ultrasound4dzz.jpg

Dôvody ´self abortion´ - potratu, ktorý si bez pomoci vyvolá tehotná žena sama

288
Zuzana Smatanová
Štúdia

Kto uvažuje nad ´vyvolaným´ potratom a prečo? (self abortion - potrat, ktorý si vyvolá sama tehotná žena, bez pomoci lekára)

Údaje, zozbierané prof. Abigail Aikenovou a tímom projektu SANA, nám poskytuje cennú sondu do skúmanej záležitosti - kto vyhľadáva chemické ´vyvolanie´ potratu a prečo.

Rozdelenie žien, požadujúcich prostriedok na vyvolanie potratu, podľa veku: 72% pod tridsať rokov, 24 - 25% medzi tridsať až štyridsať rokov a 3 - 4% nad štyridsať. Viac ako polovica z nich (53%) porodila aspoň jedno dieťa; posledný národný prieskum CDC uvádza až 60%. Viac ako 7 z 10 žien uvádzajú vek svojho nenarodeného dieťaťa menej ako 7 týždňov (FDA - Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv pôvodne vyradil chemický prostriedok na potrat mifepristone). Je verejným tajomstvom, že potratové kliniky po celých USA sa snažia chemicky vyvolať potrat u žien s gestáciou aj viac ako 10 týždňov. Vzhľadom k subjektivite údajov ich nemáme ako objektívne zhodnotiť a stále zostáva veľkým otáznikom aj reprezentatívna vzorka.

Tak či onak je zaujímavé sledovať podmienky, za akých ženy otehotneli a prečo chcú potrat. Takmer polovica povedala, že v čase otehotnenia nepoužívala antikoncepciu. 45% uviedlo, že im antikoncepcia ´zlyhala´. Asi 5% uviedlo, že sú tehotné následkom znásilnenia. Ako dôvody, ktoré ich vedú k vlastnému ´vyvolaniu´ potratu, uvádza 6 z 10 žien "nedostatok peňazí"; 4 z 10 chcú dokončiť školu; 3 z 10 povedia, že sú "príliš mladé" a 1 z 20 uviedla, že je príliš stará. Viac ako dve tretiny (68,8%) jednoducho povedalo: "V tejto etape svojho života skrátka nemôžem mať dieťa." Čo presne tým myslia už ďalej nešpecifikovali. Menej ako jedna z päťdesiat (1,9%) uviedla ako dôvod potratu nešpecifikovanú "chorobu"; jedna z piatich (20%) jednoducho skonštatovala, že už má "kompletnú rodinu".

Aikenová sa so svojím tímom snažila zovšeobecniť odlišné štatistiky pre ženy, kontaktujúce WoW (Women on Waves) z "nepriateľských štátov" a z "podporujúcich štátov". (Kategórie závisia od počtu zákonov, ktoré boli prijaté v súvislosti so zainteresovanosťou rodičov, informovaným súhlasom, financovaním potratov, klinickou reguláciou, atď.) Boli zaznamenané nepatrné rozdiely, týkajúce sa gestačného veku, používania antikoncepcie a dôvodov, vedúcich k potratu. Ženy z "nepriateľských štátov" - tých s viac pro-life zákonmi - mali spočiatku tendenciu dieťa porodiť (55,7%); z "podporujúcich štátov" to bolo 44,6%. 

Obhajcovia potratov sa snažia argumentovať, že obmedzenia, súvisiace s potratmi v "nepriateľských", čiže pro-life štátoch, nútia ženy vyhľadávať potratové tabletky online. Aj napriek ich najlepšiemu úsiliu údaje v tejto štúdii tento názor vo všeobecnosti nepotvrdzujú. Napríklad na otázku prečo hľadajú potratové tabletky online od WoW, menej ako pätina uviedla ako dôvod "štátne zákony"; 18,1% v "nepriateľských štátoch" a 14,1% v "podporujúcich štátoch". Nízke percentá, súvisiace či už s prítomnosťou alebo absenciou týchto zákonov v danom štáte len dokazujú, že nejde o závažný faktor, ktorý by vrhal ženy do náručia online potratových obchodníkov. Obhajcovia potratov uvádzajú ako ďalší dôvod nutnosť cestovať do vzdialených potratových kliník, no ani to sa nejaví ako hlavný dôvod nákupu tabletiek online (29% nepriateľské štáty; 21% podporujúce štáty).

