cardinal_rosary_1024_512_75_s_c1.jpg

Plačúci kardinál v Svätopeterskej bazilike je symbolom trpiacej Katolíckej cirkvi

1,078
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Aj 3. apríla, keď kríza nákazy koronavírusom v Taliansku kulminovala, sa v Bazilike sv. Petra modlil každodenný ruženec kardinál Angelo Comastri a opakovane prejavil hlboké emócie, pohnutím sa mu lámal hlas, keď volal k Svätej Božej Matke o pomoc pre celý svet v týchto časoch úzkosti a nešťastia. Už sa vždy bude spomínať ako ikona trpiacej Katolíckej cirkvi v Taliansku, ale aj na celom svete. Aj nás by to malo inšpirovať, mali by sme sa k nemu pridať a prostredníctvom modlitby posvätného ruženca úpenlivo prosiť Božiu Matku o pomoc. 

Kardinál Comastri je hlavným kňazom Svätopeterskej baziliky a ako taký viedol každý deň na poludnie v bazilike modlitbu sv. ruženca, a to od "vypnutia" Talianska až po Zelený štvrtok Veľkého týždňa, čo sa naživo vysielalo prostredníctvom Vatican News. Predstavoval trvalú prítomnosť kardinála Katolíckej cirkvi, vzývajúceho o pomoc nebo a zároveň nám pripomínal dôležitosť modlitby ruženca v týchto hrozných časoch.

 

 

Od 6. apríla tento posv. ruženec podobným spôsobom každodenne vedie arcibiskup Fabio Dal Cin z Loreta. 

Počas modlitby ruženca 3. apríla sa kardinálovi lámal pohnutím hlas, keď úpenlivo volal k Matke Božej o pomoc (Nižšie je celé video, najmä minúty 27 a 37). Zármutok a žiaľ tohto preláta je v čase vrcholiacej krízy priam hmatateľný.

 

Nemecký korešpondent v Ríme a profesor filozofie, Armin Schwibach, sa o náreku kardinála, ktorý vychádzal naozaj zo srdca, vyjadril takto: "Kardinál Comastri je nám v tejto chvíli veľkou oporou a štítom". Prosí za nás Božiu Matku, aby nám prišla na pomoc, tak, ako nás žiadala už vo Fatime, aby sme robili. Ukazuje sa však, že len málo biskupov na svete považuje za dôležitý aspekt svojej zodpovednosti počas tejto krízy to, že majú povzbudiť katolíkov v ich rodinách, aby sa denne modlili ruženec, ako bolo praxou po celé stáročia.

Medzi tých, čo povzbudzujú veriacich k modlitbe ruženca patrí aj kardinál Raymond Burke, prostredníctvom svojich duchovných smerníc. Podobne aj biskup Athanasius Schneider vrelo odporúča modliť sa každý deň ruženec. Aj arcibiskup Eamon Martin z Armaghu sa počas zasvätenia Írska Nepoškvrnrnému Srdcu Panny Márie modlil verejne desiatok ruženca; biskup Wiliam Wack z Floridy odporúča na diecéznej webstránke modliť sa ruženec; biskup Strickland robí to isté. Anglický biskup Mark Davies vysiela naživo modlitbu ruženca zo svojej katedrály v Shrewsbury a to isté robí aj anglický biskup Patrick McKinney v Nottinghame. Nejde samozrejme o úplný zoznam, no aj toto dokazuje, koľko veľa biskupov tento krok nepodniklo. Máme sa najmä v tejto dobe obracať na Božiu Matku a prosiť ju, aby nás priviedla bližšie k svojmu Synovi. 

Taliansky cirkevný historik, profesor Roberto de Mattei, vysvetľuje vo svojom novom článku dôležitú úlohu, ktorú v tomto čase skúšky zohráva v našom živote Panna Mária. Naše krátke zamyslenie ukončíme jeho slovami. Mattei najprv ukazuje na Máriu:

´V čase duchovnej prázdnoty sa duše veriacich inštinktívne obracajú k Tej, ktorá jediná nie je nikdy prázdna, pretože je vždy plná milosti - k Preblahoslavenej Panne Márii. Iba v Nej dokáže duša nájsť duchovné a morálne naplnenie, ktoré v tejto dobe Svätopeterské námestie a ani nespočetné množstvo zatvorených kostolov viac neposkytuje.´

Potom poukazuje na dôležitú úlohu sv. Jána Evanjelistu, ktorý stál po Máriinom boku pod krížom:

´Tí, čo sú zasvätení Márii, sú duchovnou rodinou, ktorá má svoj prototyp vo sv. Jánovi Evanjelistovi, v milovanom apoštolovi, ktorý prijal na Kalvárii od Ježiša nesmierne veľké dedičstvo. Sám Ježiš mu ho odovzdáva z kríža slovami: "Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 26-27)." Týmito slovami Ježiš ustanovil božské a nerozlučné puto nielen medzi svojou Preblahoslavenou Matkou a sv. Jánom, ako predstaviteľom ľudstva, ale medzi Ňou a dušami, ktoré nasledujú príklad viery a vernosti sv. Jána. Svätý Ján je vzorom pre všetkých, ktorí v čase zrady a odmietania zostanú skrze Máriu verní Kristovi.´ 

 

DISKUSIA k článku