teplomer

 

img.jpg

Zadržaným ´trans´ musia v NJ robiť telesnú prehliadku podľa nimi zvolenej gender identity

67
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

´Nikto by sa nemal obávať komunikácie s políciou kvôli svojej sexuálnej orientácii alebo gender identite´

Všetky policajné zložky, presadzujúce zákon v štáte New Jersey (NJ), sa musia prispôsobiť novým transgender smerniciam, ktoré ich nútia - okrem iného - vykonávať telesné prehliadky na báze gender identity dotyčnej osoby "bez ohľadu na pohlavie/rod, určené pri narodení tejto osoby a/alebo na základe jej anatomických charakteristík"informuje Burlington County Times.  

O The LGBTQ Equity Directive (Nariadenie rovnosť s LGBTQ) informoval generálny prokurátor Gurbir Grewal, pričom policajným zložkám nariadil používať mená a zámená, ktoré si zvolia dotyční ľudia, a to aj vtedy, keď sa líšia od úradných záznamov: "Nikto by sa nemal obávať komunikácie s políciou kvôli svojej sexuálnej orientácii alebo geneder identite. Vďaka mimoriadnemu úsiliu zložiek, presadzujúcich zákon v celej krajine, a aj priamo tu, v New Jersey, vás môžme uistiť, že naši policajti budú preukazovať dôstojnosť osobám LGBTQ a zaistia ich bezpečnosť, či už pôjde o obete, svedkov, podozrivých, väzňov, či inú verejnosť. Iba získaním dôvery odlišných komunít totiž môžeme naplniť svoje poslanie ochrániť všetkých obyvateľov New Jersey." 

V tomto Nariadení sa ďalej uvádza, že policajné zložky by nemali zastavovať, klásť otázky, vypočúvať, zadržať, ani uväzniť osoby na základe aktuálnej alebo nimi vnímanej gender identity, či sexuálnej orientácie a nemali by sa vypytovať na ich sexuálne praktiky alebo anatómiu, pokiaľ to nevyžaduje prebiehajúce kriminálne vyšetrovanie. Transgender jedinci si môžu vybrať, či budú transportovaní alebo zadržaní s inými mužmi alebo ženami a musí sa im umožniť prístup do vlastných ciel a toaliet ak sú dostupné a tiež nesmú byť nútení používať vlastné cely a toalety. Policajné zložky sa musia vyhýbať termínom, urážajúcim LGBTQ komunity.  

 

DISKUSIA k článku