teplomer

 

Islamizácia spoločnosti preráža aj do oblastí bývalého východného bloku.

261
Kultúra smrti

V Nemecku sa pomaly, ale iste pripravujú zákony, ktoré majú štát premeniť na multikulturálny, respektíve podporiť islamizáciu spoločnosti. Doposiaľ sa tieto zmeny odohrávali len v pôvodnom západnom Nemecku, teraz ale prebieha iniciatíva zakotviť takéto zákony aj na východe krajiny. Strany Die Linke (Ľavica) und Die Grünen (Zelení) vypracovali za vylúčenia verejnosti pre Sasko nový „integračný zákon“.

Členka výkonného výboru skupiny AfD (Alternatíva pre Nemecko) Martina Jostová celú záležitosť v Saskom štátnom parlamente silne kritizovala: „Vo verejnej správe existuje hrozba migračného limitu, osobitné ustanovenia týkajúce sa moslimských sviatkov a masívne finančné posilnenie loby imigrantov v Sasku,“

„Sasko sa teda stane prvým spolkovým štátom bývalej NDR, ktorý zavedie takýto integračný zákon. Premena našej vlasti na multikultúrnu prisťahovaleckú spoločnosť má byť vynútená proti vôli občanov,“ zdôrazňuje ďalej členka správnej rady v Sasku. Doteraz existujú podobné zákony v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Berlíne a Severnom Porýní-Vestfálsku.

V zákone navrhnutom stranou Zelených sa okrem iného počíta s povinným vymenovaním úradníka pre migráciu, a to na plný úväzok v obciach s viac ako 20 000 obyvateľmi. Okrem toho sa má za účasti príslušných radikálnych ľavicových združení migrácie zriadiť štátna poradná rada pre otázky migrácie, ktorá je silne dotovaná z peňazí daňových poplatníkov.

Plánuje sa aj „medzikultúrne otvorenie štátnej správy“ založené na kvótach. „Kultúrnym a alebo náboženským návykom na pitie a stravovanie“ migrantov by sa mala venovať osobitná pozornosť „v jedálňach aj pri oficiálnych príležitostiach“. Jostová naliehavo varuje pred dôsledkami zákona:  „Aký bude ďalší krok? V niektorých materských školách už bolo bravčové mäso z ponuky odstránené. Musíme to očakávať skoro v jedálňach správnych orgánov? “

Dokonca aj pohrebné obrady podľa moslimských pravidiel by sa mali povoliť v rámci zeleného zákona v Sasku. Vďaka drastickým zmenám „v zákone o nedeli a sviatkoch v štáte Sasko“  si moslimskí študenti a zamestnanci môžu ich sviatky vychutnať doma a môžu byť celý deň neprítomní v škole alebo v práci. Samozrejme, že voľno bude jednoducho pridané k už existujúcim štátnym sviatkom a pre zamestnancov bude preplatené.

„Zelení tak naďalej podporujú postupnú islamizáciu,“ vysvetľuje Jostová. Celá premena bude aj niečo stáť. „Pri implementácii zákona štátny rozpočet v súčasnosti nespôsobuje konkrétne vyčísliteľné náklady,“ uvádza sa v návrhu.

Zelení už vo svojom volebnom programe pre minulé voľby do saského štátneho parlamentu požadovali „zákon o účasti a integrácii v Sasku“. Jostová zdôrazňuje: „V máji bola väčšina zeleného zákona vďaka AfD zamietnutá, ale CDU a SPD už naznačili zásadný záujem o podporu myšlienky.“ Politička zdôrazňuje: „AfD dôrazne odporuje takýmto plánom!“

Islamizácia sa teda, aj pomocou zákonov, pomaličky blíži ku krajinám bývalého východného bloku. Podľa doterajšieho diania v Nemecku môžeme na Slovensku len dúfať, že nami volení politici nikdy nepripustia, aby sa na naša vlasť do takejto situácie v budúcnosti dostala.

Andrea Lopatková

DISKUSIA k článku