Wedding_810_500_75_s_c1.jpg

Katolíci nemôžu dovoliť výnimky zo zákona o rozvode, cudzoložstve, smilstve, homosexualite

366
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Jednou z charakteristických vecí, súvisiacich s náukou o katolíckej morálke je, že obsahuje množstvo absolútnych a bezpodmienečných pravidiel, z ktorých mnohé súvisia s otázkami sexuálneho života. Napríklad:

  • Človek nesmie nikdy propagovať, podporovať, ani podstúpiť potrat.
  • Človek sa nesmie nikdy dopustiť cudzoložstva.
  • Človek sa nesmie nikdy dopustiť smilstva.
  • Človek nesmie nikdy v manželstve používať antikoncepciu.
  • Človek sa nesmie nikdy rozviesť a znovu zosobášiť.
  • Človek nesmie nikdy spáchať samovraždu.

Som presvedčený, že väčšina ľudí, aj takí, čo súhlasia s vyššieuvedenými zákazmi, mávajú pocit, že u niektorých zákazov by sa mali urobiť výnimky. Takéto uvažovanie však nie je správne a zaslúži si seriózne objasnenie:

(1) Rozvod. Takmer každý človek súhlasí s tým, že manželstvo by malo trvať celý život. Keď si vstupoval/a do manželstva, sľúbil si, že v ňom vytrváš, "kým vás smrť nerozdelí" a zo všetkých síl by si sa mal snažiť tento sľub dodržať. Mal by si znášať nedostatky svojho manželského partnera kým sa to len dá. Niekedy sú však už neúnosné. V takom prípade sa môžeš uchýliť k prostriedkom na odstránenie týchto neznesiteľných okolností. S týmto katolicizmus ako tak súhlasí; je ochotný tolerovať, ak je na to dostatočný dôvod, odlúčenie od "lôžka a stola", to jest trvalé odlúčenie. Čo však nie je ochotný tolerovať je také odlúčenie/rozvod, ktoré by dovoľovalo znovu uzavrieť manželstvo. Väčšina ľudí to považuje za nezmysel. Pýtajú sa: "Prečo by mal muž alebo žena, ktorí na začiatku života urobia hlúpu chybu, že si vezmú absolútne nevhodného partnera, mali byť neskôr olúpení o radosť z mnohých výhod, či útechy, ktoré so sebou manželstvo prináša, vrátane detí, spoločného zdieľania manželského lôžka, hodnôt, majetku a tak ďalej?" Katolícka cirkev zahŕňa takéto pochybnosti a podozrenia do pravidla "neuzavretia nového manželstva". Cirkev dovoľuje anuláciu, čiže umožňuje stránkam, ktoré urobili nezrelé rozhodnutie a nedošlo k reálnemu naplneniu manželstva, deklarovať nulitu. Anulácia nie je rozvod. Je to len vyhlásenie, že zdanlivé prvé manželstvo nebolo v skutočnosti reálnym manželstvom. Osvojením si teórie o anulácii zostáva Cirkev verná Ježišovmu zákazu rozvodu a nového zosobášenia sa. Anulácia v praxi je však žiaľ v mnohých prípadoch len niečo o trochu viac než legálna fikcia, ktorá dovoľuje katolíkom rozvod a nové manželstvo podobne, ako u ich nekatolíckych bratov. Ide o, ako sa často nazýva, "katolícky rozvod". 

(2) Cudzoložstvo. Predstav si, že ako ženatý muž alebo vydatá žena pracuješ pre kontrašpionážne oddelenie CIA a tým, že sa vyspíš (dopustíš sa cudzoložstva) so špiónkou alebo špiónom Ruska, Číny alebo Iránu získaš informácie, ktoré zachránia stovky, ba tisícky životov Američanov. Podľa katolicizmu to však nesmieš urobiť. Tých stoviek, ba tisícov životov, ktoré sa nezachránia následkom toho, že zostaneš verný svojmu manželskému sľubu, je človeku ľúto, no žiaľ, nemajú sa zachraňovať nemorálnymi prostriedkami.

Alebo predpokladajme, že si zdravá mladá žena s normálnou sexuálnou túžbou, ale tvoj manžel (podobne ako manžel lady Chatterleyovej) nie je schopný pohlavného aktu a dovoľuje ti (opäť ako manžel lady Chatterleyovej) spať s inými mužmi; aj za predpokladu, že títo muži budú s tebou zaobchádzať láskavo a s úctou a zabezpečia, aby si neotehotnela a neochorela, katolicizmus opäť hovorí NIE.

Aj keby sa pred tebou, vydatou ženou, odrazu objavili votrelci zo vzdialenej galaxie a vydierali ťa, že zničia planétu Zem a všetkých ľudí, ak sa nevyspíš, povedzme s Bradom Pittom alebo Tomom Hanksom, katolicizmus opäť hovorí NIE. Aj sv. Pavol nás v Liste Rimanom 3,7 varuje, že "nemôžeme robiť zlo, aby vzišlo dobro" a to písal, keď viera a Cirkev boli ešte v začiatkoch. 

(3) Smilstvo. Dajme tomu, že si staršia vdova a zaľúbite sa do seba so starším vdovcom. Radi by ste sa zosobášili. Avšak tvoj nebohý manžel ti zanechal milióny, ktoré by v prípade, že sa znovu vydáš, prepadli v prospech Organizácie na ochranu zvierat, alebo v horšom prípade Planned Parenthood. Bolo by morálne v poriadku, keby si začala sexuálne žiť so svojím priateľom a kvôli týmto podmienkam sa nevydala? Katolicizmus hovorí NIE

Na objasnenie problematiky som uviedol dosť príkladov. Čitatelia si zrejme ľahko predstavia, čo by som im asi ponúkol v súvislosti s potratmi, antikoncepciou a samovraždami. Vo všetkých týchto imaginárnych prípadoch hovorí katolicizmus "žiadne výnimky", zatiaľ čo priemerný nekatolík by povedal "nejaké snáď môžu byť". Ako môže katolík zdôvodniť tieto bezvýhradné pravidlá? Podľa mňa tromi spôsobmi. Len ich poviem, no pre priestorovú obmedzenosť ich dnes nebudem rozoberať: 

Po prvé, katolík môže povedať: "Toto nám hovorí Božie zjavenie. Tieto absolútne pravidlá nám zjavil Boh ústami Ježiša Krista, poznáme ich z Biblie a je to náuka Cirkvi. Nedovolíme si nesúhlasiť s Bohom."

Po druhé, katolík môže povedať: "Takto nám to hovorí prirodzený zákon, čiže morálny zákon, ktorý má spoločný celé ľudstvo; zákon, ktorému rozumie každý človek, aspoň jeho zásadným princípom. Musíme počúvať hlas prirodzenosti."

A po tretie, katolík môže povedať: "Akonáhle dovolíš jednu výnimku, o chvíľu príde ďalšia a ďalšia, až napokon skolabuje celý zákon. Urobíš výnimku pre rozvod a za chvíľu sa budú ľudia rozvádzať z triviálnych dôvodov. To isté platí pre potraty, samovraždy, cudzoložstvá, atď."

Ako vidíme v poslednej dobe, deje sa práve toto. Proces začína ťažkými prípadmi, ktoré nemajú limitujúci princíp a preto sa normy časom samy v zásade vytratia a zostanú iba "ideály". Dúfam, že sa mi podarí v blízkej budúcnosti analyzovať aj tento problém, ktorý prenikol dokonca aj do cirkevných kruhov. 

 

DISKUSIA k článku