9weekunbornbaby.jpg

Nový zákon je nekompromisný - potratom sa zabíja dieťa: "Ženy si zaslúžia poznať pravdu"

464
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Dve pro-life obhajkyne predložili v stredu v US senáte návrh zákona, podľa ktorého by sa malo zabezpečiť, že ženy budú vopred oboznámené s tým, že potratom zabíjajú svoje nenarodené dieťa. 

"Návrh zákona ´Ženy majú právo vedieť´ je po legislatívnej stránke informovaným súhlasom, ktorým sa bude od všetkých zariadení, vykonávajúcim potraty v celej krajine vyžadovať, aby poskytli žene základné informácie o rizikách potratu a o vývine jej nenarodeného dieťaťa najmenej 24 hodín pred uskutočnením potratu", hovorí sa v spravodajstve CBN News.

US senátorka Marsha Blackburnová, republikánka z Tennessee, vysvetľuje: "Následky potratu sú nesmierne vážne a nezvratné pre fyzické a psychické zdravie matky a dieťaťa. Potratový priemysel má veľký finančný motív k tomu, aby povzbudzoval matky k potratu, a preto je veľmi dôležité zabezpečiť, aby ženy dostali adekvátne a presné informácie z tejto oblasti."  

Jej podporovateľka, US senátorka Kelly Loefflerová, republikánka z Georgie, uviedla, že táto legislatíva je sformovaná podľa návrhu zákona štátu Georgia ´Ženy majú právo vedieť´, ktorý poskytuje presné medicínske informácie a poradenstvo pre ženy pred potratom. "Poskytnúť pacientke informovaný súhlas je rozhodujúcim princípom modernej medicínskej praxe. Bez neho nedokážeme zabezpečiť, aby každá žena bola plne informovaná o následkoch svojho rozhodnutia, ktoré jej potenciálne môže zmeniť život."

Vedecky je uspokojivo dokázané, že ľudský život začína v okamihu počatia a moderný medicínsky vývoj nám poskytuje úžasné detaily o vývoji nenarodeného bábätka. Napríklad, odtlačky prštekov, jedinečné pre každé nenarodené bábätko, sa začínajú formovať už v 12. týždni tehotenstva a tlkot srdiečka sa dá zaznamenať okolo 6. týždňa.

Čoraz viac dôkazov poukazuje na to, že potrat má dlhotrvajúce následky pre ženu. Nová štúdia od Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica vo Fínsku, ktorá vyšla túto zimu, potvrdila, že potrat vedie k zvýšenému riziku predčasného pôrodu a nízkej pôrodnej váhy u budúcich detí dotyčnej ženy. Štúdia potvrdila aj zvýšené riziko vzniku rakoviny prsníka, psychických porúch, samovražedných sklonov a iných zdravotných problémov u žien, ktoré podstúpili potrat. 

Vedúce osobnosti pro-life hnutia vyslovili senátorkám poďakovanie a pochvalu za predloženie tejto legislatívy. Carol Tobiasová, prezidentka Výboru ´Právo národa na život´ povedala: "Už veľa štátov zaviedlo zákony, ktoré garantujú, že matka má možnosť zvážiť všetky možnosti a že sa jej musia poskytnúť všetky dôležité informácie, ktoré jej pomôžu urobiť informované rozhodnutie. Podporujeme toto celonárodné úsilie o ochranu - ochranu, ktorá je zásadnou a rozhodujúcou pre záchranu života nevinných detí a ktorá zaisťuje, že žena má právo dozvedieť sa všetky fakty o svojom nenarodenom dieťati".    

Joshua Edmonds, výkonný riaditeľ Georgia Life Alliance, povedal, že základné požiadavky informovaného súhlasu by nemali byť kontroverzné: "Zo zamlčania a utajovania faktov o závažných zdravotných rizikách, spojených s potratovou procedúrou a o vedecky dokázanej pravde o vývoji bábätka v maternici ženy nemá úžitok nikto iný, iba potratový priemysel, ktorý striehne na ženu, rozhodujúcu sa o potrate, ako dravec na korisť. Pokiaľ je argument, že potrat by mal byť ´bezpečným, legálnym a zriedkavým´ pravdivý, potom očakávame podporu návrhu zákona ´Ženy majú právo vedieť´ od obidvoch strán."    

Ctihodná Marilyn Musgraveová, viceprezidentka neziskovej proti-potratovej organizácie Susan B. Anthony List, tiež ďakovala Loefflerovej a Blackburnovej za pretláčanie návrhu zákona "zdravého rozumu": "Ženy si zaslúžia upozornenie na medicínske riziká, ktoré so sebou potrat prináša, ako aj úplné informácie o vývoji dieťatka, ktoré je v nich. Celým srdcom podporujeme návrh zákona ´Ženy majú právo vedieť´ a vyzývame senátorov, aby sa postavili za túto legislatívu "zdravého rozumu" , ktorá ustanovuje náležité štandardy pre potratový priemysel."  

Legislatíva informovaného súhlasu je bezpodmienečne nutná, pretože ako ženy tvrdia, potratové zariadenia im klamú o vývoji ich nenarodených bábätiek a odmietajú im ukázať ich nenarodené bábätko na ultrazvuku.

Tegra Littleová, bývalá pacientka Planned Parenthood priznala, že nikto jej k tomu nič nepovedal, neporadil a nedovolili jej pred potratom pozrieť ani na ultrazvuk jej dieťaťa: "Opýtala som sa lekárky, či smiem vidieť ultrazvuk. Povedala, že nie. "Prečo?" pýtam sa. A ona "To je proti našej politike. Nemáte tam čo vidieť, je to iba kus tkaniva". Ďalšia žena popisuje podobnú skúsenosť.

Potratový priemysel už celé roky vyvíja nemalé úsilie v boji proti legislatíve informovaného súhlasu, udržujúc tak ženu v temnej nevedomosti o jej nenarodenom bábätku. Táto veľmi dôležitá informácia totiž pomôže zmeniť zmýšľanie žien a povzbudí ich, aby sa rozhodli pre život svojho nenarodeného bábätka. Okrem iného urobí aj škrt cez rozpočet potratovému priemyslu.

 

DISKUSIA k článku