Church_of_the_Holy_Sepulchre_Credit_Jorge_Lascar_via_Flickr_CC_BY_20_CNA.jpg

Izraelský biskup: ´liahňou proti-kresťanskej intolerancie sú školy´

262
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Izraelský biskup opätovne vyzval výchovno-vzdelávacích lídrov, aby k výučbe mladých ľudí zaujali "prísny postoj" a vyhlásil, že zlyhanie izraelského edukačného systému v podporovaní plurality ohrozuje náboženskú rôznorodosť vo Svätej zemi. 

Náboženské napätie v Izraeli trvá už tisícky rokov, no v poslednej dobe napádajú kresťanov skupiny izraelských usadlíkov v tradične kresťanských regiónoch a útoky na kresťanov sú dokumentované aj v meste Jeruzaleme. Väčšina kresťanov v Izraeli sú pôvodom Arabi, ktorí patria do grécko-katolíckej, gréckej ortodoxnej, alebo rímsko-katolíckej Cirkvi.  

"Ide nepochybne o otázku výchovy a vzdelania, ako aj všeobecného problému určitého kultúrneho vyjadrenia, menovite odmietania akceptovať iné presvedčenie a názory", povedal pomocný biskup Giacinto-Boulos Marcuzzo z Latinského patriarchátu Jeruzalema pre Pomoc Cirkvi v núdzi (ACN). "Mimoriadne sa nás to dotýka, pretože vzájomná akceptácia druhých je jedinou zdravou základňou existencie každej spoločnosti, nehovoriac o obrovských etnických, kultúrnych, náboženských a politických rozdielnostiach v Izraeli a celkove na Strednom Východe."

Latinský patriarchát Jeruzalema opakovane vyzýva k prijatiu výchovno-vzdelávacích opatrení ako odpoveď na vandalské útoky. ACN cituje aj posolstvo z roku 2012 Zboru katolíckych ordinariátov Svätej zeme (AOCTS), ktorý reprezentujú rímsko-katolícki a lídri východných katolíckych cirkví, v ktorom požadujú "radikálnu zmenu edukačného systému". Píše sa v ňom: "Čo sa to deje v Izraelskej spoločnosti, že sa kresťania  stávajú obetnými baránkami a slúžia ako terče týchto násilných skutkov? Prečo ich učia v školách opovrhovať kresťanmi? Prečo neboli ľudia, zodpovední za tieto útoky, nikdy zadržaní a súdení?"

ACN informovala aj o dávnejších útokoch na seminaristov Arménskej ortodoxnej cirkvi v Jeruzalemskom starom meste v júni 2019. Traja mladí židovskí extrémisti na nich zaútočili, pľuli na nich a vykrikovali ´Smrť kresťanom!´a ´Vymetieme vás z tejto krajiny´. Agentúra AP priniesla správu, že v decembri 2019 vandali prerezali pneumatiky na 160 vozidlách a nasprejovali slogany, ako ´Arabi = nepriatelia´, a to všetko v palestínskom susedstve Izraelom okupovaného východného Jeruzalema. Biskup Marcuzzo poukázal aj na incident z februára 2020 v meste Jish, kde žije väčšina kresťanov, a kde vandali prerezali pneumatiky tuctom áut a na budovy nasprejovali slogany, varujúce pred židovsko-arabskou "asimiláciou".                                                                                                            

Ubytovňu pri Benediktínskom opátstve zničili vandali už 5-krát; popísali ju proti-kresťanskými grafitmi v hebrejčine. V kostole sv. Štefana v saleziánskom kláštore Beit Jamal v roku 2017 rozmlátili vitrážové okná a zničili sochu Panny Márie. Rád sv. Božieho hrobu nedávno prispel na projekt oplotenia na ochranu pred poškodením katolíckeho kostola v Nazarete, 140 km severne od Jeruzalema. V júni 2015 vandali podpálili Kostol zázračného rozmnoženia chleba, ktorý stojí pri Galilejskom mori, na mieste, kde Ježiš zázračným spôsobom rozmnožil chlieb a ryby. 

 

ACN oznámila, že žiadosť Zboru katolíckych ordinariátov Svätej zeme, v ktorej požadujú diskutovať o týchto závažných prípadoch s izraelskými zodpovednými funkcionármi, vrátane ministerského predsedu, bola opakovane zamietnutá. Pápež František nalieha na nevyhnutnosť zachovať vo Svätej zemi status quo, ako o tom diskutoval aj na svojom stretnutí s Teofilom III, gréckym ortodoxným patriarchom Jeruzalema v októbri 2017. Patriarcha prejavil veľké obavy o kresťanskú komunitu uprostred agresie židovských usadlíkov. Pápež sa vyjadril, že "akýkoľvek druh násilia, diskriminácie, či prejavov netolerancie voči Židom, kresťanom a moslimom, sa musí rozhodne odmietnuť. Sväté Mesto, ktorého status quo sa musí chrániť a zachovať, má byť miestom, kde môžu všetci žiť v pokoji; inak špirála utrpenia bude pokračovať ďalej." 

 

DISKUSIA k článku