrodníkov a gynekológov (AAPLOG). Táto nezisková organizácia združuje pro-life lekárov, ktorí veria, že nenarodené deti sú hodnotnými pacientmi, ktorí si zaslúžia starostlivosť.

Článok približuje spoluprácu organizácie s Trumpovou administratívou v oblasti politík zdravotnej starostlivosti a ochrany svedomia. Je tu spomenutý aj nový zákon (napadnutý potratovými aktivistami), ktorý chráni pro-life zdravotnícky personál pred diskrimináciou v zamestnaní, ak odmietnu vypomôcť pri potrate nenarodeného dieťaťa. 

Časopis, potratári a potratoví aktivisti, ktorých citovali ako expertov, tvrdia, že AAPLOG "prekrúca lekársku vedu s cieľom obmedzovať slobodu žien" - s konečným cieľom útlaku voči ženám. 

AAPLOG riadia ženy a členovia organizácie slúžia ženám, takže nedáva zmysel, že by cieľom organizácie bol útlak voči ženám. 

Časopis tiež posudzuje pro-life organizáciu na základe rozdielneho metra než organizáciu svojho vlastného výberu - Americké kolégium pôrodníkov a gynekológov (ACOG). 

"AAPLOG otvorene podporuje právo nenarodených detí mať šancu na život a právo žien na informácie o škodách spôsobených potratmi," uviedla predsedníčka predstavenstva AAPLOG Dr. Christina Francis v emaily adresovanom časopisu Mother Jones v súvislosti s vedeckou objektivitou svojej organizácie. "My existujeme, aby sme vzdelávali našich členov a verejnosť o týchto otázkach. Nie sme politická komisia a nemáme politické záujmy, ktoré by určovali spôsob fungovania našej organizácie."

Článok útočil na pro-life predpojatosť AAPLOG, zatiaľčo ignoroval zakorenenú pro-potratovú predpojatosť ACOG. Časopis Mother Jones dokonca označil pro-potratovú skupinu za "vynikajúce združenie na ochranu ženského zdravia", hoci sa v skutočnosti jedná o skupinu obhajujúcu potraty s vlastnými predsudkami. 

Časopis vníma AAPLOG ako obzvlášť nebezpečnú organizáciu pre potratovú agendu, pretože AAPLOG využíva vedu na podporu svojej pro-life pozície.

"A to je vari to najznepokojivejšie na rastúcej sile AAPLOG: Pacientky dôverujú svojim lekárom, že im poskytnú nestrannú lekársku pomoc, ale to nemusí byť realita," uvádza sa v článku. 

Ďalej sa píše: 

Zatiaľ čo stanovisko AAPLOG bolo odmietnuté mnohými osobami z lekárskych a vedeckých kruhoch (ako napr. pro-potratovou ACOG), argumenty tejto organizácie, ako napr. tie od Dr. Francis, ilustrujú jedinečnú úlohu organizácie v boji proti potratom, odlišnú od anti-choice skupín, ktoré sa odvolávajú na morálne dôvody. Táto vojna sa vedie na vedeckom poli. "Cítim sa inak, keď je spochybňované dlhodobé chápanie toho, ako funguje zdravotná starostlivosť," uviedla Mary Alice Carter, senior poradkyňa pro-potratovej skupiny Equity Forward. "(AAPLOG) predstavuje inú hrozbu, pretože majú za sebou lekársku pečiatku" 

Článok kritizuje organizáciu za využívanie "alternatívnych faktov", čo má znamenať, že sa im nedá veriť. Napr. sa tu poukazuje na ich odmietanie IUD (vnútromaternicové telieska, pozn. prekl.), pretože tie môžu vyvolávať skoré potraty a na ich pozíciu, že život začína oplodnením - obe stanoviská sú podporované vedou. 

Potratoví aktivisti sú zároveň znepokojení spoluprácou pro-life lekárov s Trumpovou administratívou:

Verejné záznamy poskytnuté pro-choice watchdog skupinou Equity Forward odhaľujú častú emailovú a telefonickú komunikáciu medzi (predstaviteľkou amerického ministerstva zdravotníctva Diane Foley) a hlavou AAPLOG, Donnou Harrison. Donna Harrison písala Diane Foley, aby zverejnila vedecky podozrivý proti-potratový výskum, ako aj jej obavy, že zdravotné kliniky by mohli obísť nový zákon Hlavu X. predpísaním potratových liekov na doma. 

