organ_harvesting_1_810_500_75_s_c1.jpg

Rozmach získavania orgánov formou eutanázie - na obzore sú čoraz desivejšie možnosti

218
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

"Nikdy nezískate lepšie orgány, než pomocou eutanázie", hovorí jeden z jej top lobbistov v Kanade.

Skutočnosť, že získavanie orgánov z Kanaďanov, zabitých smrtiacou injekciou, zaznamenáva v Ontariu rozmach, je varovaním pre odporcov eutanázie, že sa chystajú ďalšie horory a útoky na ľudský život. 

"Každý hovorí ´Už nemôžeme klesnúť hlbšie´, no klesáme ešte viac, pretože sa zakaždým prelomí ďalšia etická bariéra, čo nastolí vždy nové a nové otázky", povedal pre LifeSiteNews (LSN) Alex Schadenberg, výkonný riaditeľ Euthanasia Prevention Coalition v Kanade. 

"Hromadia sa dôkazy, že donucovanie a nátlak zohráva pre mnohých zraniteľných a bezbranných ľudí v súvislosti s tzv. úmrtím za asistencie lekára, rozhodujúcu úlohu. Prepojenie tohto rozhodnutia s darcovstvom orgánov len problém s donucovaním a nátlakom komplikuje", dopĺňa jeho postreh John Smeaton, výkonný riaditeľ Society for the Protection of Unborn Children (SPUC - Spoločnosť pre ochranu nenarodených detí) a dodáva: "Potrebujeme si uvedomiť desivú realitu, že od mnohých bezbranných ľudí, na ktorých bola vykonaná eutanázia, sa získali orgány bez ich výslovného súhlasu." 

Trillium Gift For Life Network, organizácia, ktorá spravuje darcovstvo orgánov a tkanív v Ontariu, získala 18 orgánov a 95 tkanív od 113 ľudí, ktorých usmrtili eutanáziou za prvých 11 mesiacov v roku 2019 (decembrové čísla boli nedostupné), oznámili Ottawa Citizen. Je to 14% nárast oproti roku 2018, no ešte stále to nie je taký skok, ako 109% nárast v získavaní orgánov a tkanív od ľudí, usmrtených eutanáziou, medzi rokmi 2017 a 2018 v tejto provincii. Na darcovstve orgánov a tkanív sa z celej provincie najviac podieľa ich získavanie eutanáziou, a to 5% oproti 3,6% v roku 2018 a 2,1% v roku 2017.

Ontariu, kanadskej provincii s najväčším počtom obyvateľstva, sa dostalo "cti" byť prvou jurisdikciou na svete, ktorá aktívne žiada ľudí súhlasiť s eutanáziou, ak chcú darovať orgány. Pôvodne mohol darovať orgány iba pacient, ktorý to sám inicioval, no teraz má Transplant Québec povolené iniciovať diskusiu o darcovstve orgánov a tkanív s každým, kto požiada o eutanáziu.

"Spoločnosti Trillium Gift for Life sa ihneď oznámi, akonáhle niekto zažiada o eutanáziu", uviedla pre LSN hovorkyňa Trillium Margaret Barngová. "Spoločnosť potom zaháji diskusiu o darcovstve. V súčasnosti čaká na ´život zachraňujúci orgán" vyše 1.600 obyvateľov Ontaria. Zatiaľ čo potenciálni prijímatelia môžu orgán odmietnuť ak majú morálne výhrady voči eutanázii, odhalenie informácií o darcovi sa nevyžaduje. O tom, či poskytne informácie o darcovi, je na individuálnom rozhodnutí každej kliniky. Väčšina z nich informácie poskytuje, no nie je špecifikované, že by sa to malo robiť. Potenciálny prijímateľ môže orgán odmietnuť ak sa rozhodne a zostáva automaticky ďalej na zozname čakateľov."

Liberálna vláda Justina Trudeaua zlegalizovala eutanáziu, alebo "Medical Assistance in Dying” (MAiD - zomieranie za asistencie lekára), v júni 2016, čomu predchádzalo rozhodnutie Najvyššieho súdu v roku 2015, ktorým sa zrušil zákon, zakazujúci eutanáziu a asistovanú samovraždu ako neústavné. Kanada sa tak pripojila k Belgicku, Holandsku, Luxembursku a Kolumbii, k dovtedy jediným krajinám, ktoré povoľovali eutanáziu smrtiacou injekciou. V Belgicku a Holandsku je povolené darcovstvo orgánov v prípade eutanázie iba vtedy, ak to iniciuje sám pacient. 

