UN

Ľudskoprávna skupina OSN kritizuje americké štáty za to, že označujú potraty za neakútne

90
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Ľudskoprávna skupina OSN kritizuje niekoľko amerických štátov za to, že počas lockdownu vyhlásili potraty za súčasť odkladnej starostlivosti. Podľa tejto ľudskoprávnej skupiny "bezpečné a zákonné potraty" predstavujú kľúčovú súčasť "služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia". Skupina tiež odsúdila nedávny list vedúceho agentúry pre zahraničnú pomoc USA, v ktorom žiadal o odstránenie "sexuálneho a reprodukčného zdravia" z rezolúcie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia.

Vyhlásenie vypracovala Pracovná skupina pre diskrimináciu žien a dievčat, ktorá je súčasťou Zvláštneho orgánu v rámci Rady OSN pre ľudské práva. Spojené štáty vystúpili z Rady v roku 2018. Toto vyhlásenie následne schválili osobitní spravodajcovia OSN, ktorí sa venujú ženskému zdraviu a násiliu páchaného na ženách. Sú súčasťou Zvláštneho orgánu v rámci OSN. 

List od Johna Barsu, úradujúceho riaditeľa Agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID), bol adresovaný generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi, kde ho vyzval, aby sa OSN "sústredila na život-zachraňujúce zásahy" a nepodporovala potraty. 

Guterresov hovorca Stéphane Dujarric v reakcii trval na tom, že "akýkoľvek náznak, že pandémiu COVID-19 využívame ako príležitosť na podporu potratov, nie je správny". Zároveň dodal, že pri podpore zdravotnej starostlivosti zachraňujúcej život sa "nesnažia nahradiť akékoľvek národné zákony."

List USAID vyprovokoval odpor zo strany pro-potratových skupín. Medzi-agentúrna pracovná skupina pre reprodukčné zdravie v krízach, do ktorej riadiaceho výboru spadá niekoľko agentúr OSN vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), vydala nasledovné stanovisko: "Oceňujeme OSN, vlády, darcov a všetkých obhajcov genderu a zdravia, ktorí sa zaviazali začleniť služby (sexuálneho a reprodukčného zdravia), vrátane antikoncepcie a prístupu k bezpečnej potratovej starostlivosti, do plného právneho rozsahu."

Odborníci, ktorí pracujú v rámci Zvláštneho orgánu, nie sú zamestnancami OSN a za svoju prácu nedostávajú plat, aby sa zabezpečila ich nezávislosť. Názory nezávislých expertov pracujúcich v rámci systému OSN sú však často citované agentúrami OSN ako aj aktivistickými skupinami v krajinách, ktoré k ich výrokom často pristupujú s rovnakým rešpektom ako v prípade dohodnutých dokumentov prijatých na základe konsenzu. 

WHO si napríklad vedie databázu potratovej legislatívy jednotlivých štátov, ktorá obsahuje aj časť, v ktorej sú uvedené všetky odporúčania týkajúce sa potratov, ktoré krajinám poskytli monitorovacie orgány OSN alebo Zvláštne orgány. Keď bola táto databáza spustená, jej uvedený cieľom malo byť "eliminovať bariéry, s ktorými sa ženy stretávajú pri prístupe k službám bezpečných potratov", hoci WHO nemá žiadny mandát na to, aby sa zaoberala potratovou legislatívou, ktorá je záležitosťou národnej suverenity.

Fráza "sexuálne a reprodukčné zdravie", za ktorou niekedy nasleduje slovíčko "služby", je súčasťou rezolúcií OSN od roku 1994. V tomto roku bolo definované, že jej súčasťou sú aj potraty, len ak sú legálne, a s niekoľkými dodatočnými výnimkami vrátane varovania, že by nikdy nemali byť podporované ako metóda plánovaného rodičovstva. 

V posledných dvadsiatich piatich rokoch sa pro-potratové vlády pokúšali odčleniť "sexuálne a reprodukčné zdravie" od kompromisu z roku 1994, odstrániť výnimky a založiť právo na potrat, ktoré nikdy neexistovalo v globálnej zmluve. USA pod vedením Donalda Trumpa čoraz viac vyzývajú k vypusteniu tohto pojmu, pretože uznávajú, že hoci nevytvára právo na potrat, nemožno ho úplne oddeliť od potratov.

 

 

DISKUSIA k článku