... Napr. iba jeden deň po Trumpovom zvolení AAPLOG upovedomila svojich členov, že "predkladá zoznam kvalifikovaných pro-life lekárov ochotných a schopných slúžiť novej administratíve," uvádza spravodajstvo Rewire. ("Naša práca a jej účinok prekvitá bez ohľadu na to, kto zastáva úrad," napísala Dr. Francis v emaily. "Toto je nestranné.")

"Vidíme, ako (potratoví oponenti) využívajú tento moment," uviedla Carter. 

Ale to nie je škandalózne. Je to politika a potratoví aktivisti urobili to isté počas Obamovej vlády. Riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo Cecile Richards a ďalší potratoví aktivisti navštívili Biely dom niekoľkokrát počas funkčného obdobia pro-potratového prezidenta

Pro-potratový časopis napriek tomu stále kritizuje organizáciu AAPLOG za jej zapojenie do nového antidiskriminačného pravidla HHS, ktorým sa chráni pro-life zdravotnícky personál pred diskrimináciou pri zamestnávaní, keď odmietajú pomáhať zabíjať ľudské bytosti potratom a asistovanou samovraždou.

Podľa správy:

V roku 2009 organizácia AAPLOG písala list Obamovej HHS, kde namietala proti vládnemu návrhu zrušiť rozsiahly zákon z Bushovej éry, ktorý umožňoval zdravotníckym pracovníkom odmietnuť liečbu pacientom, ktorú považovali za morálne alebo nábožensky neprijateľnú. "Podobne ako v prípade pro-life lekárov vo všeobecnosti, členovia AAPLOG by väčšinovo opustili lekársku profesiu - alebo by sa presunuli do oblasti tolerantnej voči ich svedomiu - než by mali akceptovať nátlak a podieľať sa alebo asistovať pri procedúrach, ktoré porušujú ich svedomie." Ich volanie bolo ignorované. O desať rokov neskôr, keď Trumpova administratíva zvažovala tento problém, sa toto vyhlásenie doslovne objavilo vo finálnom texte zákona HHS, ktorý umožňuje takéto výnimky. 

Časopis navyše kritizoval Donnu Harrison za svedectvo pred štátnymi a federálnymi zákonodarcami týkajúce sa Zákona na ochranu nenarodených detí schopných bolesti, ktorý zakazuje potraty po 20. týždni. Z vedeckých dôkazov totiž vyplýva, že nenarodené deti môžu po tomto termíne pociťovať bolesť.

"V maternici sú malé ľudské bytosti, ktoré sú roztrhané na kúsky alebo je im spálená celá pokožka alebo sú čiastočne odrodené cez vagínu ich matiek a majú prepichnuté mozgy a sú vysaté sacím katétrom. Zákon na ochranu nenarodených detí schopných bolesti ochráni nenarodené deti v Spojených štátoch pred týmito brutálnymi spôsobmi zabitia," uviedla v roku 2019 Donna Harrison pred výborom amerického senátu. 

Časopis zaútočil na Donnu Harrison kvôli propagácii "klamstiev" a odvolával sa na neaktuálny fakt-checking ako "dôkaz", že nenarodené deti necítia bolesť po 20 týždňoch. Nedávno však popredný vedecký pracovník vyzval lekársku komunitu, aby odložila stranou politiku a zvážila rastúce dôkazy, že nenarodené deti môžu pociťovať bolesť už v 12. týždni tehotenstva. Tento vedec je pro-choice a niekedy súhlasil s potratovými aktivistami, ale teraz verí, že existujú "dobré dôkazy" o tom, že mozgy a nervový systém nenarodených detí sú vyvinuté natoľko, aby pociťovali bolesť už pred 24. týždňom. 

Veda nie je na strane potratových aktivistov a oni to vedia. Snažia sa bojovať proti dôležitej práci AAPLOG a ďalších pro-life organizácií, ktoré využívajú vedu, fakty, logiku a filozofiu na ochranu práv nenarodených detí pred násilím potratov. 

Je čoraz jasnejšie, že potraty nie sú "nevyhnutné", dobré alebo potrebné. Nejde o zdravotnú starostlivosť ani o ľudské práva. Potrat je zničením jedinečnej, živej ľudskej bytosti v lone. AAPLOG a ďalšie organizácie pracujú na ukončení tejto nespravodlivosti. 

 

 

DISKUSIA k článku