teplomer

 

TransGayFlags-1250x650.jpg

Právo na ´zmenu´ pohlavia ohrozuje náboženskú slobodu v Kalifornii

155
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Právo na lekársky zásah pri zmene pohlavia ohrozuje v ére transgenderizmu jednu z najzákladnejších slobôd vôbec - právo na náboženskú slobodu. Dôkazom je nedávny prípad v Kalifornii, v ktorom štátny apelačný súd rozhodol, že transgender muž môže podať žalobu na katolícku nemocnicu za diskrimináciu.

V apríli 2017 podala Evan Mintonová žalobu na katolíckeho poskytovateľa medicínskych služieb Dignity Health (DH) za to, že jedna z jeho nemocníc jej odmietla vykonať hysterektómiu (chirurgické odstránenie maternice) z dôvodov, že takéto konanie protirečí katolíckej náuke o sterilizácii. Najvyšší súd San Francisca pôvodne rozhodol v prospech Dignity Health a zamietol žalobu na základe toho, že Mintonová môže požiadať o túto procedúru inú nemocnicu s menej reštriktívnou politikou. Štátny apelačný súd však teraz toto rozhodnutie znegoval a vrátil prípad na súd nižšieho stupňa. Týmto sa však nebezpečným spôsobom dláždi cesta každému, kto by chcel donútiť náboženskú organizáciu porušiť svoje náboženské presvedčenie.

Dokážete si predstaviť, ako Mintonová tomuto rozhodnutiu tlieskala: "Apelačný súd dá konečne pocítiť DH, že nemôžu takto konať; že musia s transgender ľuďmi zaobchádzať dôstojne a postarať sa o nich. Pre mňa je to to najdôležitejšie na svete"povedala miestnej spravodajskej stanici KCRA, a dodala: "Ešte sme však nevyhrali, pretože tento apelačný súd len potvrdil nárok transgender ľudí, no teraz ideme naspäť na Najvyšší súd a tam tento prípad opäť predložíme."

V roku 2016 si Mintonová dohodla termín hysterektómie s chirurgom v nemocnici ako ďalší krok vo svojej premene zo ženy na muža. Niekoľko dní pred zákrokom sa nemocnica o celej situácii dozvedela a túto procedúru odmietla na základe svojho náboženského presvedčenia. Vo vyhlásení z konca septembra, ktoré nasledovalo po rozhodnutí apelačného súdu sa nemocnica vyjadrila, že “katolícke nemocnice nevykonávajú sterilizačné procedúry, ako je napríklad aj hysterektómia, žiadnym pacientom bez ohľadu na ich rodovú identitu, pokiaľ sa nejedná o vážne ohrozenie života či zdravia pacienta." Aj napriek tomu, že DH ponúkol iné nekatolícke nemocničné zariadenie, ktoré napokon túto procedúru vykonalo, Mintonová podala žalobu. Za pomoci ACLU (American Civil Liberties Union - Americká únia občianskych slobôd) podala Mintonová žalobu na DH s odôvodnením, že jej odmietli poskytnúť lekársku starostlivosť na základe jej rodovej identity, čo kvalifikuje ako “porušenie kalifornského zákona o občianskych právach z dôvodu sexuálnej diskriminácie.”

 

V skutočnosti však v DH neodmietli Mintonovej starostlivosť na základe rodovej identity; odmietli jednoducho vykonať sterilizačnú procedúru, ktorú považujú za škodlivú pre ľudský organizmus a nikdy by ju nevykonali žiadnemu pacientovi. Politika DH, odvíjajúca sa od katolíckej viery znamená, že jej lekári prisahajú "chrániť a zachovávať telesnú a funkčnú integritu pacientov, pričom táto integrita sa môže porušiť jedine v prípade, ak ide pacientovi o zdravie, či o život; v prípade že sa nedajú použiť iné, morálne prípustné prostriedky." 

Ako také teda DH zakazuje sterilizačné procedúry, nakoľko sa jedná o úkony proti katolíckej morálnej náuke o tom čo je dobré a čo prospieva zdravému rozvoju človeka. Rozhodnutie apelačného súdu je preto mimoriadne nespravodlivé a necitlivé; veľmi dobre totiž vie o náboženskej slobode DH ako katolíckej nemocnice, no ide až tak ďaleko, že praktizovanie tejto slobody v tomto prípade - najmä na základe kalifornských zákonov - ´povyšuje´ na diskrimináciu. Aby ste si urobili obraz, tu je úryvok z vyjadrenia súdu:

"V procese ide o to, že ´milosrdenstvo´ dovoľuje lekárom vykonávať hysterektómie ako súčasť liečebného postupu za určitých podmienok, no odmieta dovoliť Dr. Dawsonovi vykonať rovnakú procedúru ako súčasť liečebného postupu u Mintonovej rodovej zmätenosti, čiže v podmienkach, ktoré sú jedinečné pre transgender indivíduá. Odmietnutie tejto procedúry ako liečby za podmienok, ktoré sa týkajú výlučne transgender osôb teda podporuje domnienku, že DH diskriminuje Mintonovú na základe jeho rodovej identity. Platí to aj v prípade odmietnutia na základe politiky neutrálnosti." 

V ďalšej časti rozhodnutie súdu uvádza, že nútiť nemocnicu porušiť svoje náboženské princípy nijako v skutočnosti nenarúša jej slobodné praktizovanie náboženstva, pretože Kalifornia má "vážny záujem na zaistení úplného a jednotného prístupu k lekárskej starostlivosti, ktorá má údajne navrch nad každou náboženskou slobodou."  

Tu už nejde iba o bezohľadné porušovanie slobodného praktizovania viery, ale o precedentnú možnosť pre súdy porušovať náboženské práva všetkých organizácií, kedykoľvek štát uzná, že je v stávke väčší záujem, než náboženská sloboda.

Nezostáva nič iné, len sledovať ako sa tento prípad vyvinie - či sa tým federálny súd bude zaoberať, a ak áno, či nezmietne zo stola rozhodnutie súdu v jednom štáte. 

 

DISKUSIA k článku