Everyone_dies_alone_1024_512_s_c1.png

Duchovne si adoptujte obete, zomierajúce celkom osamote, bez blízkych, na koronavírus

476
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Istý kňaz, ktorého inšpirovali prísne karanténne opatrenia pre ľudí v Taliansku, ktorí zomierajú na koronavírus odlúčení od svojej rodiny a priateľov, poslal veriacim výzvu, aby sa každý deň "v duchu preniesli k lôžkam úbohých nešťastných mužov a žien, zomierajúcich na tento vírus v nemocniciach po celom svete v úplnej osamelosti".

Rodiny zomierajúcich sa s nimi nemôžu rozlúčiť, ani ich držať za ruku, ani sa s nimi modliť, pretože všetci sú v karanténe. A tak zomierajú tisícky ľudí osamote - v úplnej osamelosti, vyľakaní z očakávania posledných hodín svojho života. Doteraz zomrelo vo svete už viac ako 10.000 ľudí; v Taliansku viac ako 6.000 ľudí.

LifeSiteNews (LSN) si osvojuje a propaguje dojemný a zmysluplný návrh pátra Philipa Kemmyho, írskeho kňaza, ktorý navrhuje, aby sa každý z nás zaviazal modliť sa Korunku Božieho Milosrdenstva každý deň na mimoriadny úmysel. Páter Kemmy vysvetľuje:

"Večer som čítal na SkyNews webe reportáž, v ktorej citovali lekára z istej talianskej nemocnice, a ktorá niesla názov: “Každý zomiera sám”. Bola to veľmi triezva, tragická, no predovšetkým smutná správa o tom, ako vo vynútenej izolácii trpia ľudia a pomaly zomierajú na Covid-19 bez útechy, ktorú by im mohli poskytnúť ich blízki príbuzní a priatelia. Nemocničný personál robí čo môže, no je preťažený starostlivosťou o čoraz viac prípadov. Keď som si prečítal spomínaný titulok, zišiel mi na um tento malý projekt. Inšpirovala ma k tomu udalosť z Denníčka svätej sr. Faustíny, keď ju Pán v duchu preniesol k posteli zomierajúceho muža, ktorého nepoznala. Navrhujem, aby sa každý z nás zaviazal modliť sa Korunku Božieho Milosrdenstva každý deň, pričom sa v duchu prenesie k lôžku úbohých mužov a žien, ktorí v úplnej osamelosti zomierajú na tento vírus v nemocniciach po celom svete. Niektorí z nich zrejme nie sú dobre duchovne pripravení na svoj pozemský koniec. Ak by sa modlili celé rodiny, potom by si jednou modlitbou Korunky mohli duchovne adoptovať viacero zomierajúcich."  

 

Modlitbou Korunky za zomierajúcich prosíme Ježiša, aby ich zahrnul v ich poslednej hodine svojou milosrdnou láskou a uistil ich o svojej upokojujúcej prítomnosti v hodine, keď budú z tohto pozemského života odchádzať. Bol by to veľký a úžasný skutok milosrdenstva a lásky voči tým, ktorí sa stali obeťou tohto vírusu a ktorí naň zomierajú. Zvážte prosím aj vy účasť v tomto projekte. Netreba nič podpisovať. Ide o jednoduchú aktivitu, ktorá sa páči Bohu a ktorá ho potešuje a ktorá prináša nesmierne veľa ovocia dušiam, za ktoré sa modlíme. Veľmi by som ocenil, keby ste túto aktivitu šírili aj vo svojom okolí, aby sa do tohto diela duchovného milosrdenstva mohlo zapojiť čo najviac ľudí. V záverečných týždňoch Pôstu by to bola dobrá duchovná skúsenosť, ktorú by sme mali začleniť do našej každodennej rutiny.

Váš, v Srdciach Ježiša a Márie,

páter Philip.   

 

Reportáž SkyNews “Každý zomiera sám” odhaľuje absolútnu preťaženosť systému zdravotníckej starostlivosti v Taliansku, ktorá dosiahla svoj medzný bod. Prepracovaný nemocničný personál je vyčerpaný po každodenných 12-hodinových zmenách, v ktorých robia už veľa týždňov. Lekári a sestry len ťažko zadržiavajú slzy, keď popisujú s akou úzkosťou prežívajú to, že ich pacienti sú hrozne vydesení a v úplnej osamelosti očakávajú svoju poslednú hodinu. Starostlivosť a láskavosť im môže prejaviť iba nemocničný personál - cudzí ľudia, ktorí sa ich usilujú zachrániť, no často sa im to nedarí. Korešpondent SkyNews, Stuart Ramsay, ktorý priznal, že práca na tejto reportáži "vskutku vyvolávala zdrvujúci žiaľ", zhŕňa svoje skúsenosti z návštevy Cremona Hospital v talianskej Lombardii takto:

"Prechádzali sme okolo miestností, naplnených truhlami. Na konci chodby som otvoril dvere a vošiel do kaplnky, no aj tá bola plná truhiel. Kde som sa pozrel, boli truhly. V tejto nemocnici ľudia zomierajú v takom počte, že pred odvozom mŕtvych na kremáciu, sa telá musia ukladať v kaplnke. Ich rodiny nemajú možnosť rozlúčiť sa s nimi, ani im vzdať poslednú úctu. Všetci sú v povinnej karanténe. Dnes a denne ide o jedno jediné - každý zomiera sám."

Celú reportáž si môžete prečítať, spolu so zhliadnutím videa TU

 

Páter Kemmy pripomína slová Boha Otca svätej sr. Faustíne:

"V hodine ich smrti budem každú dušu, ktorá sa modlí túto Korunku, brániť ako vlastnú a oslávim ju. Alebo ak sa iní budú modliť túto Korunku za zomierajúcich, omilostenie bude rovnaké. Ak sa túto Korunku modlí niekto pri posteli zomierajúceho človeka, Boží hnev sa zmierňuje. Jeho dušu obklopí nesmierne milosrdenstvo, ktoré je také hlboké pre bolestné umučenie môjho Syna."

 

A Ježiš svätej sr. Faustíne hovorí:

"Ak sa bude niekto modliť Korunku v prítomnosti zomierajúceho, budem stáť medzi svojím Otcom a zomierajúcou osobou nie ako Sudca, ale ako milosrdný Spasiteľ."

 

Korunka Božieho Milosrdenstva (pri jej modlitbe sa používa ruženec):

Na začiatku sa modlíme: Otče náš, Zdravas´ a Verím v Boha.

Na zrnku ruženca, na ktorom sa pred každým desiatkom modlievame Otče náš, sa v tomto prípade modlíme: "Večný Otče, obetujem Ti Telo a Krv, Dušu a Božstvo Tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána, Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov a hriechov celého sveta."

Na zrnkách ruženca, na ktorých sa v každom desiatku modlievame Zdravas´ Mária, sa v tomto prípade modlíme: "Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom."

Na záver Korunky sa 3x pomodlíme: "Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami, i nad celým svetom." A ešte 3x túto modlitbu: "Presvätá Krv a Voda, ktorá si ako zdroj Božieho milosrdenstva vytryskla z Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, dôverujem v Teba!" 

 

Modlitba s prosbou o milosrdenstvo (nezávisle od Korunky):

"Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je bezhraničné a pokladnica milostí nevyčerpateľná, zhliadni na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali a neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali Tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a samotným milosrdenstvom." (z Denníčka sv. Faustíny)

 

DISKUSIA k článku