Ďalšie dôvody sú väčšinou také, aké sa dajú očakávať od žien, ktoré vyhľadávajú alternatívu k potratu na klinike. Zhruba polovica uvádza možnosť potratiť v súkromí (49,3% nepriateľské a 48,5% podporujúce) alebo v pohodlí domáceho prostredia (47% nepr.; 44% podpor.) Práve tento bod je pre predaj takýchto "potratov" najdôležitejší. Je stále atraktívny pre ženy, ktoré si vôbec neuvedomujú fyzické riziká a psychologické traumy, spojené s procesom chemického potratu. Štvrtina potenciálnych WoW zákazníčok, vyhľadávajúcich tabletky online kvôli "možnosti prítomnosti ostatných" (25,3% nepr.; 25,8% podpor.) zahŕňa zrejme aj tie, ktoré lepšie chápu hroziace riziko.

Značný počet žien si zjavne myslí, že to znie atraktívne; že im potrat v domácom prostredí s tabletkami dodá "pocit samostatnosti" (41,9% nepr.; 43,7% podpor.), či "pocit posilnenia" (10,8%/12,8%). Štyri z desiatich udávajú ako dôvod pre takýto potrat "potrebu udržať ho v tajnosti" a jedna tretina uvádza ako dôvod potrebu "vyhnúť sa problémom, kedy by si museli pýtať voľno v práci, či v škole". Menej ako 20% či už z nepriateľských alebo podporujúcich štátov uviedlo ako dôvod "poznačenie stigmou potratu, obťažovanie protestujúcimi osobami, ťažkosti pri hľadaní opatrovateľky".

Zďaleka najväčším dôvodom, prečo ženy vyhľadávajú potratové tabletky online však boli "poplatky na potratových klinikách". Tento dôvod uviedlo 71,1% žien z nepr. a 62,9% žien z podpor. krajín, čo je suverénny top dôvod v oboch kategóriách.

Z tohto celkom jasne vyplýva, že hlavným dôvodom, prečo ženy vyhľadávajú prostriedky na potrat online, nie je snaha obísť pro-life zákony, ale poplatky na potratových klinikách, kvôli ktorým hľadajú zľavy na internete. Inými slovami, ide priemyselný a marketingový problém, nie právny. Potratový priemysel zápasí s dilemou - potratové kliniky zápasia o klientky, aby mohli zostať otvorené, aby mohli platiť účty, nájomné, personál a poskytovať potratárom zľavy. Zľavy a marža sú čoraz nižšie. 

Všetci online obchodníci s potratovými tabletkami nemajú vždy za sebou konkrétnu kliniku, ktorá by im umožnila poskytnúť nižšie ceny. Čím viac žien si totiž objedná potratové tabletky online, tým menej práce zostáva pre potratové kliniky. Toto zrejme vysvetľuje aj dôvod, prečo tabletky online propagujú jednotlivci alebo skupiny, no nikdy nie potratoví giganti, ako je Planned Parenthood.

Zdanlivo ide o štúdiu, ktorá má poukázať na to, ako pro-life zákony nútia tehotné ženy hľadať prostriedky na "vyvolanie" potratu online; v skutočnosti však Aikenová a jej tím odhaľujú, v akom širokom merítku sa potratový priemysel propaguje a aké úsilie musí vynakladať, aby prišiel s novou a vylepšenou metódou potratu, len aby potratové kliniky mohli ďalej fungovať čo sa týka cien, času, cestovania, atď. 

Existujú ženy, ktoré sú skrátka zvyknuté hľadať zľavy online, niečo lacnejšie, niečo lepšie, než drahé, nepohodlné potraty na klinikách, kvôli ktorým si musia brať deň voľna z práce. Tieto ženy vyhľadávajú bezpečný potrat v súkromí svojho domova; no realita je čosi celkom iné. Obhajcovia "vyvolaného" potratu samotnou ženou sa hnevajú, že sa tento vykresľuje ako "problém prístupu", kde štátne zákony a politika FDA narúša predstavu žien o ich "práve na potrat". 

V tejto problematike ide aj tak vždy len o marketing a ženy si napokon zrátajú, že aj tak ide vždy o ten istý produkt, len v inom balení, s novými rizikovejšími faktormi. A bez ohľadu na cenu tabletiek si raz hádam uvedomia, že hodnota stratených životov a zranených duší je skrátka príliš vysoká!

 

DISKUSIA k článku