Kanada povoľuje asistovanú samovraždu, ktorá je legálna v 9 amerických štátoch a vo Švajčiarsku, po ktorej sa však nepovoľuje darovať orgány, pretože človek zomiera tak, že sám vypije smrtiacu dávku. Na smutne preslávených švajčiarskych klinikách smrti sa ľudia zabíjajú sami tým, že vypijú koktail z rôznych ´liekov´. Kanada je teraz na najlepšej ceste rozšíriť eutanáziu aj na prípady s neterminálnou diagnózou. Sudkyňa Najvyššieho súdu provincie Quebec Christine Baudouinová stiahla doposiaľ nutné kritérium pre eutanáziu, ktorým bola bezprostredná hrozba smrti. Týmto nariadením anulovala jednak podmienku Kódexu federálneho trestného práva Bill C-14 aby smrť jednotlivca bola "opodstatnene predvídateľná" a jednak podmienku Zákona 52 provincie Quebec, že žiadateľ o eutanáziu je naozaj "na konci života" a teda ´spôsobilý´ na eutanáziu. Baudouinová poskytla vládam Quebecu a Kanady 6 mesiacov na zmenu ich zákonov, no ani jedna z nich sa voči jej rozhodnutiu neodvolala. V Quebecu navyše začali diskusie o tom, či je alebo nie je potrebný k eutanázii "súhlas vopred" od pacientov, ktorí by v budúcnosti mohli trpieť degeneratívnymi chorobami, čím sa však vytvára priestor pre zabíjanie ľudí smrtiacou injekciou bez ich aktívneho súhlasu.

"Všetko toto však nevyhnutne vedie k čoraz horším útokom na ľudský život", varuje Schadenberg. Pre LSN ďalej hovorí: "Prepojenie darcovstva orgánov s eutanáziou mení celé vnímanie zabitia smrtiacou injekciou na čosi "dobré", pretože ty ukončíš svoj život, aby sa iným chorým ľuďom zlepšil ich zdravotný stav. Keďže nevyhnutnou podmienkou k eutanázii už nie je bezprostredná hrozba smrti, môžu bezbranní a zraniteľní ľudia, najmä tí, čo trpia depresiami alebo psychiatrickým ochorením, mentálnym či fyzickým degeneratívnym úpadkom, alebo ktorí vnímajú svoj život už ako bezcenný, pokladať "dobro" darcovstva orgánov za neodolateľné. Existuje množstvo ľudí, ktorí nie sú chorí fyzicky; možno majú ALS (amyotrofická laterálna skleróza), alebo majú Parkinsona (neurologická porucha). Ich orgány sú úplne v poriadku. Z nich sú skvelí darcovia orgánov. Keď sa eutanázia sprístupní aj z psychiatrických dôvodov, budú títo ľudia ´najlepšími darcami´, pretože nebudú mať žiadne fyzické zdravotné problémy."

A vskutku, lobbista za eutanáziu, Dr. James Downar, ktorý spolupredsedá výboru Canadian Blood Services, ktorý vyvíja smernice pre darcovstvo orgánov prostredníctvom eutanázie, uviedol v roku 2017 pre National Post, že eutanázia - tam, kde srdce prestane biť dve až tri minúty po podaní smrtiacej injekcie - je primárnym zdrojom orgánov. "Ak má niekto orgány vhodné na darovanie, niet lepšieho procesu ako formou eutanázie", dodáva Downar, ktorý v súčasnosti zastáva vedúcu pozíciu v oddelení paliatívnej starostlivosti katolíckej Elisabeth Bruyère Hospital v Ottawe.

"Už sa však diskutuje aj o oveľa horších a desivejších možnostiach", hovorí Schadenberg. "Ide najmä o otázku etiky, pretože je zrejmé, že ak poviete ´áno´ eutanázii a ´áno´ darcovstvu orgánov po vykonaní eutanázie, načo by ste robili najprv eutanáziu a potom odber orgánov, keď môžete v podstate vykonať eutanáziu priamo darcovstvom orgánov?! Zabitie smrtiacou injekciou spôsobuje zástavu srdca a preto sa nemôže použiť na transplantáciu, takže ďalšou otázkou sa stáva eutanázia priamo darcovstvom orgánov."

"Tu vzniká veľké a reálne nebezpečenstvo nútenia k takémuto darcovstvu orgánov", zdôrazňuje aj Smeaton zo SPUC. "Je pravda, že darcovstvo orgánov ako také je dobré, ale len potiaľ, pokiaľ nikomu neškodí, nehovoriac už o smrti darcu, ba čo je ešte horšie, bez jeho výslovného súhlasu. Odstránenie nutnosti súhlasu podkopáva etiku darcovstva a zintenzívňuje záujmy v tejto oblasti, ako je napríklad odobratie životne dôležitých orgánov pacientom, ktorým ešte bije srdce."  

 

DISKUSIA k článku